Skip to Content Contact Us
הוועדות המקצועיות במחוז תל-אביב אחראיות על שמירה וחיזוק הקשרים המקצועיים עם המשרדים והגופים הממשלתיים השונים השייכים למחוז תל-אביב.
במסגרת זו הוקמו כ-100 ועדות בתחומים שונים, בוועדות אלו פועלים עורכי דין בהתנדבות מתוך רצון לתרום ולהשפיע.
מדי שבוע מתכנסים חברי הוועדות במחוז, אשר דנים בבעיות שמעלים עורכי הדין, יוצרים שיח פתוח עם גורמים רגולטוריים במטרה לייעל ולחזק ממשקי עבודה קיימים ולרקום יחסי עבודה חדשים.
Back top top