תחולת החיסיון בייצוג בני זוג במשותף

תחולת החיסיון בייצוג בני זוג במשותף

עובדות המקרה:

עורכת הדין הפונה ייצגה בני זוג ברכישת בית מגורים, כאשר לצורך כך נטלו בני הזוג משכנתא וכן הלוואה מהורי האישה תוך רישום הערת אזהרה לטובתם. כשנה לאחר מכן ביקשו בני הזוג למכור את דירתם הקודמת להורי האישה משיקולי מס אך מספר ימים לפני חתימת הסכם המכר נעצר הבעל על ידי המשטרה ובעקבות זאת החתימה אותו עורכת הדין הפונה על ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת האישה וכן על מסמכי מכירת הבית. לימים עלו נישואי הזוג על שרטון והבעל העלה טענות לגבי ההסכמים עליהם חתם.
עתה פנתה אליה האישה וביקשה כי תעיד מטעמה לעניין חתימתו של הבעל על הסכם ההלוואה, מסמכי המשכנתא והסכם המכר.

עמדת ועדת האתיקה:

ועדת האתיקה הבהירה כי כאשר מספר לקוחות פונים במשותף לעורך דין, יש בכך משום ויתור מכללא על חובת הסודיות של עורך הדין כלפי הלקוח המשותף האחר, אם נוכחותם המשותפת אכן הייתה לפי רצונם. ויתור זה אינו בבחינת ויתור כולל על חובת הסודיות כלפי כולי עלמא, אלא אך כלפי הלקוח המשותף האחר (ר' גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך ד בעמ' 271).
נוכח האמור, וככל שיש במסירת התצהיר כדי לפגוע בחובת הסודיות ולהפר את החיסיון, קיימת מניעה אתית ברורה לעשות כן, אלא אם ויתר הלקוח (במקרה זה הבעל) על תחולת החיסיון.

שא/89972
התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il