יום רביעי, 20 מרץ 2019

כרטיס הדוח

2857 דו"ח על הביקורת ב"דן", אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ   - מבקר המדינה

סוג החומר:
דוח
מיון:
דוחות מבק
מיקום בספריה:
כ"ע ישראליים
מוציא לאור:
המדפיס הממשלתי, ירושלים
שנה לועזית:
1993
שנה עברית:
תשנ"ג
עמודים:
67
מחבר:
מבקר המדינה
נושאים:
ספרייה משפטית,  
דוחות,  
מבקר המדינה,  
תעבורה,