יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ העליון מבטיח גיבוי לשופטי הערכאות הדיוניות

העליון מבטיח גיבוי לשופטי הערכאות הדיוניות

הדפס
1.2.2018

השופט עמית: ניתן גיבוי לשופט אשר יעשה שימוש מושכלבכלים שלרשותו לצורך אחיזה ברסן המשפט

 

 

בית המשפטהעליון מבהיר ( 30.1.18), כי יתן גיבוי לשופטים שישתמשו בכלים שבידיהם כדי להבטיחשהדיונים יתנהלו כסדרם.

השופט יצחקעמית אומר, בהסכמת השופטים ג'ורג' קרא ויעל וילנר: "לעיתים אין מנוס מניהולתקיף של ההליך נוכח 'תרגילים' של בעלי דין אשר מנסים, משיקולים ומאינטרסים שונים,לתקוע מקלות בגלגלי ההליך השיפוטי. לצערנו, בהאידנא, יש ואנו עדים להתנהגות מתריסהשל בעלי דין, של עדים (ולעיתים אף של באי-כוח) כלפי בית המשפט.

"אךשופט הערכאה הדיונית לא יירא ולא יחת מפני התנהגות והתנהלות שמטרתה להלך אימים עלבית המשפט. תפקידנו שלנו כערכעת ערעור הוא ליתן גיבוי לשופט הערכאה הדיונית אשרעושה שימוש מושכל ב'ארגז הכלים' שהמחוקק העמיד לרשותו על מנת לאחוז ברסןהמשפט".
 
@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);