Skip to Content Contact Us

כנס חד יומי בנושא: הסכם יחסי ממון

פרטים נוספים
המוצר אינו זמין
כנס חד יומי בנושא: הסכם יחסי ממון

מה בתוכנית

ריכוז אקדמי: עו"ד שירי מלכה, משרד עורכי דין שירי מלכה
13.8.19
 • 08:30-09:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 09:00-09:15
  דברי ברכה עו"ד עמית בכר, יו"ר מחוז תל-אביב
 • 09:15-10:00
  הסכם יחסי ממון- כדאי או לא? למי מתאים הסכם יחסי ממון ואיזה סוג
 • (יתרונותיו של ההסכם, הבדלים בין הסכמי טרום הקשר/נשואין, במהלך הקשר/נשואין, בתום הקשר/הנשואין, שותפות או הפרדה רכושית)
 • 10:00-10:45
  כיצד לנסח הסכם יחסי ממון בצורה הטובה ביותר
 • (דגשים עליהם יש להקפיד בניסוחו של הסכם ממון, הכרת החקיקה, הדרישות הצורניות של הסכם יחסי ממון, מה חשוב לכלול בהסכם ממון- עבר, הווה, עתיד).
 • 11:00-11:45
  ניהול הליך עריכת הסכם ממון וחתימתו, לרבות הקושי הרגשי והתמודדותו
 • (כיצד לייעץ בעניין עריכת הסכם ממון כמגשר/ כעו"ד של אחד הצדדים, הקושי בעריכת הסכמי ממון והתמודדות בליווי עריכת הסכמי ממון)
 • 11:45-12:15
  תנאים ותניות מיוחדים בהסכמי ממון- מנגנוני הענקות ושותפות לינארית משתנה עם השנים
 • 12:15-13:15
  הפסקה
 • 13:15-14:00
  הסכמי ממון כחלק מתכנון כולל של העברת עושר בין דורי והגנה על עסקים משפחתיים
 • 14:00-14:45
  הטיעונים המרכזיים לביטול הסכמי ממון וממה צריך להיזהר

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

Back top top