הודעה על קיום בחירות לנציגת הלשכה בוועדה לבחירת שופטים

בתוקף סמכותי מכוח סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (בחירת נציגי הלשכה בוועדות בחירה ובוועדות מינויים), תשנ"ז-1997, הנני מתכבד להודיע כי בחירת נציגת הלשכה בוועדה לבחירת שופטים על פי חוק יסוד: השפיטה תתקיים במסגרת ישיבת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין ביום 19.2.24.

בהתאם לסעיף 3 לכללים האמורים כל שלושה מחברי המועצה הארצית רשאים להציעבחתימות ידםמועמדת אחת לתפקיד כאמור, וזאת עד לא יאוחר מיום 5.2.24 שעה 14:00.

לכל הצעת מועמדות יש לצרף הסכמה בכתב של המועמדת וקורות חיים כפי שהיא פירטה.

את הצעות המועמדות יש להגיש לח"מ עד המועד האמור באמצעות עוה"ד דנה בלום, בדוא"ל dana.al@israelbar.org.il או במסירה אישית בבית הלשכה בירושלים, רח' שופן 1.

​​​​​​​​​

עמית בכר, עו"ד

יו"ר המועצה הארצית

 

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il