יום רביעי, 20 מרץ 2019

כרטיס הדוח

2870 דוחות ביקורת על איגודים הקשורים למערכת הביטחון   - מבקר המדינה

סוג החומר:
דוח
הערה:
94-003
מיון:
דוחות מבק
מיקום בספריה:
כ"ע ישראליים
מוציא לאור:
המדפיס הממשלתי, ירושלים
שנה לועזית:
יוני 1994
שנה עברית:
סיון התשנ"ד
אחריות:
החטיבה לביקורת מערכת הביטחון
עמודים:
109
מחבר:
מבקר המדינה
נושאים:
ספרייה משפטית,  
דוחות,  
מבקר המדינה,  
צבא ובטחון,