האם קיימת חובת דיווח בגין אובדן חותמת עורך דין?

האם קיימת חובת דיווח בגין אובדן חותמת עורך דין?

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מסר כי אין בידיו לאתר את החותמת שלו, שלהערכתו נגנבה ממשרדו בעת פריצה שארעה למקום, וביקש לדעת אם עליו לדווח על דבר אובדן החותמת למאן דהוא.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי החזקה או שימוש בחותמת בציון שמו של עורך דין או מספר רישיונו אינה מתחייבת על פי כללי האתיקה (ראו החלטה את/211/12 בביטאון אתיקה מקצועית 49). כמו כן, פרסומו ברבים של מספר רישיון עריכת דין נעשה כיום על ידי גופים ציבוריים שונים ונקבע שאין בו כדי לפגוע בפרטיותו של עורך הדין (ראו החלטה את/200/04 בביטאון אתיקה מקצועית 14).

נוכח האמור, דומה כי אין בנמצא סוגיה אתית הקשורה בחובת דיווח לגורם כלשהו במקרה של אבדן או גניבת חותמת, זולת הציפייה הכללית (מכל אדם) ליידע את משטרת ישראל מקום בו קיים חשש שבוצעה עבירה.

שא/89234
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il