יום רביעי, 20 מרץ 2019

כרטיס הדוח

2862 דוח על הביקורת בחברת דשנים וחמרים כימיים בע"מ   - מבקר המדינה

סוג החומר:
דוח
הערה:
93-007
מיון:
דוחות מבק
מיקום בספריה:
כ"ע ישראליים
מוציא לאור:
המדפיס הממשלתי, ירושלים
שנה לועזית:
1993
שנה עברית:
תשנ"ג
עמודים:
31
מחבר:
מבקר המדינה
נושאים:
ספרייה משפטית,  
דוחות,  
מבקר המדינה,