31
30
השתלמויות
ללא עלות
סדנא לשיפור הכתיבה הליטיגטורית
ויכולת ההופעה והתקשורת הבינאישית
01 מפגשים
|
04 שעות אקדמיות
סדנא זו הינה סדנא ייחודית, הכוללת התנסות מעשית ואינטראקטיבית במצבים שונים
בהם נתקל עורך הדין במהלך חייו המקצועיים, הן במהלך הופעתו בבית המשפט והן
במהלך חייו המקצועיים מול חברים למקצוע ומול בעלי סמכות.
הסדנא תכלול שיפור מיומנות התקשורת, אסטרטגיות חשיבה, טקטיקות בתקשורת
בינאישית, יסודות בכתיבה ליטיגטורית נכונה על כל סוגיה ודגשיה, והכל תוך כדי סקירת
דוגמאות ותרגול.
הסדנא תועבר על ידי עו"ד רם א. גמליאל, בעל משרד עורכי דין, עוסק רבות בתחום
הליטיגציה בכל הערכאות ועורך סדנאות של כתיבה ליטגטורית ופרזנטציה, וכן על ידי
גב' אביטל ירון, בוגרת בית הספר למשחק של יורם לוינשטיין ומנחת סדנאות לתקשורת
בינאישית באמצעות תרגול מצבי אמת.
מספר המקומות בסדנא מוגבל ביותר, לפיכך, מומלץ להקדים ולהירשם. ניתן להירשם
לסדנא במערכת ההזמנות הטלפונית 00335596-30, או באמצעות אתר האינטרנט
בכותבת
מרכז אקדמי:
עו"ד יוסי ברכיה,
סגן בכיר א', פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)
בין השעות 51:02-00:71
| 25.5.2014-
החל מ
|
ימי ראשון
"בית הפרקליט", רח' דניאל פריש 01, תל-אביב.
₪ 490 :
עלות השתתפות לעו"ד
תכנית הסדנא:
עו"ד רם א. גמליאל
|
מפגש ראשון
| 25.5.2014
דברי ברכה:
עו"ד אפי נוה, יו"ר מחוז תל-אביב והמרכז
המפגש יעסוק בעקרונות היסוד לכתיבה ליטיגטורית, לרבות סוגי כתבי בי דין ודגשים כלליים
לגבי כל אחד מהם. מבנה ואסטרטגיה, ה"מוסיקה" של הכתיבה, דגשים צורניים, מליצות מול
תכליתיות, הגהה, הבדלים בין כתיבה ליטיגטורית וכתיבה משפטית אחרת.
גב' אביטל ירון
|
מפגששני
| 1.6.2014
אנשים רבים מתנהלים בחייהם ללא מודעות כיצד שפת הגוף והדרך בה הם מביעים את עצמם
משפיעה על תפישתם מבחוץ. מצב זה יכול להוביל ללא מעט תסכול, בשל העובדה שלא פעם
קיימת תחושה שאנחנו אומרים את הדברים הנכונים אך לא מבינים אותנו בדיוק. במפגש זה
נתרגל סיטואציות מקצועיות (וגם אישיות) קונפליקטואליות אשר יצולמו בווידאו.
עו"ד רם א. גמליאל
|
מפגששלישי
| 8.6.2014
המפגש יעסוק בכתבי בי דין הראשונים שמוגשים: כתב תביעה וכתב הגנה, ובהבדלים היסודיים
שבין כתבי בי דין אלו. נלמד כיצד להתחיל את כתב בי הדין, כיצד לרכז את חומרי הגלם ולעבדו,
נלמד על חשיבות פרישת התשתית העובדתית והמשפטית באופן ראוי.
גב' אביטל ירון
|
מפגש רביעי
|15.6.2014
הפסיכולוגיה ההתנהגותית מחלקת את טיפוסי האישיות לכמה קבוצות ומוצאת שוני ניכר בסוגי
התקשורת בין קבוצה לקבוצה. נעמוד על החוזקות והחולשות של כל טיפולוגיה וננסה להבין מה
יעזור לקידום השיחה בכל אחת מן האפשרויות.
עו"ד רם א. גמליאל
|
מפגש חמישי
| 22.6.2014
המפגש יעסוק בבקשות המוגשות באמצע ההליך, תוך מתן דגש לניסוח ולמבנה לפי סוג הבקשה
ותכליתה. נבדוק מה עדיף: הרחבה, תמצות או התחמקות. בחלק השני נדון בסוגיית הסיכומים
תוך דיון בהבניה הנכונה של הסיכומים, התמודדות עם מגבלת עמודים, סקירת העובדות, הדין
והאיזונים שביניהם.
גב' אביטל ירון
|
מפגששישי
| 29.6.2014
פעמים רבות העבודה מתבצעת בין אנשי צוות שלהם ניסיון וידע שונים. הבדלים אלו מובילים
לא פעם לתחושות קשות של העדר שיתוף פעולה ותסכול. במהלך המפגש נלמד על דרכי
התמודדות עם סטטוס וותק שונה, עם תפישות עולם שונות, הבדלי תיעדוף, אישיות ותקשורת
שונה. במפגש נתרגל סימולציות מהחיים האישיים והמקצועיים.
עו"ד רם א. גמליאל
|
מפגששביעי
| 6.7.2014
המפגש יעסוק בנושא כתיבת ערעור, הבניית הערעור, דגשים לערעור בעת טעות משפטית ובגין
טעות עובדתית.
גב' אביטל ירון
|
מפגששמיני
| 13.7.2014
היכולת לעמוד מול כפיף או מול שותף מקצועי ולומר דברי ביקורת והצבת גבולות מבלי לגרום
לנזק בשיתוף הפעולה העתידי מהווה אתגר בינאישי משמעותי. במהלך הסדנה נלמד כיצד
להביע עמדה נחרצת מבלי ליצור אנטגוניזם אצל בן השיח.
עו"ד רם א. גמליאל
|
מפגש תשיעי
| 20.7.2014
במפגש המסכם נתרגל את הבאת "האני" האישי לתוך כתבי בי הדין, נלמד על חשיבה מחוץ
"לקופסה" ולא באופן "שבלוני". בסיום המפגש ייסקרו הנושאים למשימה אישית ולדרך ביצועה.
כל משתתף שיהיה מעוניין בכך יקבל משימה אישית במפגש השביעי ובמהלך מפגש זה יקבל
מהמרצה משוב על המשימה. הגשת המשימה מותנית בהשתתפות בכל המפגשים.
מפגש עשירי
| 27.7.2014
חלק ראשון: דגשים בהופעה משפטית ראויה, נכונה ואפקטיבית מנקודת מבטו של בית המשפט
כבוד השופט גלעד נויטל, בית המשפט המחוזי תל-אביב
חלק השני: דגשים בכתיבה משפטית ראויה, נכונה ואפקטיבית מנקודת מבטו של בית המשפט
כבוד השופטת יעל הניג, בית משפט השלום תל-אביב
116...,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,...1