יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ אכן, יש החמרה בענישה בצווארון לבן

אכן, יש החמרה בענישה בצווארון לבן

הדפס
1.2.2018

השופט גלעד נויטל ושני עורכי דיןבכירים דנים במגמות הענישה בעבירות צווארון לבן

 

איןספק שקיימת החמרה בענישה בעבירות כלכליות, ובית המשפט העליון אומר זאת במפורש. אבללא מדובר ב"ירייה למטרה, מי קולע יותר רחוק", אלא בפסיקה הנעשית על פיכל הכללים. כך אומר (24.1.18) סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, גלעד נויטל,בהשתלמות של הלשכה בנושא צווארון לבן. "הענישה שקוראים לה 'חמורה' היא סבירהלעומת עבירות אחרות", טען.

עו"דז'ק חן טען, כי המטוטלת נעה מתת-ענישה בעבירות צווארון לבן לענישה חמורה בהרבה, אםכי בית המשפט העליון מאזן את התמונה – למשל בפרשות הולילנד וצבי בר. לדעת חן,תיקון 113 לחוק העונשין הוא אחד הגורמים להחמרה בענישה, משום שהנסיבות לקולא באיםכיום לידי ביטוי רק בתוך מתחם הענישה – בעוד שבעבר הם עמדו אל מול השיקוליםלחומרה. לטענתו, גם "משפט הכיכרות" בתקשורת וברשתות החברתיות מוביללענישה חמורה יותר.

המנהלתהיוצאת של מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, אורלי דורון, אמרה, כי,ההחמרה באה מכך שהכלכלה מתפתחת והחברה המודרנית צורכת מוצרים כלכליים לא פחות מאשרמוצרי יסוד. עוד אמרה, כי ההחמרה נחוצה בשל מאפייני העבריינים – מי שפועליםמשיקולים כספיים ומוצאים לעצמם צידוקים – ובשל הצורך להרתיע עבריינים אחרים.

עו"דנוית נגב תהתה, האם אין זה נכון להסתכל בצורה שונה על עבירות צווארון לבן, משוםשנסיבות מקלות רבות נשללות מראש – העדר עבר פלילי, העדר הצורך בשיקום ועוד. השופט נויטלהשיב, ששיקולים אלו בהחלט באים לידי ביטוי בענישה, כפי שאומרים במפורש בתי המשפטוכפי שטוענים עורכי הדין בצורה עקבית.

נוהגם קראה לחשיבה מחודשת, במסגרת יושם יותר דגש על סנקציות כספיות ועל עבודות שירות,במקום מאסרים בפועל; "הלקוחות שלי שביצעו עבודות שירות, ראו בזה דבר מאודמשמעותי וחלקם המשיכו להתנדב לאחר מכן". דורון אמרה, כי אכן בתחום ניירותהערך יש כיום תיקים רבים העוברים להליכים מינהליים.

@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);