מחיקת תיעוד השירות המשפטי שניתן ללקוח לבקשת יורשיו

מחיקת תיעוד השירות המשפטי שניתן ללקוח לבקשת יורשיו

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה סיפק שירות משפטי ללקוח שלימים נפטר, ועתה פנתה למשרד רעייתו וביקשה להעביר לידיה את מלוא החומר שבידי המשרד בנוגע לבעלה המנוח, ובמקביל לא להותיר במשרד כל תיעוד לתיקים ולמחוק את כל הקבצים הרלוונטיים, למעט תיעוד ששמירתו מתחייבת מהוראות הדין. עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם הוא רשאי למחוק את כל התיעוד לשירות המשפטי שניתן ללקוח.

עמדת ועדת האתיקה:

כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), התשל"א-1971 קובעים כי ככלל, ובהעדר הסכמה אחרת מהלקוח, מחויב עורך הדין בשמירת חומר ארכיוני במשך 5 שנים אך לא יבערו אלא אם פנה ללקוח או ליורשיו במכתב רשום והציע להם לקבלו, להעתיקו או לצלמו, והלקוח או היורשים לא עשו אחד מאלה תוך המועד שנקבע בהצעה (ור' גם מדיניות 2.003 – שמירת חומר ארכיוני).
עם זאת הובהר כי בהיעדר צו קיום צוואה או צו ירושה הקובע כי אלמנתו של הלקוח היא היורשת היחידה של הלקוח, חלה החובה על-פי הכללים בשמירת החומר הארכיוני. מובן שטרם ביעורו של החומר הארכיוני (ככל שיבשילו התנאים לעשות כן), יש לוודא כי נעשתה פניה לכל היורשים אודות זכותם לקבלו, להעתיקו או לצלמו.

שא/89515
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il