הודעת הרשות השופטת – 15.9.2020

עדכון 15/09/20, 19:00

להלן הודעת הרשות השופטת על התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה:

שלום,
ביום 13.9.2020 החליטה ממשלת ישראל על נקיטת פעולות שונות לשם בלימת העלייה בתחלואה וצמצום התפשטות נגיף הקורונה. בהתאם לדין ולהוראות שנקבעו בנדון, החלטת הממשלה לא חלה ישירות על הרשות השופטת נוכח עקרון הפרדת הרשויות. זאת ועוד, השתתפות בהליך שיפוטי היא אחד החריגים שקבועים בסעיף 7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020, למגבלות שרשאית להטיל ממשלת ישראל על היציאה למרחב הציבורי.

עם זאת, כנגזרת של החלטת הממשלה הנזכרת והשפעת המגבלות המוטלות בה על הציבור, על השירות הציבורי, על התחבורה הציבורית, על מערכת החינוך וכיוצא בזה, הרשות השופטת נערכת למצב דברים שלפיו יהיה צורך בהתאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין בתקופה זו.

מצורף בזה מכתבו של מנהל בתי המשפט, כב' השופט ד"ר יגאל מרזל, בדבר מתכונת הפעילות כפי שנקבעה על דעת נשיאת בית המשפט העליון, כב' השופטת אסתר חיות ובתיאום עם שר המשפטים, חה"כ אבי ניסנקורן. ככל שיהא שינוי במתכונת הפעילות שלעיל – תבוא על כך הודעה נפרדת.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לאתר הרשות השופטת בכתובת:

https://www.gov.il/he/departments/the_judicial_authority וכן למרכז המידע.

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il