ועדת משפט מנהלי - ועד מחוז תל אביב Skip to Content Contact Us

ועדת משפט מנהלי

תחום המשפט המנהלי, מעבר להיותו תחום חשוב, מרתק, מעניין ומאתגר, הוא תחום קיומי שאמור להבטיח, בין היתר, שקיפות והתנהלות מתאימה, נכונה וראויה, של רשויות השלטון במדינת ישראל.

כידוע, כללי המשפט המנהלי חלים על רשויות השלטון- המרכזי או המקומי- ואף על תאגידים סטטוטוריים או דואליים. דומה כי מרבית עורכי הדין, פוגשים שמא “נתקלים” במסגרת פעילותם השוטפת ברשויות השלטון כאמור, זאת בהקשר, בין השאר, כפיפותם של גופים אלה לכללי המשפט המנהלי.

ועדות קשורות

נשיאות הועדה

תפקיד שם
יו"ר הועדה עו"ד עוזי אליעזר
Back top top