חיסיון עורך דין לקוח בהליכי פירוק חברות

חיסיון עורך דין לקוח בהליכי פירוק חברות

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה העניק ייעוץ משפטי לחברה ישראלית בענייניה המסחריים וכן העניק ייעוץ משפטי לבעל החברה ולמנהלה. לימים נקלעה החברה לקשיים ולאור טענות בדבר חובות ללקוחות ושימוש שלא כדין בכספי לקוחות, החלה להתנהל כנגדה וכנגד בעליה חקירה של הרשות לניירות ערך והחלו כנגדה הליכי פירוק במסגרתם ניתן צו פירוק. צו דומה לא ניתן כנגד מנהלה ובעליה. בטרם נפתחה חקירת הרשות לניירות ערך יצא בעלי החברה ומנהלה את הארץ ואין הוא מקיים קשר כלשהו עם הרשויות והמפרק.
עורך הדין הפונה נדרש על ידי המפרק למסור מידע בקשר לעסקיו של מנהלי החברה ובעליה בארץ ובחו"ל, לרבות פרטים בקשר לאחזקות בעל החברה בחברות שונות, פרטי אנשי הקשר המיוחסים אליו, פרטים בקשר לעסקיו וכיו"ב.
עורך הדין הפונה מבקש את חוות דעתה של ועדת האתיקה ביחס לשאלה האם במסגרת הליך פירוק או חקירה לגבי חברה ישראלית רשאי עורך הדין של החברה ושל בעליה למסור מידע ו/או מסמכים הקשורים לעסקי בעלי החברה שהגיעו לידיעתו או נוצרו על ידו במסגרת הייעוץ המשפטי שהעניק לבעלים.

החלטת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה סברה כי מאחר והמפרק נכנס בנעלי בעלי המניות והמנהלים בחברה, הרי שבנסיבות המתוארות בפנייה רשאי הוא לבקש את המידע הנדרש.

מתוך "עט ואתיקה" – גיליון 99 (אפריל 2017)
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il