יום רביעי, 24 אפריל 2019
דף הבית  ñ הספריה המשפטית  ñ מאגרי מידע

מאגרי מידע

הדפס
17.2.2010

אינטרנט: מאגרים (הכניסה מעמדות האינטרנט בספרייה)

פד"אור ברשת

לאתר

נבו

לאתר
עבודה ועוד

תקדינט

לאתר

מיסים און ליין

לאתר

 

 

תקליטורים (הגישה מרשת הספרייה בלבד)

פד"אור

פד"עור

תקדין

הסניגור
סקירה משפטית

מאגרים מעמדות בית אריאלה

 

רמבי
מאגרי מידע של מכון סאלד
עיתון הארץ
עיתון גלובס
Jerusalem Post
מאגר אמנות ישראל

Expanded Academic

יפעת

מאגר פרדיקטה

אנציקלופדיה Ynet

דנסגייד ישראל-מדריך העסקים

ארכיון The Marker

אוצר החכמה (ספרית הרמב"ם)

אוצרות התורה (ספרית הרמב"ם)

אוצרות השו"ת (ספרית הרמב"ם)

פרויקט השו"ת (ספרית הרמב"ם)

נהוראי (ספרית הרמב"ם)


תיאור המאגרים:

פד"אור (תקליטור)

פסקי דין שפורסמו בפד"י כ' ואילך.

פסקי דין של בית המשפט העליון שלא פורסמו עד היום.

פסקי דין מחוזיים ושלום שפורסמו מתשל"ה ועד תשס"ג

פסקי דין מחוזיים שלום ומשפחה שלא פורסמו

מבחר פסקי דין מינהלי, צבאי.

רשימת החלטות מינהל מקרקעי ישראל.

טבלת מדדים, טבלת שערי דולר וכו'

מבחר מאמרים בטקסט מלא מתוך כתבי העת השונים

חקיקה ראשית וחקיקת משנה מעודכנת.

מתעדכן 3 פעמים בשנה

יצרן התקליטור: ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

פד"עור (תקליטור)

פסקי דין מלאים של בתי הדין לעבודה שפורסמו ושלא פורסמו

מאגר פסקי דין של בית המשפט העליון בנושאי עבודה שפורסמו ושלא פורסמו

מבחר הסכמים קיבוציים משנת 1960 ואילך

החקיקה במדינת ישראל

תקשי"ר

מבחר מאמרים משפטיים בנושאי עבודה

טבלת מדדים, טבלת שערי דולר ורשימת המדורים של בית הדין לעבודה.

יצרן התקליטור: ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

פד"אור אתיקה (תקליטור)

מכיל פסקי דין משמעתיים בערכאות השונות (שפורסמו בפד"י או בפדי"ם, או שלא פורסמו) : בתי הדין המשמעתיים המחוזיים, בית הדין המשמעתי הארצי ובית המשפט העליון

מפתח עניינים לפסיקה המסווג את כל פסקי הדין בתקליטור לנושא ראשי ומשני והמכיל תמצית עבור כל פסקי הדין.

חקיקה בנושא אתיקה ועורכי דין.

מפתח אזכורי חקיקה המאפשר איתור פסקי דין על פי סעיפי חוק מאוזכרים.

יצרן התקליטור: ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

דינים ועוד (תקליטור)

חקיקה ראשית וחקיקת משנה מעודכנת.

כל פסקי דין של בית המשפט העליון החל בפד"י כד' (1970) ואילך

פסקי דין נבחרים של בית המשפט העליון החל מפ"ד א'

פסקי דין שלא פורסמו: מחוזי, שלום, משפחה

מתעדכן 3 פעמים בשנה , כולל גם דינים ועבודה

יצרן התקליטור: הוצאת הלכות

עבודה ועוד (תקליטור)

פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה ובתי הדין האזוריים

פסקי דין של בית המשפט העליון בנושאי עבודה

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

מאמרים שפורסמו באוגדן משפט העבודה האישי והקיבוצי של נחמיה גוטמן שופט בדימוס של בית הדין לעבודה

חקיקה

תקשי"ר

התקליטור לא מתעדכן, עדכון אחרון אוגוסט 2005.

יצרן התקליטור: הוצאת הלכות

תקדין(תקליטור)

פסקי דין עליון שפורסמו ושלא פורסמו.

תקציר פסקי הדין-מאגר סביר.

חקיקה ראשית מעודכנת, ספר החוקים, קובץ התקנות, ילקוט

הפרסומים, הצעות חוק, הנחיות היועמ"ש, קובץ תקנות מיסים וחיקוקי שלטון מקומי

מפתח מאמרים

מתעדכן 3 פעמים בשנה

יצרן התקליטור: CDI Systems

מיסים ועוד(תקליטור)

מאגר חקיקה מעודכן

מאגרי פסיקה, מאמרים וחוזרים מקצועיים מעודכנים

מאגר הפרשנות-חבק מס הכנסה וחבק מס שבח מעודכנים

מתעדכן 3 פעמים בשנה.

