יום רביעי, 20 מרץ 2019

כרטיס הדוח

2869 דוח על הביקורת בחברת החשמל לישראל בע"מ   - מבקר המדינה

סוג החומר:
דוח
מיון:
דוחות מבק
מיקום בספריה:
כ"ע ישראליים
מוציא לאור:
המדפיס הממשלתי, ירושלים
שנה לועזית:
1995
שנה עברית:
תשנ"ה
עמודים:
46
מחבר:
מבקר המדינה
נושאים:
ספרייה משפטית,  
דוחות,  
חברת החשמל,  
מבקר המדינה,