Skip to Content Contact Us

12 ערבי עיון חד יומיים בחוק חדלות הפירעון ושיקום כלכלי – רישום מוקדם

פרטים נוספים
המוצר אינו זמין

הנחה בת 20% למי שרוכש את כל 12 ערבי העיון החד יומיים ( 880 ש”ח במקום 1,056 ש”ח)

הרשמה מוקדמת עד לתאריך 12.9.19 – 704 ש”ח עבור 12 ערבי העיון

הרשמה מוקדמת עד 7 ימים לפני כל ערב עיון בודד 70 ש”ח

 

מבצע!
The Gavel

מה בתוכנית

ריכוז אקדמי: עו"ד שי מילוא משרד עורכי דין אינסל מילוא IMLAW | עו"ד אורי ולרשטיין המשנה לכונסת הרשמית ולממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, משרד המשפטים
15.9.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון חגיגי – אירוע פתיחה הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד ותאגיד עקרונות יסוד ופרשנות, מבנה חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי וחידושים עיקריים (חלק א' לחוק)
19.9.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד עקרונות, הבקשה לצו לפתיחת הליכים, סעדים זמניים והקפאת הליכים (חלק ב' לחוק)
22.9.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד הפעלת התאגיד ושיקומו (חלק ב' לחוק)
26.9.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד ותאגיד תפקיד הנאמן וסמכויותיו לגבי תאגיד ויחיד וכן הליכי חדלות פירעון בין – לאומיים (חלקים ב', ג' ו- ט' לחוק)
27.10.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד עקרונות ו"מבט על" על הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד הבקשה, בדיקת מצבו הכלכלי של היחיד, דמי מחיה, הפעלת עסקו של היחיד (חלק ג' לחוק)
31.10.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד צו לשיקום כלכלי, תוכנו, הפטר על אתר, הפטר, מזונות (חלק ג' לחוק)
3.11.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד הליכים נגד יחיד ברשות האכיפה (חלק ג' לחוק – פרק י"ב)
7.11.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד ותאגיד הנשיה תביעת החוב, נכסים, ביטול עסקאות הגורעות מקופת הנשיה, כינוס ומימוש נכסים (חלק ד' לחוק)
10.11.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד ותאגיד הנשיה חלוקת נכסי קופת הנשייה, סדרי הפירעון, דין קדימה, וחלוקה לנושה מובטח (חלקים ד' + ה' לחוק)
14.11.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד ותאגיד הנשיה חלוקת נכסי קופת הנשייה: נושים בעלי זכויות פירעון מיוחדות, ומעמד הנושים וזכויותיהם (חלק ד' לחוק)
17.11.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד ותאגיד אחריות נושאי משרה, סמכויות בית המשפט, הממונה, עונשין וסמכויות אכיפה (חלקים ו', ז', ח', י"א ו- י"ב לחוק)
24.11.19
 • 15:30-20:00
  ערב עיון הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים, ניהול מו"מ מוגן וסיכום (חלק י' לחוק) ; מושב מסכם וחלוקת תעודת השתתפות ב12 ערבי העיון
המלאי אזל

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

Back top top