יצרן התקליטור: הוצאת רונן

הסניגור(תקליטור)

מאגר התקצירים שפורסמו בגליונות הסניגור.

יצרן התקליטור: סקירה משפטית

סקירה משפטית(תקליטור)

מאגר התקצירים שפורסמו בגליונות סקירה משפטית.

יצרן התקליטור: סקירה משפטית

Index to Legal Periodicals & Books (תקליטור)

מאגר ביבליוגרפי המצטט מאמרים מכתבי עת משפטיים באנגלית .

יצרן התקליטור: Wilson

פד"אור ברשת (אינטרנט)

פסקי דין עליון ומחוזי שפורסמו (כוללים רציו)

פסקי דין עליון ומחוזי שלא פורסמו

מאגר חקיקה ראשית ומשנית

מאגר מאמרים בטקסט מלא

מפתחות לאיתור פסיקה רלוונטית.

מתעדכן מדי יום.

יצרן המאגר: ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

נבו: המאגר המשפטי הישראלי(מאגר מעמדות האינטרנט)

חקיקה מלאה ומעודכנת

רשומות: ספר החוקים, ילקוט הפרסומים, תקנות, הצעות חוק, כתבי אמנה

פסקי דין של בית המשפט העליון כולל מיני-רציו

פסקי דין רבים של בתי משפט מחוזיים, בתי משפט מנהליים, שלום, משפחה, עבודה

מקבצי מאמרים

קישורים למאמרי עיתונות

כתבי טענות

מתעדכן מדי יום

יצר המאגר: נבו הוצאה לאור בע"מ

Data חוק ומשפט(מאגר בעמדות האינטרנט)

קובץ החקיקה של מדינת ישראל

פסקי דין

חדשות וסקירות משפטיות

הצעות חוק

כתבי טענות

מתעדכן מדי יום.

יצרן המאגר: דטה חוק ומשפט בע"מ

תקדינט(מאגר מעמדות האינטרנט)

חקיקה מעודכנת (כולל ספר החוקים, קובץ התקנות, ילקוט הפרסומים, העיתון הרשמי, חיקוקי שלטון מקומי ותקנות מיסים).

פסיקת בית המשפט העליון משנת 1948

פסיקת בתי משפט השלום

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

תקצירי סביר

יצרן המאגר: CDI Systems

מיסים און ליין(מאגר מעמדות האינטרנט)

כל פסקי הדין, בכל תחומי המס שפורסמו בחוברות מיסים מ-1987 ועד היום בכל הערכאות, בוועדות ערר ובוועדות לקבילות פנקסים ומרבית פסקי הדין שפורסמו בפד"א.

כל חקיקת המיסים הישירים והעקיפים.

הצעות חוק לתיקוני פקודת מס הכנסה ולתיקונים עיקריים אחרים.

מאמרים, סקירות וניתוחים שפורסמו בחוברות מיסים.

פרשנות לפקודת מס הכנסה, פרשנות לחוק מס שבח מקרקעין.

אמנות למניעת כפל מס.

חוזרים מקצועיים במס הכנסה, מס שבח ומס רכוש, מע"מ.

ספרו של עו"ד יעקב פוטשבוצקי חוק מס ערך מוסף.

יצרן המאגר: הוצאת רונן

מפתח חיפה (מאגר מעמדות האינטרנט)

מפתח לכתבי עת בעברית מ-1977 עד היום

מאגר מידע ארץ-ישראל (חומר מוקדם יותר וחומר לא עברי)

מפתח העיתונות היומית של מכללת תל-חי 1985-1992, 1994-1997 (מבחר)מפתח למוספים ספרותיים מתוך העיתונות היומית של אוניברסיטת בר-אילן, 1985 עד היום (מבחר)

יצרן המאגר: אוניברסיטת חיפה

HeinOnLine (מאגר מעמדות האינטרנט)

מאגר רטרוספקטיבי המכיל אוסף נרחב של כתבי עת משפטיים (אמריקאיים ברובם), בטקסט מלא החל מהכרך הראשון ואילך. המאמרים סרוקים כקובצי PDF.

המאגר כולל גם את הטקסט המלא של חקיקת המשנה האמריקאית כפי שמתפרסמת ב-Federal Register.

יצרן המאגר: William S. Hein & Co.

Lexis: (מאגר מעמדות האינטרנט בלבד)

חקיקה ופסיקה של ארה"ב ובריטניה

חקיקה ופסיקה של קנדה, אוסטרליה וניו-זילנד

חקיקה ופסיקה של האיחוד האירופי ומדינות רוסיה, צרפת, איטליה, אירלנד וכו'

חדשות במשפט

מאות מאמרים בטקסט מלא מכתבי עת משפטיים

Americam Jurisprudence

תיאור מאגרי ספריית בית אריאלה:

המפתח הממוחשב של העיתונות היומית (מתוך עמדות בית אריאלה ללא תשלום)

כולל מפתוח מאמרים מתוך העיתונות היומית ממאי 1993 ואילך. העיתונים הם: הארץ, ידיעות אחרונות, הצפה, יתד נאמן. במפתח מושם דגש על אישים ופועלם, תרבות ואמנות, נושאי חברה וכלכלה, רפואה ובריאות. העדכון הוא יומיומי.

