יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ דרושה פנייה לפני ייצוגית על סימון מזון

דרושה פנייה לפני ייצוגית על סימון מזון

הדפס
1.2.2018
@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);

המחוזי בתל אביב מחיל על תחום המזון את ההלכה שקבעהעליון בנוגע לרשויות מקומיותמי שמתכנןלהגיש בקשה לתביעה ייצוגית בנוגע לאי סימון על גבי מזון, חייב לפנות תחילה ליצרןולתת לו הזדמנות לתקן את הטעון תיקון - קובעת (יום ד', 24.1.18) שופטת בית המשפטהמחוזי בתל אביב, מיכל אגמון-גונן.


בקשותלייצוגיות בטענה שהסימון על מוצרי מזון - בעיקר בנוגע לתכולתם ולתכונותיהם - התרבומאוד בשנים האחרונות, ולעיתים מדובר בבקשות הנוגעות לנושאים שוליים. בית המשפטהעליון כבר קבע, כי במקרה של תביעה נגד רשות מקומית - יש לפנות אליה תחילה, והעדרפנייה שכזאת מצדיק לדחות על הסף את הבקשה לייצוגית. כעת מרחיבה השופטת אגמון-גונןאת אותה הלכה.


השופטת אגמון-גונןמסבירה: "אם פנייה מוקדמת תיענה בחיוב, הרי שהיא תתברר הן כדרך היעילהוהמהירה לפתרון הסכסוך והן כאמצעי המשרת בצורה המיטבית את טובת הקבוצה. אם, לעומתזאת, תידחה הפנייה המוקדמת, הרי שהמבקש יוכל ממילא להגיש תובענה ייצוגית ולא ניתןיהיה לטעון נגדו כי פעל בניגוד לטובת הקבוצה".

לצפייה בפסק הדין לחצ/י כאן