חברת עורכי דין המוחזקת בידי חברות עורכי דין נוספות

חברת עורכי דין המוחזקת בידי חברות עורכי דין נוספות

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה ושותפו מנהלים משרד במסגרת חברת עורכי דין (שאינה חברה בע"מ), אשר אחזקותיה מתחלקות ביניהם באופן שווה. בהתאם לייעוץ מס שקיבלו מבקשים השניים לשנות את מתכונת הבעלות בחברה באופן שזו תוחזק באמצעות שתי חברות נוספות בבעלות כל אחד מהם, ולא באמצעותם באופן ישיר.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי על פי הוראות סעיף 59א(ב) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 עורך דין אינו יכול לעסוק במקצועו כחבר ביותר מחברת עורכי דין אחת.
כמו כן, על פי סעיף 59ג(א) לחוק חל איסור על חברת עורכי דין לשתף בהכנסותיה מי שאינו עורך דין (בסייגים נוספים שאינם רלוונטיים למקרה הנדון), ועל כן החברה המשותפת שביקש עורך הדין הפונה להקים עם שותפו לא תוכל לשתף בהכנסותיה את החברות הנפרדות שלהם.

מתוך "עט ואתיקה" – גיליון 103 (אוגוסט 2018)
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il