אישור הגעה להענקת תעודת הסמכה - פברואר 2021 - ועד מחוז תל אביב Skip to Content Contact Us

אישור הגעה לחלוקת תעודות הוא לפי שעות וסדר אלפביתי, כמי שפורסם:

שעה יום שני 22.02.2021 יום שלישי 23.02.2021
16:00 אב עד אינ ליב עד מוט
16:20 איר עד ארג מוי עד משע
16:40 ארד עד בן-אז נאמן עד סיו
17:00 בן-גל עד ברק סימ עד עמי
17:20 בשן עד גי עמר עד פלד
17:40 גל עד דהן פלק עד צוא
18:00 דוב עד הד צוקר עד קליינ
18:20 הוכ עד ויד קלי עד רוס
18:40 ויינ עד זלמ רז עד שטט
19:00 זרח עד יהב שטר עד תדמ
19:20 יהל עד כהנ
19:40 כהנ עד לוס

 

    אגיעלא אגיע

    Back top top
    דילוג לתוכן