יום רביעי, 24 אפריל 2019
דף הבית  ñ הספריה המשפטית  ñ ספרים 2017

ספרים 2017

הדפס
4.1.2010
ספרים 2017

 

ספרים חדשים בספרייה – אוגוסט 2017

 

1.     תרופות בדיני חוזים, מרקוס –2016

2.     דיני מכרזים- הלכה ומעשה, נרקיס – 2017

3.     הקודקס המקיף לדיני האגודות השיתופיות, קדם - 2016             

4.     חוק חופש המידע-דין הלכה ומעשה, תואר – 2016

5.     חוק הגנת הפרטיות-דין הלכה ומעשה, לוי – 2016

6.     דיני משפחה, שרשבסקי/קורנאלדי – 2016

7.     תקשורת, מחשבים, אינטרנט והרשתות החברתיות (3 כרכים), מרקוס – 2016

8.    נכסי דלא ניידי -בתים משותפים, סאמרלי – 2016

9.    ארנונה עירונית- השגה ערר וערעור, רוסטוביץ - 2016

10.                     בית משפט לעניינים מקומיים, שקד – 2016

11.                     סעדים זמניים: עיקול זמני, אדד – 2016

12.                     תובענות ייצוגיות בישראל, אופיר - 2017