רמב"י(מתוך עמדות בית אריאלה)

רשימת מאמרים במדעי היהדות, 1966 ואילך..

כולל את כל המאמרים החשובים שמתפרסמים בארץ ובעולם בתחום מדעי היהדות וארץ ישראל.

החומר נאסף מאלפי כתבי עת ואוספי מאמרים המהווים חלק מאוסף בית הספרים הלאומי.

שפות: עברית, יידיש ושפות אירופאיות.

יצרן המאגר: הספרייה הלאומית.

מאגרי מידע של מכון סאלד (מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

4 מאגרי מידע בתחומי החינוך, החברה והרווחה:

מאגר מחקר בחינוך ובמדעי החברה (כולל תקצירים בעברית)

מאגר מחשבים בחינוך

מאגר תוכניות מיוחדות בחברה, רווחה וחינוך

מאגר כלי מחקר

עיתון הארץ (מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

הארכיון הממוחשב של עיתון "הארץ" מאפשר גישה לכל הידיעות, המאמרים והכתבות שפורסמו בעיתון מחודש מאי 1994 ועד היום.

עיתון גלובס (מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

הארכיון הממוחשב של עיתון "גלובס" משנת 1996 ועד היום.

עיתון Jerusalem Post (מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

משנת 1990 ועד היום בטקסט מלא.

מאגר אמנות ישראל (מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

המאגר כולל בתוכו מאמרים בטקסט מלא מכתבי עת, עיתונים, ספרים, קטלוגים ותערוכות בנושאים הקשורים לאמנות, לתיאטרון ולמחול. בנוסף, במאגר מעל 70 ספרים בנושאי אמנות ותרבות, חברה וחינוך.

Gale-Expanded Academic (מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

מאגר מידע הכולל מאמרים שהתפרסמו ב-2600 כתבי עת אקדמיים ועיתונים בכל תחומי הידע: פסיכולוגיה, רפואה, סוציולוגיה, פרסום. 1400 מכתבי העת מובאים במאגר במלואם.

יפעת (מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

מאגר מידע על החברות הציבוריות והפעילות הפיננסית של המשק. מאגר תשקיפים, דוחות כספיים, הודעות הבורסה, מידע מהתקשורת הכולל כתבות כלכליות מהעיתונים: גלובס, הארץ, מעריב, ידיעות אחרונות.

מאגר פרדיקטה(מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

מאגר סטטיסטי על המשק הישראלי והעולמי, כולל סדרות על מגוון נושאים כלכליים וחברתיים: אוכלוסיה, תיירות, סחר חוץ, מדדי מחירים, שוק העבודה. המאגר מלווה בתוכנה המאפשרת עבודה ומגוון עיבודי נתונים חישוביים.

אנציקלופדיה Ynet(מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

אנציקלופדיה כללית בת אלפי ערכים המביאים עדכונים מכל תחומי הידע האנושי והפעילות האנושית. ערכי האנציקלופדיה בנושאי ישראל ויהדות, בין השאר היסטוריה יהודית והיסטוריה של ארץ-ישראל, מושגים ביהדות, אישים בישראל ועוד.

דנסגייד ישראל (מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

מאגר החברות והעסקים הגדול והמעודכן בישראל ודירוג החברות המובילות במשק הישראלי. מאפשר ביצוע חיתוכים של נתונים עסקיים עדכניים.

ארכיון The Marker (מתוך עמדות בית אריאלה-בתשלום)

הארכיון כולל יותר מ-120,000 כתבות בנושאי כלכלה, שוק ההון, פרסום, קריירה ומשפט.

אוצר החכמה (מתוך ספרית הרמב"ם)

19400 ספרים מקוונים כשליש מהם מאפשרים חיפוש חופשי בטקסט.

אוצרות התורה (מתוך ספרית הרמב"ם)

135000 ספרים מקוונים. המאגר מתמחה בספרי השו"ת.

אוצרות השו"ת (מתוך ספרית הרמב"ם)

תמצית של כ-5000 ספרי שו"ת. ניתן לחפש לפי מילים ונושאים.

פרויקט השו"ת (שאלות ותשובות)(מתוך ספרית הרמב"ם)

האוסף הממוחשב הגדול ביותר של טקסטים יהודיים המכיל:

תנ"ך ופרשנות התנ"ך, משנה, תוספתא, מסכתות קטנות, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי,

מדרשי הלכה, מדרשי אגדה, זוהר, גאונים, רמב"ם, טור, בית יוסף, שולחן ערוך ומפרשיו,

קיצור שולחן ערוך ו-300 ספרי שו"ת.

נהוראי מתוך (ספרית הרמב"ם)

מאגר של הלכה ורפואה.