חובת מסירת פרטי קשר של לקוח על פי החלטה שיפוטית

חובת מסירת פרטי קשר של לקוח על פי החלטה שיפוטית

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה ייצגה בעבר תושב חוץ בפני שמאי מכריע, ועתה הורה יו"ר ועדת ערר לתכנון ובניה בהחלטתו כי עליה למסור לב"כ הוועדה המקומית את פרטי יצירת הקשר שבידיה עם הלקוח לצורך מסירת כתב בי-דין. בהקשר זה מבקשת הפונה לדעת אם חל חיסיון על פרטי הקשר ואם עליה למוסרם.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי ככלל זהותו של הלקוח ועובדת ייצוגו אינן חסויות (ר' ב"ש 227/83 עו"ד אליהו מירון ואח' נ' מד"י, פ"מ תשמ"ה(1) 62, 79; ב"ש (ת"א) 1529/83 ישראלי, ירושלמי, כהן ושות' נ' מ"י, פ"מ תשמ"ו(3) 265), שכן חובת הסודיות המוטלת על עורכי דין בהליך משפטי, והנגזרת משאלת קיומו של חיסיון עו"ד-לקוח, חלה כאשר יש למידע קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח (ר' סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961).
לפיכך, בנסיבות המתוארות בפנייה – ככל שנחה דעתה של עורכת הדין הפונה באשר למקור סמכותו של יו"ר ועדת הערר להורות בהחלטה שיפוטית על העברת הפרטים לב"כ הוועדה המקומית, וככל שהמידע אודות פרטי יצירת הקשר עם הלקוח אינו קשור לשירות המקצועי שניתן על ידה – לא תראה הוועדה במסירת המידע כאמור משום הפרת חובת הסודיות.

שא/89484
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il