Skip to Content Contact Us

כנס חד יומי חגיגי לרגל כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח – 2018 – חברי מחוז תל אביב

פרטים נוספים
קאסיופיאה

מה בתוכנית

ריכוז אקדמי: עו"ד סיגל יעקבי, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והאפוטרופסה הכללית, משרד המשפטים | עו"ד שי מילוא, משרד עורכי דין, אינסל, מילוא ושות' – IMLAW
29.8.19
 • 09:00-09:45
  התכנסות וכיבוד קל
 • 09:45-10:00
  דברי ברכה: עו"ד עמית בכר, יו"ר מחוז תל-אביב
 • עו"ד שי מילוא, משרד עורכי דין, אינסל, מילוא ושות' – IMLAW
 • 10:00-10:45
  דרך מינוי בעלי תפקיד כבוד השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאה, בית המשפט העליון, יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה – 21 וה - 22
 • מגיבה: עו"ד סיגל יעקבי, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, משרד המשפטים
 • 10:45-12:00
  מושב בנושא: על יעדים, אתגרים וערכים בעידן החוק החדש מנחה המושב: עו"ד שי מילוא, משרד עורכי דין, אינסל, מילוא ושות' – IMLAW
 • משתתפים: כבוד השופט איתן אורנשטיין, נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב
 • עו"ד סיגל יעקבי, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי והאפוטרופסה הכללית, משרד המשפטים
 • ח"כ מרב מיכאלי, סיעת העבודה, ממובילי החוק החדש
 • ח"כ אוסאמה סעדי, סיעת הרשימה המשותפת
 • עו"ד פרופ' דוד האן, הכונס הרשמי (לשעבר), אוניברסיטת בר-אילן
 • עו"ד מזי רנצלר, ממונה היחידה לפירוקים, אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
 • 12:00-12:45
  אחריות נושא משרה והגנת הנושה פרופ' אסף חמדני, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב
 • 12:45-14:15
  ארוחת צהריים
 • 14:15-14:45
  המבנה הארגוני וסמכויות הממונה – מתיאוריה למעשה עו"ד מיכל אלבז, מחלקת ייעוץ וחקיקה (כלכלי – פיסקלי), משרד המשפטים
 • עו"ד אורי ולרשטיין, המשנה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, משרד המשפטים
 • 14:45-16:00
  מושב בנושא: במוקד - ארבעה מוקדים מנחה: כבוד השופטת חנה פלינר, בית המשפט המחוזי, תל-אביב
 • משתתפים:
 • כבוד השופטת איריס לושי עבודי, בית המשפט המחוזי, תל-אביב
 • כבוד השופטת נועה גרוסמן, בית המשפט המחוזי, תל-אביב
 • כבוד השופט דן סעדון, בית משפט השלום, תל-אביב
 • עו"ד רותי לינקר- מזרחי, מנהלת מחוז תל אביב, הכונס הרשמי, משרד המשפטים

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

Back top top