הוראת נשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב בדבר סוגי העניינים שיידונו בבתי המשפט במחוז בפגרת הקיץ של שנת 2021 (20.07.2021)

לקריאת קובץ ה-PDF: הוראת נשיא לתקופת הפגרה 2021- מחוז תל-אביב

הוראת נשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב בדבר סוגי העניינים שיידונו בבתי המשפט במחוז בפגרת הקיץ של שנת 2021

מתוקף סמכותי בתקנה 2 לתקנות בתי המשפט (פרות), התשמ"ג-1983 (להלן: "תקנות הפגרות"), אני מורה כך:

 

הוראה זו ענייה בסוגי העניינים שיידוני בבתי משפט השלום במחוז תל אביב בפגרת הקיץ של שנת 2021. היא באה להוסיף על הוראת מנהל בתי המשפט מיום 12.70.2021 מתוקף סמכותו בתקנה 3 לתקנות הפגרות, הקובעת בין היתר את סוגי העניינים שיידונו בכלל בתי משפט השלום במהלך הפגרה (להלן: "הוראת המנהל").

 

בנוסף לאמור בהוראת המנהל, אני מורה כי במהלך הפגרה יידונו העניינים הבאים:

 • עניינים פליליים:
 1. דיונים בהתאם להוראת סעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב-1982.
 2. הליך פלילי של נאשם במעצר, לרבות מעצר באיזוק אלקטרוני, לאחר שמיעת מענה הנאשם לכתב האישום, ולרבות דיון הוכחות.
 3. הליכי גישור.
 4. הליכים מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות), התש"ף-2020.
 5. הליכים מכוח פקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940.

 

 • עניינים אזרחיים:

דיוני פישור מכוח הוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984.

 

 • ענייני תעבורה:
 1. הקראות בהליכי ברירת קנס.
 2. במקרה בו הנאשם הודה- דיון עד לסיום המשפט.

 

 • עניינים מקומיים:

הליכי המתנהלים מכוח הוראות הדין הבאות:

 1. חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965.
 2. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968.
 3. תקנות התעבורה, התשכ"א – 1961.
 4. חוק הסדרת הפיקוח על הכלבים, התשס"ג – 2002.
 5. חוקי עזר עירוניים אשר לרשויות תל אביב-יפו, רמת גן וחולון.
 6. צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות), התש"פ – 2020.
 7. פקודת בריאות העם מס' 40 לשנת 1940.
 8. תקנות שע"ח (נגיף קורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף – 2020.

 

אין בהוראות האמורות כדי לגרוע מסמכותו של כל שופט לדון בכל עניין שלפניו, זאת ככל שבאה הסמכת עורכי הדין המייצגים את בעלי הדין בהליך (והמדובר רק בתיק שבו בעלי הדיון מיוצגים), אפילו אין העניין נמנה עם האמור בהוראות המנהל או בהוראה זו.

 

תאריך: 13.7.2021

 

צחי עוזיאל, שופט

נשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il