בקשה להצטרפות למאגר הבוררים - ועד מחוז תל אביב Skip to Content Contact Us
Img26

תנאי סף להצטרפות למאגר בוררים

הצטרפות למאגר בוררים של מחוז תל אביב אדם כשיר לשמש כבורר אם נתקיימו בו כל אלה:

א. הוא חבר בלשכה כאמור בסעיף 24 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א -1961.
ב.עסק לפחות 10 שנים ברציפות בישראל באחד או יותר מהדברים הבאים:

1. עריכת דין.
2. שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל.
3. הוראת משפטים באוניברסיטה או במכללה.

ג. מבוטח בביטוח אחריות מקצועית.
ד. לא הורשע בישראל או מחוצה עבירה פלילית שיש בה משום קלון.
ה. לא הוציא ולא הושעה מהלשכה על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים, למעט הליך על פי סעיף 78 לחוק הלשכה.
* שופטים בדימוס שאינם עורכי דין פעילים היום ואינם חברים בלשכת עורכי הדין יכולים להגיש בקשה להצטרף במאגר על אף הדרישה בסעיף א’.

 


בקשה – הצטרפות למאגר הבוררים במחוז תל אביב

כל השדות המסומנים ב* הינם שדות חובה.

תאריך: 28/02/2021

מבקש להכניס את פרטי למאגר הבוררים של מחוז תל אביב.

  • Add new choice

יש לצרף קובץ קורות חיים.
ניתן להעלות קובץ מסוג PDF,DOC,DOCX,JPG ועד 5 מגה בייט בלבד.

File name:

File size:

Back top top
דילוג לתוכן