ערי מרכז
ההשתתפותבימי העיון בערי המרכז אינה כרוכהבתשלום, אך בשלמספר המקומותהמוגבל חובה להירשםמראש.
ניתן להירשםלכלל ימי העיון בערי המרכז במערכתההזמנותהטלפונית0033596-30,
או באמצעותאתר האינטרנטבכתובת
ההשתתפותבימי העיון בערי המרכז אינה כרוכהבתשלום, אך בשלמספר המקומותהמוגבל חובה להירשםמראש.
ניתן להירשםלכלל ימי העיון בערי המרכז במערכתההזמנותהטלפונית0033596-30,
או באמצעותאתר האינטרנטבכתובת
62
63
ועדת
הוד
השרון
מחוז תל-אביב והמרכז בשיתוף עם ועדת הוד השרון, בראשותם של
עו"ד יעקב בדור ועו"ד חני צ'רנובילסקי, מזמינים את ציבור עורכי
הדין להשתתף בימי עיון בנושאים מקצועיים שונים ומגוונים.
ההרצאות תתקיימנה במרכז האומנויות, רח' דרך כפר הדר 33, הוד
השרון.
לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות גם ליושבי ראש ועדת הקשר:
עו"ד יעקב בדור
עו"ד חני צ'רנובילסקי
יום שני
| 26.5
17:45-18:00
התכנסות וכיבוד קל
18:00-18:05
דברי ברכה:
עו"ד יעקב בדור, יו"ר (משותף) ועדת הוד השרון
עו"ד חני צ'רנובילסקי, יו"ר (משותפת) ועדת הוד השרון
18:05-19:15
חידושים בדיני משפחה
כבוד השופט יהורם שקד, בית המשפט לענייני משפחה רמת גן
19:15-20:30
ניהול הליך התנגדות לצוואה
עו"ד אורי צפת, משרד עורכי דין אורי צפת
יום ראשון
| 22.6
17:45-18:00
התכנסות וכיבוד קל
18:00-18:05
דברי ברכה:
עו"ד יעקב בדור, יו"ר (משותף) ועדת הוד השרון
עו"ד חני צ'רנובילסקי, יו"ר (משותפת) ועדת הוד השרון
18:05-19:00
עדכונים וחידושים באתיקה מקצועית לעורכי דין
עו"ד אפי נוה, יו"ר מחוז תל-אביב והמרכז
19:00-19:30
שיח פתוח עם יושבי ראש הוועדות המקצועיות המרכזיות במחוז תל-אביב והמרכז
עו"ד יעקב בדור
יו"ר (משותף)
ועדת הוד השרון
ללא עלות
יו"ר (משותף)
ועדת הוד השרון
עו"ד חני צ'רנובילסקי
ועדת
הרצליה
מחוז תל-אביב והמרכז בשיתוף עם ועדת הרצליה, בראשותם של
עו"ד רחל ברגר-שכטר ועו"ד יוסף בן ארויה, מזמינים את ציבור
עורכי הדין להשתתף בימי עיון בנושאים מקצועיים שונים ומגוונים.
ההרצאות תתקיימנה ב"בנין ויצ"ו", רח' הנשיא 231, הרצליה
פיתוח.
לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות גם ליושבי ראש ועדת הקשר:
עו"ד רחל ברגר-שכטר
עו"ד יוסף בן ארויה
יום רביעי
| 9.4
17:45-18:00
התכנסות וכיבוד קל
18:00-18:05
דברי ברכה:
עו"ד רחל ברגר-שכטר, יו"ר (משותפת) ועדת הרצליה
עו"ד יוסי בן ארויה, יו"ר (משותף) ועדת הרצליה
18:05-19:15
חקירת עדים בבית המשפט
כבוד השופט גלעד נויטל, בית המשפט המחוזי תל-אביב
19:15-20:15
חידושים בדיני לשון הרע
עו"ד שלומי וינברג, יו"ר (משותף) ועדת לשון הרע, משרד עורכי דין שלומי וינברג
עו"ד רון לוינטל, יו"ר (משותף) ועדת לשון הרע, משרד עורכי דין רון לוינטל
עו"ד רחל ברגר-שכטר
יו"ר (משותפת)
ועדת הרצליה
עו"ד יוסף בן ארויה
יו"ר (משותף)
ועדת הרצליה
ללא עלות
116...,64-65,66-67,68-69,70-71,72-73,74-75,76-77,78-79,80-81,82-83 42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,...1