הפסקת ייצוג בשל סיכול הסכם שכר הטרחה בידי הלקוח

הפסקת ייצוג בשל סיכול הסכם שכר הטרחה בידי הלקוח עובדות המקרה: עורכת הדין הפונה מייצגת לקוחה בתביעה נזיקית, במסגרתה הושגה הסכמה באשר לגובה הפיצוי שתקבל הלקוחה. עם העברת הסכם הפשרה לחתימתה דרשה הלקוחה כי סכום הפיצוי יופקד ישירות לחשבונה ולא יועבר באמצעות עורכת הדין הפונה, נוכח קיומו של סעיף קיזוז בהסכם שכר הטרחה, ואף סרבה […]

הפסקת ייצוג בשל אי תשלום שכר טרחה

הפסקת ייצוג בשל אי תשלום שכר טרחה עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מייצג לקוח שאינו יכול לעמוד עוד בתשלומי שכר הטרחה, ועקב החוב המצטבר הודיע ללקוח בהסכמתו כי כל פעולה תבוצע אך ורק כנגד תשלום מראש בגינה. מאחר שעתידים להתקיים מספר דיונים וקיים חשש שהלקוח לא יוכל לשלם עבורם מבעוד מועד, מבקש עורך הדין הפונה […]

התניית ייצוג והפסקתו בשל אי תשלום שכר טרחה

התניית ייצוג והפסקתו בשל אי תשלום שכר טרחה עובדות המקרה: עורכת הדין הפונה מבקשת לדעת אם מותר לכלול בהסכם שכר הטרחה סעיף המתיר לה להפסיק את הייצוג בכל עת ובכל שלב, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה המוחלט, ועדיין להיות זכאית למלוא שכר הטרחה שישולם עם חתימת ההסכם; וכן האם באפשרותה להחתים את הלקוח […]

הפסקת ייצוג בשל אי תשלום שכר טרחה

הפסקת ייצוג בשל אי תשלום שכר טרחה עובדות המקרה: עורך הדין הפונה מייצג לקוח שאינו יכול לעמוד עוד בתשלומי שכר הטרחה, ועקב החוב המצטבר הודיע ללקוח בהסכמתו כי כל פעולה תבוצע אך ורק כנגד תשלום מראש בגינה. מאחר שעתידים להתקיים מספר דיונים וקיים חשש שהלקוח לא יוכל לשלם עבורם מבעוד מועד, מבקש עורך הדין הפונה […]

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il