יום שני, 20 מאי 2019
דף הבית  ñ מידע כללי  ñ מאמר בנושא היערכות בעקבות אישור חוק טרכטנברג

מאמר בנושא היערכות בעקבות אישור חוק טרכטנברג

הדפס
11.12.2011
מאמר בנושא היערכות בעקבות אישור חוק טרכטנברג
היערכות בעקבות אישור חוק טרכטנברג בכנסת
מאת: רמי אריה, עו"ד רו"ח
 
פרק המיסוי בהמלצות ועדת טרכטנברג אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, ויקרא מעתה
 "החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011" (להלן: "החוק").
מדובר בחוק שמשנה משמעותית את שיעורי המס בשנת 2012 לעומת המצב כיום ולכן ראוי להיערך אליו מיידית לפני תוך שנת המס 2011 ולשקול, איזה השפעות של חבויות מס נוספות עשויות לנבוע כתוצאה מדחיית הכנסות, מכירת נכסים
לרבות נכסי מקרקעין וניירות ערך בבורסה ומשיכות דיבידנדים שייעשו בשנת 2012 במקום בשנת 2011.