יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ מנדלבליט בלשכה: איננו קבלני הרשעות

מנדלבליט בלשכה: איננו קבלני הרשעות

הדפס
7.2.2018
@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
היועץ המשפטי לממשלה התייחס לפרסומיםסביב חקירותיו של ראש הממשלה, וגם יצא נגד ההצעה לשנות את דרך מינוי היועציםהמשפטיים במשרדי הממשלה
 
 

"חלקמהפרסומים בימים האחרונים, המוצגים כציטוט של עד זה או אחר, הם פשוט כוזבים ולא נכונים.כך גם הניסיון לייחס לי עמדות מפי מקורבים. הם אינם משקפים את השקפת עולמי ולא ניתןלהסיק מהם את המסקנות של החקירות". כך אמר (31.1.18) היועץ המשפטי לממשלה, אביחימנדלבליט, בהתייחסו לחקירות בעניינו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. הוא דיבר בהשקתפורום היועצים המשפטיים הראשיים במשרדי הממשלה שהקימה הלשכה.

מנדלבליטהוסיף: "חלק מהפרסומים מהימים האחרונים, המוצגים כציטוט של עד כזה או אחר – הםכוזבים. הם פשוט לא נכונים. כך גם הניסיון לייחס לי דברים שהושמעו כביכול מטעם 'מקורביםאל' או ל'גורמים בסביבתי'. דברים אלו אינם משקפים את עמדותי שלי. הם אינם משקפים אתתפיסת עולמי אין להסיק מהם מסקנות כלשהן, או לנסות לגזור מההתבטאויות הללו את התוצאותהעתידיות של החקירות המתנהלות. כשאני רוצה להעביר מסר לציבור – אני יודע לעשות זאתועושה זאת בקולי שלי או בהודעות רשמיות".

החקירותעצמן אמר: "איש אינו עומד מעל החוק. אין אדם שיש לו דין שונה. המבחן הראייתי הואמבחן אחיד לכולם. אם יהיה סיכוי סביר להרשעה, זו תהיה אמת המידה היחידה לקבלת החלטה,גם בתיקים הללו, כמו בכל תיק אחר, כמו עם כל חשוד אחר. רק הראיות יקבעו, לא הסיסמאות,לא הציוצים, ולא הכותרות. אנחנו לא קבלני הרשעות, ולא נחשוש לקבל החלטות קשות אם יהיהצורך".

על חקירותפרשות נתניהו, אמר עוד מנדלבליט: "עד כה בוצעו עשרות רבות של עדים, היו חיקורידין, נחתם הסכם עד מדינה משמעותי, ובוצעו עוד פעולות רבות, שעל רובן ככולן לא שמעתם.העבודה הזאת לוקחת זמן, והיא נעשית בשיתוף פעולה מיטבי של אנשי החקירה והפרקליטות.אין מקום לייחס לאיש שיקולים זרים או שיקולים פוליטיים. כאשר החקירה תסתיים – ואנחנובישורת האחרונה שלה - נעבור לשיקול המשפטי".

מנדלבליטדיבר בהרחבה על תפקידם של היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, והזכיר את הפסיקה בדבר המעמדהמשפטי המחייב של הנחיותיהם כזרועו הארוכה של היועץ המשפטי לממשלה. "אם יש מחלוקתבנושא – יתכבדו ויבואו ליועץ המשפטי לממשלה והוא יכריע", הוסיף. מנדלבליט הבהיר,כי דווקא בלי הייעוץ המשפטי למשרדים – יתקשה הדרג הפוליטי לקדם את מדיניותו, שכן צעדיםרבים ייפסלו בבג"ץ.

לדבריו,התפקיד החשוב ביותר שלהם הוא להיות שומרי סף במשרדים, כדי להבטיח את קיומו של שלטוןהחוק. "עמידתם של היועצים על קיומה של מניעה משפטית מהווה לעיתים עילה לביקורתבלתי מוצדקת עלינו, משום שזהו רק המוצא האחרון", הדגיש מנדלבליט. הפיכת תפקידהיועץ המשפטי למשרת אמון נועדה לרוקן מתוכן את תפקידו כשומר סף, טען.

מנדלבליט התייחס להצעתה של השרת איילת שקד לשינוי דרכיהמינוי של היועצים המשפטיים, ואמר שהבעיה היא העברת ההכרעה מידי ועדה מקצועית לידיהשרים. החשש העיקרי הוא מפני אפקט מצנן, כאשר אנשי הייעוץ המשפטי עלולים לחשוש להביעדעות, שמא יבולע להם כאשר יבקשו קידום, אמר והוסיף שאינו מבין מדוע בכלל יש צורך בשינויהנוהל הקיים.
@import url(http://cmsadmin.atp.co.il/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);