איום בהגשת תלונה למשטרה

איום בהגשת תלונה למשטרה

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם האיסור האתי על איום בהגשת תלונה למשטרה חל גם במצב בו ההתראה תופנה לבא כוחו של עורך הדין מושא התלונה ולא ישירות אליו, קרי: האם באפשרותו לפנות בשם מרשו לבא כוחו של אותו עורך דין ולציין בפניו כי בכוונת מרשו להגיש תלונה במשטרה כנגד לקוחו ככל שזה האחרון ימשיך בהתנהלותו.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי האיסור האתי על נקיטת לשון איום, לרבות בהתראה על הגשת תלונה למשטרה או לכל גוף חקירה אחר, מתייחס לכל פניה אל הצד שכנגד ואין נפקא מינה אם מדובר בפניה במישרין (כאשר הצד השני אינו מיוצג), או באמצעות עורך הדין המייצגו באותו עניין (כמתחייב מהוראות כלל 25(א)(1) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.

שא/90056
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il