שבת, 25 מאי 2019
דף הבית  ñ חם מהאולם  ñ המחוזי: ייצוגית על עיצום כספי בתחום המס – אפשרית

המחוזי: ייצוגית על עיצום כספי בתחום המס – אפשרית

הדפס
9.1.2019

רשות המיסים ביקשה לדחות על הסף בקשה שכזאת, בנימוק שהעיצום הכספי איננו בגדר "מס, אגרה או תשלום חובה אחר" – שרק עליהם ניתן לתבוע את רשויות המדינה, בהתאם לפרט 11 לתוספת השנייה לחוק תביעות ייצוגיות. לדבריה, לא מדובר במס שתפקידו לממן את פעולות המדינה, אלא בקנס שמהותו עונשית.

עוד דוחה השופט בורנשטיין את הטענה לפיה מדובר בצעד עונשי. לדבריו, קנס הוא תוצאה של הליך פלילי ונובע מהודאה או מהרשעה, בעוד העיצום הכספי הוא צעד מינהלי שאינו נושא אופי פלילי. העיצום נועד לייעל את גביית המיסים ולכן מטרתו היא מינהלית ולא עונשית. ואפילו אם יש לו גם תכלית הרתעתית, אין די בכך כדי להוציא מתחולת הפרט ה-11 – מוסיף השופט בורנשטיין. הוא גם סבור שאין הבדל בין עיצום זה לבין קנסות מינהליים בתחום מיסוי המקרקעין, לגביהם כבר נפסק שאפשר להגיש תביעות ייצוגיות.

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן