התחדשות עירונית - ועד מחוז תל אביב Skip to Content Contact Us

התחדשות עירונית

הוועדה להתחדשות עירונית רואה לנגד עיניה את הנחלת הידע, הקניית הכלים ושיתוף הידע בתחום זה כמטרות עיליות אשר בראש ובראשונה נועדו לסייע לעורכי הדין העוסקים בתחום. הוועדה מבקשת לממש את המטרות בדרך של עריכת השתלמויות, ימי עיון ופרסום עדכונים מעת לעת שיינתנו על ידי עורכי דין העוסקים בתחום, נציגים ממשרדי ממשלה, מוסדות התכנון וכיו”ב. לצד זאת, מבקשת הוועדה לרכז ולהציף בעיות וסוגיות בהן נתקלים עורכי הדין העוסקים בתחום וככל שמדובר בבעיות ובסוגיות הנוגעות לתחום פעילות המחוז- לנסות ולהציף אותן, תוך מתן הצעות ורעיונות להתמודדות איתן, על מנת שאלו יועברו לגורמים הרלוונטים, ובכלל זאת למשרדי הממשלה השונים. אנו מקווים כי שיתוף הידע ושיתוף הפעולה יסייעו רבות הן לעורכי הדין והן לקידום ולפיתוח התחום.

ועדות קשורות

ועדת קניין ומקרקעין

ועדת קנין ומקרקעין הציבה לעצמה מספר מטרות כאשר אחת מהן, להוות את נקודת הקשר בין ציבור עורכי הדין לבין המוסדות השונים ולחבר בין האקדמיה לפרקטיקה וזאת על ידי עריכת מפגשים עם הגורמים הרלוונטיים בתחום וכן עריכת ימי עיון משותפים. הוועדה מבקשת להיות גורם מעורב ומשפיע בכלל הסוגיות הבוערות בתחום הקניין והמקרקעין.

הוועדה הקימה תתי וועדות בנושאים מגוונים ובתחומים הרלוונטיים:

·         אגף רישום והסדר מקרקעין

·         רשות מקרקעי ישראל

·         קבלנים

·         שכר טרחה

·         התאחדות בוני הארץ

למידע נוסף

ועדת אגודות שיתופיות

קידום המודעות בציבור בכלל ובמוסדות ההתיישבותיים בפרט לצרכים המשפטיים בהם נתקל האזרח אל מול מוסדות השלטון והפיכת הוועדה לכתובת להצגת נושאים ציבוריים הנוגעים לתחום האגודות השיתופיות תוך יצירת שיתוף ונהלי עבודה עם הרשויות השונות; רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות ורשם האגודות השיתופיות.

למידע נוסף

נשיאות הועדה

תפקיד שם
יו"ר (משותף) עו"ד רועי ביטון
יו"ר (משותף) עו"ד גיא פרבמן
יו"ר (משותף) עו"ד יוני כהן
יו"ר (משותף) עו"ד ישי נחמן איצקוביץ'
Back top top