בקשה להצטרפות למאגר הבוררים

תנאי סף להצטרפות למאגר בוררים

מחוז תל אביב מרענן את מאגר הבוררים ממנו ממנה יו"ר המחוז בוררים בסכסוכים לגביהם הוסכם, כי מינוי הבורר ייקבע על ידי מחוז תל-אביב או יו"ר המחוז. אדם כשיר לשמש כבורר אם נתקיימו בו כל אלה:

א. הוא חבר הלשכה כאמור בסעיף 24 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א – 1961, או לחלופין שופט בדימוס שאינו חבר הלשכה.
ב. עסק לפחות 10 שנים ברציפות בישראל באחד או יותר מהדברים הבאים:

  1. עריכת דין.
  2. שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל.
  3. הוראת משפטים באוניברסיטה או במכללה.

ג. מבוטח בביטוח אחריות מקצועית.
ד. לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש בה משום קלון.
ה. לא הוצא ולא הושעה מהלשכה על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים, למעט הליך על פי סעיף 78 לחוק הלשכה.
במידה והינך עונה על הקריטריונים לעיל, יש למלא טופס בקשה (בעמוד זה) בצירוף קורות חיים והתעודות הרלוונטיות.

• חברי ועדי המחוזות השונים וחברי המועצה הארצית לא יכולים להיכלל במאגר הבוררים של מחוז תל-אביב.
• מי שמונה כבורר מטעם המחוז (החל מינואר 2020) קיים כבר במאגר ואין צורך במילוי טופס נוסף.


בקשה – הצטרפות למאגר הבוררים במחוז תל אביב

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il