כיתובים או איורים על גבי מעטפות במשלוח התראות

כיתובים או איורים על גבי מעטפות במשלוח התראות

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה מעניק שירותי גביית חובות לרשות מוניציפלית מתוקף מכרז פומבי רב שנים ומחזיק בייפוי כוח מטעמה לצורך נקיטת הפעולות המשפטיות הנדרשות (משלוח מכתבי התראה, הגשת תביעות, פתיחת תיקי הוצל"פ).
במסגרת זו מבקש עורך הדין הפונה לדעת האם ההנחיות שאסרו על שימוש בביטויים כגון "אזהרה משפטית" או "דרישה לתשלום" על גבי המעטפה תקפות גם כשעסקינן במסירה אישית לחייב בביתו, להבדיל ממשלוח מכתב התראה בדואר, וכן האם קיימת מניעה להדפיס את שם הרשות או את הלוגו שלה על גבי המעטפה במקביל לרישום שמו ופרטי משרדו.

עמדת ועדת האתיקה:

נוכח כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 בנוגע לחובות עורך הדין כלפי הצד שכנגד ויחסו אליו בדרך ארץ, ובכלל זה ההוראה בדבר איסור איומים וכן החובה לשמור על כבוד המקצוע, קבעה ועדת האתיקה הארצית בהחלטתה את/331/05 בביטאון "אתיקה מקצועית" 22 בעניין "כיתובים על מעטפות שמוציא עורך הדין" כי כיתוב כגון "אזהרה משפטית" או "דרישה לתשלום" ע"ג המעטפה עלול להיחשב כעבירה אתית וכי על עורך הדין להימנע מלעשות כן, ובהקשר זה אין נפקא מינה אם מדובר במעטפה במשלוח מכתב בדואר או במעטפה הנמסרת במסירה אישית.
בהתייחס לשאלה הנוספת הובהר כי קיימת מניעה אתית בהוספת כיתוב שם או איור גרפי של רשות ע"ג מעטפה או נייר מכתבים של עורך דין המעניק שירותים משפטיים לרשות ושאינו עובד הלשכה המשפטית של הרשות, ולו מהטעם שיש בהוספתם כדי ליצור רושם מטעה או כדי לפגוע בכבוד המקצוע.

שא/90071
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il