Skip to Content Contact Us

ערב עיון-חלוקת נכסי קופת הנשייה, סדרי הפירעון, דין קדימה, וחלוקה לנושה מובטח-חלקים ד’+ה’ לחוק

פרטים נוספים
המוצר אינו זמין
The Gavel

מה בתוכנית

ריכוז אקדמי: עו"ד שי מילוא משרד עורכי דין אינסל מילוא IMLAW | עו"ד אורי ולרשטיין המשנה לכונסת הרשמית ולממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, משרד המשפטים
10.11.19
 • 15:30-16:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 16:00-16:45
  חלוקת קופת הנשיה: כללי, סדר הפירעון ואופן החלוקה (פרק ה') עו"ד דנית רימון, משרד עורכי דין ליפא מאיר ושות'
 • 16:45-17:30
  חלוקת קופת הנשיה: חוב בשל שכר עבודה והוראת שעה לעניין גמלה לפי פרק ח' לחוק הביטוח לאומי (פרק ה' וכן סעיפים 377 ו- 380) עו"ד שרית דמרי - דבוש, המחלקה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי
 • 17:30-18:15
  חלוקת קופת הנשיה: חוב לרשויות המס בדין קדימה (פרק ה') עו"ד ג'ריאס פאנוס, סגן ממונה - היחידה לפירוק, כינוס נכסים ופשיטת רגל אגף מס-הכנסה ומיסוי מקרקעין - הנהלת רשות המסים
 • עו"ד רם יולוס, משרד עורכי דין יולוס – גזית
 • 18:30-19:15
  חלק ה' – מעמד הנושים וזכויותיהם עו"ד דן פרידמן, משרד עורכי דין פרידמן, יונגר ושות'
 • 19:15-20:00
  אסיפות נושים ועדת נושים (תיקונים עקיפים בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968) עו"ד רענן קליר, משרד עורכי דין ארדינסט, בר נתן, טולידנו ושות'
 • * התכנית כפופה לשינויים בשל אילוצים אקדמיים
המלאי אזל

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

Back top top