יום רביעי, 20 מרץ 2019

כרטיס הדוח

2871 השתלשלות העניינים שהביאו להפסקת תפקידו של רב ניצב יעקב טרנר כמפקח כללי של המשטרה   - מבקר המדינה

סוג החומר:
דוח
מיון:
דוחות מבק
מיקום בספריה:
כ"ע ישראליים
מוציא לאור:
המדפיס הממשלתי, ירושלים
שנה לועזית:
יוני 1994
שנה עברית:
תמוז התשנ"ד
עמודים:
36
מחבר:
מבקר המדינה
נושאים:
ספרייה משפטית,  
דוחות,  
מבקר המדינה,  
משטרה,