העליון על צפייה ב"נט" ומניין הימים

השופט מינץ אומר: "צפייה יזומה של בעל דין בהחלטת בית המשפט באמצעות מערכת 'נט המשפט' אינה מהווה בדרך כלל המצאה כדין, ומכאן שאין בה כדי להתחיל את מניין הימים העומדים לרשותו להגיש הליך ערעורי על אותה החלטה.

"על מנת שצפייה כאמור תיחשב להמצאה כדין, יש לעמוד בדרישות תקנה 497ג לתקנות. סעיף קטן (ג1) לאותה תקנה קובע כי בית המשפט רשאי לשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני של נמען שנמסרה לבית המשפט 'הודעה בדבר קיומו של כתב בי-דין במערכת הממוכנת הכוללת קישור לכתב בי-הדין…'. ככל ששלח בית המשפט הודעה כאמור, יראו את כתב בי-הדין, לרבות פסק דין, ככתב שהומצא במסירה אישית לנמען.

"…המצאה בדרך של 'הודעה באתר' משמעה כי נשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני של בעל הדין הודעה על אודות קיומה של החלטה, בצירוף קישור אליה. המצאה באופן זה עונה אפוא על הדרישות הקבועות בתקנה 497ג(ג1) לתקנות".

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il