יום רביעי, 20 מרץ 2019

כרטיס הדוח

2860 דו"ח 3 על הביקורת במועצה הדתית קרית אתא   - מבקר המדינה

סוג החומר:
דוח
מיון:
דוחות מבק
מיקום בספריה:
כ"ע ישראליים
מוציא לאור:
המדפיס הממשלתי, ירושלים
שנה לועזית:
אוקטובר 1993
שנה עברית:
חשון התשנ"ד
אחריות:
אגף ג' לביקורת הרשויות המקומיות
עמודים:
43
מחבר:
מבקר המדינה
נושאים:
ספרייה משפטית,  
דוחות,  
מבקר המדינה,  
מועצות דתיות,