יום שישי, 22 פברואר 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ מתחם יכול להתחיל מהעונש שמבקשת המדינה

מתחם יכול להתחיל מהעונש שמבקשת המדינה

הדפס
15.8.2018

בית המשפט רשאי לקבוע מתחם ענישה העולה על העונש המירבי לו טוענת המדינה במסגרת הסדר טיעון - קובע (יום ד', 8.8.18) המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, חנן מלצר. זאת, לצד יישום המדיניות ולפיה בסופו של דבר העונש לא יחרוג מהסכמות הצדדים.

במקרה הנדון, ביקשה המדינה במסגרת הסדר טיעון לגזור שנתיים מאסר, בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע שמחתם הענישה הוא בין שנתיים לחמש שנות מאסר, וגזר על הנאשם שנתיים מאסר - העונש שביקשה המדינה. בערעור נטען, כי קביעת המתחם כך שרצפתו היא העונש שביקשה המדינה, משמעותה חריגה מהסדר הטיעון.

השופט מלצר דוחה טענה זו באומרו: "השיקולים העומדים ביסוד קביעת מתחם הענישה בידי בית המשפט בעניינו של נאשם וגזירת העונש בתוכו, שונים מאלו העומדים בבסיס ההתקשרות בין צדדים לכתב אישום במסגרת הסדר טיעון". הצדדים פועלים לפי השיקולים המנחים אותם ומגיעים להסכמות, בעוד בית המשפט צריך לפעול לפי תיקון 113 לחוק העונשין ומחליט באופן עצמאי.

השופט מלצר מדגיש: "בית המשפט איננו כבול בהכרח להסכמות אליהן הגיעו הצדדים במסגרת הסדר הטיעון לעניין טווח הענישה וגזירת העונש, ומשכך, מבחינה עקרונית, לא נפלה כל טעות מצד בית המשפט המחוזי הנכבד כאשר ראה לציין מתחם ענישה שונה מרף העונש המקסימלי שהוסכם על הצדדים במסגרת טווחי הענישה אליהם הגיעו". השופטים ניל הנדל וג'ורג' קרא הסכימו עם השופט מלצר.

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן