Skip to Content Contact Us

הכל במשפט הינו מכתב דיגיטלי, המכיל מידע מקצועי, המשוגר לציבור עורכי הדין אשר מנויים לדיוורי מחוז תל-אביב מידי יום חמישי בבוקר. המכתב כולל סיקור מקיף על עדכוני פסיקה מבתי המשפט בערכאות השונות וכן  סיקור של כל החדשות אשר התפרסמו באתרי החדשות המרכזיים בהקשר המשפטי.  

את המידע כותב ועורך איתמר לוין.

19 בינואר 2020

הטבת מנויי אופרה

לקבלת ספח הרשמה ניתן לפנות למייל: saraht@tabar.org.il

6 באוגוסט 2019

רשם העליון על המצאה ואיחור

שימוש בתיבת דוא”ל יוצרת חזקה שההודעות נקראו; איחור של יום מחייב ככלל מחיקת ערעור בזכות “כאשר בעל דין בוחר מיוזמתו להשתמש בכתובת דוא”ל מסוימת לצורך המצאת כתבי טענות, חזקה עליו…

5 באוגוסט 2019

סוכן מסוכן

דוד תדהר, שהיה מפקח משטרה בירושלים בשנות ה-20 של המאה הקודמת, כותב בספרו “חוטאים וחטאים בארץ ישראל” בקרב דלת העם שבשכונות העניות, במקום שמכאיבה בכל מרירותה “צרת הבת” שהגיעה לפרקה,…

5 באוגוסט 2019

פרקליטה בחיפה הציגה לביהמ”ש מידע מטעה

התנגדה לבקשת קשיש לשנות את תאריך לידתו וטענה שניתן להפיק מידע פיקטיבי מהמאגר עליו התבסס – אך הסתירה מידע חיוני (29.7) להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן

5 באוגוסט 2019

רמ”ט יש עתיד זכה ליחס מיוחד בביה”ד?

הלל קוברינסקי הוענש ללא הרשעה על העסקת עובדת זרה למרות שלא ביקש זאת; הארצי קבע שיש להרשיעו – וביקש מן המדינה לוותר על כך (28.7) להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן

5 באוגוסט 2019

סחבת הפרקליטות מנעה הריסת בתי פלסטינים

הפרקליטות נזקקה לעשרה חודשים כדי להגיב על עתירה נגד הריסת בנייה בלתי חוקית בבית ג’אלא – ובזמן הזה לא ניתן היה להרוס אותה (30.7) להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן

5 באוגוסט 2019

נמשכה עתירה לבג”ץ נגד לימודי יהדות

השופטים הבהירו: אין עילה משפטית להתערב בתוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית שתונהג בשנה הקרובה בבתי הספר הממלכתיים (29.7) להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן

5 באוגוסט 2019

העליון הורה לדון שוב בהרחבת בז”ן

המועצה תידרש להכריע אלו חלקים בתוכנית מחייבים תכנון מפורט כבר כעת ולא ניתן לדחותו לשלב הוצאת היתרי הבנייה (28.7) להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן

5 באוגוסט 2019

לא ייחשפו מסמכים על היחסים עם אריתריאה

סולברג: חשיפת המסמכים על מגעיה של ישראל עם אריתריאה ועל מצב זכויות האדם במדינה, תפגע בצורה ממשית וממוקדת ביחסי החוץ (25.7) להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן

5 באוגוסט 2019

קרקע מתחם ירקונים תישאר חקלאית בלבד

ביהמ”ש דחה את עתירת בעלי הפאואר סנטר והכשיל ניסיון נוסף שלהם להכשיר את הבנייה שנעשתה ללא היתר (25.7)  להמשך קריאת הכתבה לחצו כאן

...
...
Back top top