Skip to Content Contact Us

19 בינואר 2020

הטבת מנויי אופרה

לקבלת ספח הרשמה ניתן לפנות למייל: saraht@tabar.org.il

6 באוגוסט 2019

רשם העליון על המצאה ואיחור

שימוש בתיבת דוא”ל יוצרת חזקה שההודעות נקראו; איחור של יום מחייב ככלל מחיקת ערעור בזכות “כאשר בעל דין בוחר מיוזמתו להשתמש בכתובת דוא”ל מסוימת לצורך המצאת כתבי טענות, חזקה עליו…

...
...
Back top top