יום רביעי, 20 מרץ 2019

כרטיס הדוח

2863 דוח על הביקורת בשירות הלאומי   - מבקר המדינה

סוג החומר:
דוח
הערה:
93-008
מיון:
דוחות מבק
מיקום בספריה:
כ"ע ישראליים
מוציא לאור:
המדפיס הממשלתי, ירושלים
שנה לועזית:
1993
שנה עברית:
תשנ"ד
עמודים:
50
מחבר:
מבקר המדינה
נושאים:
ספרייה משפטית,  
דוחות,  
מבקר המדינה,  
שירות לאומי,