יום רביעי, 20 מרץ 2019

כרטיס הדוח

2872 דוחות על הביקורת במוסדות להשכלה גבוהה   - מבקר המדינה

סוג החומר:
דוח
הערה:
95-092
מיון:
דוחות מבק
מיקום בספריה:
כ"ע ישראליים
מוציא לאור:
המדפיס הממשלתי, ירושלים
שנה לועזית:
1995
שנה עברית:
תשנ"ו
עמודים:
98
מחבר:
מבקר המדינה
נושאים:
ספרייה משפטית,  
דוחות,  
השכלה גבוהה,  
מבקר המדינה,