יום שני, 20 מאי 2019
דף הבית  ñ ועדות  ñ חברי ועד מחוז תל-אביב והמרכז

חברי ועד מחוז תל-אביב והמרכז

הדפס
12.1.2010

 

חברי ועד מחוז תל אביב והמרכז

 

שם פרטי ומשפחה

תפקיד

עו"ד אפי (אפרים) נוה

יו"ר ועד המחוז

עו"ד דוד סופר

חבר ועד המחוז

עו"ד  שושנה גלס

חברת ועד המחוז

עו"ד טל לויטס

חברת ועד המחוז

עו"ד שלומי וינברג

חבר ועד המחוז

עו"ד אורי קינן

חברת ועד המחוז

עו"ד שפיק דרבאשי

חבר ועד המחוז

עו"ד יעקב קורן

חבר ועד המחוז

עו"ד עידית ארואץ

חברת ועד המחוז

עו"ד עילית רפאל

חברת ועד המחוז

עו"ד אביתר קנולר

חברת ועד המחוז

עו"ד ינון היימן

חבר ועד המחוז

עו"ד רויטל סויד

חברת ועד המחוז

עו"ד איתן אפשטיין

חבר ועד המחוז

עו"ד ענת סבידור גולדנצויג

חברת ועד המחוז

עו"ד ראיס אבו סייף

חבר ועד המחוז

עו"ד ערן גולן

חבר ועד המחוז

עו"ד אפרת רוזנבלט

חברת ועד המחוז

עו"ד מעיין אמודאי

חבר ועד המחוז

עו"ד לירן יגודה

חבר ועד המחוז

עו"ד אברהם דיין

חבר ועד המחוז