ועדת מיסוי פלילי - ועד מחוז תל אביב Skip to Content Contact Us

ועדת מיסוי פלילי

ועדת מיסוי פלילי במחוז תל-אביב שמה לה מטרה להוות מסגרת לקיום מפגשים מקצועיים מפרים בתחום המיסוי הפלילי בישראל וחיזוק הקשר בין רשויות החקיקה והאכיפה לציבור עוה”ד, ע”י חשיפת חברי הוועדה וציבור עורכי הדין למגמות חדשות בתחום, פסיקה חדשה וסיוע בסוגיות מקצועיות העולות תוך כדי עבודתם של החברים.

במסגרת הוועדה נקיים מפגשים עם מיטב המומחים בתחום מיסוי פלילי, לרבות: שופטים, נציגי חקירות ברשות המיסים, עו”ד נציגי המדינה ועו”ד מומחים בתחום.

העבודה בוועדה תבוצע בדרך של מפגשים חודשיים, קיום השתלמויות וסיוע מקצועי לחברים ולוועדות קיימות אחרות בתחום מיסוי פלילי.

הוועדה רואה חשיבות רבה ביצירת מפגשים כאמור אשר מהווים בסיס לאינטראקציה חשובה בין ציבור עורכי הדין העוסקים בתחום לבין הגורמים השונים המעצבים ומשפיעים על תחום המיסוי הפלילי.

ועדות קשורות

מיסוי מקרקעין

הוועדה משמשת אורגן מקצועי מטעם המחוז בתחום מיסוי המקרקעין.

תכלית הוועדה היא לשמש כר נרחב לפעילות מקצועית במחוז, לקיים דיונים מקצועיים ולעדכן את חברי המחוז בחידושים מעת לעת. , משמשת הוועדה אף "שופר נגדי" כלפי כל גורם ממסדי לו נגיעה בעניין מיסוי מקרקעין ובראשם רשויות מיסוי מקרקעין, בכל הקשור לסוגיות העולות תוך כדי פעילותם השוטפת של המייצגים בתחום זה.

תחום מיסוי המקרקעין משתנה ומתפתח כל העת הן בהיבט החקיקה והן באמצעות פסקי דין מנחים ומחייבים. בהיבט זה, הוועדה שמה לה למטרה, בשילוב עם פורום מיסים וועדת מיסוי מקרקעין הארצית, לעדכן את חברי המחוז בחקיקה ופסיקה חדשים שמתפתחים החל משנת 2016 ואילך, מידי חודשיים.

בנוסף, הוועדה מקיימת ימי עיון לצורך העשרה מקצועית, אקדמית ומעשית כאחד בהשתתפות מרצים מהשורה הראשונה בתחום, הן מהמגזר הפרטי והן מהמגזר הציבורי.

קיים מתח מתמיד בסוגיות רבות בין עמדת הנישומים והמייצגים לבין עמדת רשויות המס המגלות דעתן בשומות שהן מוציאות ובהוראות ביצוע המתפרסמות מעת לעת. רשויות המס מקדמות חקיקה להרחבת רשת המס הקשורה למקרקעין. בניסיון להשפיע על הוראות הביצוע והחקיקה החדשה, ולא פחות מכך במטרה להנגישן ולהבהירן לציבור המייצגים, הוועדה עובדת בשילוב עם פורום מיסים וועדת מיסוי מקרקעין הארצית, על הערות ושינויים מוצעים לריכוך ו/או ביטול העמדות המובאות במסמכים אלה על ידי רשויות המס.

הוועדה רואה בקיום דיאלוג ושיתוף פעולה עם רשויות מיסוי מקרקעין נדבך חשוב בעבודת המייצגים. הקשר עם רשויות מיסוי מקרקעין מתבצע באופן רציף, נציגי הרשות מתארחים כדרך קבע בישיבות הוועדה שמתקיימות במהלך השנה תוך קיום דיאלוג פורה עם חברי הוועדה.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות הוועדה ומאחלים צמיחה מקצועית מתמדת.

למידע נוסף

ועדת מע"מ

הוועדה קמה במטרה לשרת את החברים על ידי מתן הכוונה ראשונית ומענה מקצועי לסוגיות מקצועיות בתחום המע"מ העולות תוך כדי העבודה השוטפת של החברים במתן השירותים הניתנים ללקוחותיהם בתחומי המשפט השונים, כדוגמת: מסחרי, תאגידים, מקרקעין, מיסוי, קניין, הליכי חדלות פירעון וכו'; עוד ממטרות הוועדה הן להעמיק ולהעשיר את הידע של החברים בתחום המע"מ ונגיעתו בתחומי המשפט השונים בדרך של קיום השתלמויות, הקמת וניהול פורום מקצועי למתן תשובות ראשוניות לשאלות מקצועיות והכוונה להמשך טיפול; הוועדה תעמוד בקשר מקצועי שוטף עם ועדות אחרות בתחומי המשפט במטרה להעניק לאלה סיוע מקצועי בתחום עיסוקי הוועדה לוועדות קיימות אחרות, וזאת על דרך ביצוע שיתופי פעולה בין הוועדות בסוגיות שונות שעולות בדיוני הוועדה ויש להן השלכות על נושאים משפטיים מתחומי משפט אחרים; הוועדה תפעל לחזק את הקשר בין רשויות החקיקה והאכיפה בתחום עיסוקי הוועדה, יצירת מפגשי עבודה עם תחנות מע"מ השייכות למחוז תל-אביב, וזאת במטרה לייצר אחידות בסוגיות מקצועיות שונות המטופלות בתחנות מע"מ במחוז תל-אביב; מעבר לכל, הוועדה תשמש מקור מידע לעורכי הדין החברים בלשכה ותהווה במה מקצועית להחלפת דעות מקצועיות בתחום עיסוקה של הוועדה.

למידע נוסף

נשיאות הועדה

תפקיד שם
יו״ר הוועדה עו"ד עמית בר-טוב
Back top top