נייר המכתבים – כשכיר וכעצמאי

נייר המכתבים – כשכיר וכעצמאי

עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה עובד כשכיר בחברה למתן שירותי ניהול ומטפל בהגשת תביעות כנגד דיירים סרבני תשלום. במסגרת זו ביקש לדעת האם עליו להוציא מכתבי התראה על גבי נייר מכתבים של החברה, תוך ציון העובדה שהוא משמש כעורך דין בחברה, או שמא עליו להוציא את המכתבים על נייר לוגו משלו כעורך דין.
עוד ביקש עורך הדין הפונה לדעת אם יוכל להשתמש בנייר מכתבים משלו במסגרת עבודה כעורך דין עצמאי, וזאת לצד המשך עבודתו בחברה.

עמדת ועדת האתיקה:

בהתאם להוראות כלל 2(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 על עורך הדין חלה החובה לציין את שמו על מסמך הקשור בעבודתו המקצועית, ולהוסיף לצד שמו את דבר היותו עורך דין.
באשר לנייר המכתבים, הופנה עורך הדין הפונה לכלל 4(א) לכללי הפרסומת, בו נקבע בין היתר כי עורך דין שהנו עובד של עורך דין אחר, או של מי שאינו עורך דין, ישתמש לצורך עיסוקו כעורך דין אצל אותו מעסיק בנייר מכתבים הכולל את שם מעסיקו.
כמו כן, בהתאם לכלל 4(ב) לכללי הפרסומת, אין באמור דלעיל כדי למנוע מעורך דין, אשר נוסף על עבודתו כשכיר עוסק גם באופן עצמאי בעריכת דין, להשתמש במסגרת עבודתו העצמאית בנייר מכתבים אחר העומד בכללים.

שא/89571
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il