יום שני, 27 מאי 2019
דף הבית  ñ שאילתות  ñ הגשת שאילתות

הגשת שאילתות

הדפס
8.4.2010

הגשת שאילתות

סעיף 60א לחוק לשכת עורכי דין, תשכ"א – 1961, מסדיר את מוסד השאילתות וקובע כי הפנייה לקבלת חוות דעת מקדימה נתונה לעורכי דין בלבד בעניינים הנוגעים אליהם:

 

60א. (א) ועדת האתיקה הארצית רשאית לתת חוות דעת מקדימה בענייני משמעת של עורכי דין ומתמחים.


(ב) ועדת אתיקה מחוזית רשאית לתת חוות דעת מקדימה בענייני משמעת של עורכי דין לפי פנייה של עורך דין הרשום באותו מחוז, בעניין הנוגע אליו;

 

        (ג) חוות דעת מקדימה של ועדת האתיקה הארצית תחייב את כל ועדות האתיקה המחוזיות.

את הבקשה לקבלת חוות דעת מקדימה מוועדת האתיקה בשאלות הנוגעות לאתיקה מקצועית או שיפוט משמעתי ניתן לשלוח למייל: etika@tabar.org.il או לפקס: 03-6918074 או לדואר לכתובת: ועדת האתיקה המחוזית, מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל, רחוב דניאל פריש 10, ת.ד. 34022, תל אביב 61340.

לבקשה לקבלת חוות דעת מקדימה יש לצרף "טופס הגשת שאילתא".
 
לטופס הגשת שאילתא לחצו כאן

חוות הדעת מטרתה לסייע לעו"ד להימנע מביצוע פעולות עתידיות אשר עלולות להוות עבירה אתית, ואין בה כדי להכשיר פעולות שנעשו בעבר.

הוועדה אינה מחווה דעה בנוגע לשאלות במישור האזרחי או הפלילי, וכן אין ועדת האתיקה מחווה דעה בפניות אשר עניינן הליכים אשר מתבררים בפני מוסדות הלשכה.