יום רביעי, 20 מרץ 2019

כרטיס הדוח

2855 דו"ח על הביקורת בקרנות השתלמות לעובדי הוראה   - מבקר המדינה

סוג החומר:
דוח
מיון:
דוחות מבק
מיקום בספריה:
כ"ע ישראליים
מוציא לאור:
המדפיס הממשלתי, ירושלים
שנה לועזית:
1992
שנה עברית:
תשנ"ב
עמודים:
26
מחבר:
מבקר המדינה
נושאים:
ספרייה משפטית,  
דוחות,  
חברות ממשלתיות,  
מבקר המדינה,  
קרנות השתלמות,