יום רביעי, 20 מרץ 2019

כרטיס הדוח

2868 ביטוח שער על עסקות יצוא ביטחוני   - מבקר המדינה

סוג החומר:
דוח
מיון:
דוחות מבק
מיקום בספריה:
כ"ע ישראליים
מוציא לאור:
המדפיס הממשלתי, ירושלים
שנה לועזית:
1995
שנה עברית:
תשנ"ה
עמודים:
38
מחבר:
מבקר המדינה
נושאים:
ספרייה משפטית,  
ביטוח,  
דוחות,  
מבקר המדינה,  
צבא ובטחון,