ישיבת ועד 13.11.23

לקובץ פרוטוקול ישיבת ועד מחוז 13.11.23

 

ועד מחוז תל אביב

ישיבה מיום 13.11.23

 

חברי הועד:                             

עו"ד ליאור שפירא – יו"ר המחוז

עו"ד אהרון אקסול

עו"ד תומר בכר

עו"ד מירב בר זיק

עו"ד דניאל חקלאי

עו"ד חיה מנע

עו"ד משה טייב

עו"ד רון לוינטל

עו"ד גילה מאור ארליך

עו"ד מאיה נורי שקד

עו"ד דור נחמן

עו"ד רותם פרלמן פרחי

עו"ד שרון ציונוב

עו"ד גיא קנפו

עו"ד רועי קנת

עו"ד גיא רוטנברג

עו"ד מרלין שושנה

עו"ד סמדר שטנר סייג

עו"ד דניאל חקלאי

 

גב' אופירה יוחנן וולק – מ"מ מנכ"לית מחוז

רו"ח גלעד דמארי

עו"ד ערן גולן – יו"ר וועדת האתיקה

 

סדר היום:                                       

 1. תקציב 2024
 2. אישור נוהל טיפול ועד מחוז ת"א בפניות לפי סעיף 16(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו 1986 (בקשות להיתר ייצוג).
 3. השלמת חברי ועדת האתיקה (נשלחו קו"ח של המועמדים).
 4. אישור המשך כהונת ועדת התמחות (אישור מאמנים)
 5. ועדות מקצועיות – הארכת תוקף המינויים עד לתאריך 31.1.2024

אישור נוהל ועדות מקצועיות.

 1. מינוי אופירה למורשית חתימה.
 2. שונות

 

פרוטוקול

 

עו"ד ליאור שפירא:        שלום לכולם. לא זמנים פשוטים, לא על כולנו ולא על המדינה שלנו. תמיד חלמתי שהישיבות שלנו יהיו פרונטליות. לצערי, זה לא הצליח לי הפעם, גם בגלל המצב הרפואי שלי, וגם בגלל המצב במדינה. וגם שלשכת עורכי הדין ממהרת. משה, שלום. ויש את המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין ביום רביעי, שמאשרים את התקציב.

כל הסיבות הללו גרמו לנו לעשות את הישיבה בזום מהיום להיום, ולא לעשות את העבודה שחלמנו עליה, שככה היא צריכה להתבצע, בטח בענייני תקציב וניהול ורעיונות. אני מרגיש שזה די פארטאטש, אבל אנחנו נעשה את זה. אנחנו עובדים במרץ לנסות לעשות בכמה הימים האחרונים איזשהו תקציב. וגלעד שנמצא כאן, גלעד דמרי, יו"ר ועדת הכספים שלנו, הוא יציג לנו אותו. אבל אני כבר אומר לכם שאני מעריך שבעוד 3 חודשים, שבע"ה המצב יירגע, ואנחנו נחזור לתפקוד, אם נראה שהתפספסנו מכל מיני דברים, אז נעשה העברות תקציביות מסעיף לסעיף, על מנת לתקן ולתאם. אבל לא הייתי צריך בזה. האמת היא שהייתי צריך לפתוח במצב.

לצערנו, באמת לצערנו, אבל אנחנו לא יוצאים מן הכלל, גם מחוז תל אביב היו הרוגים וחטופים. אני ביקרתי בכל ניחומי האבלים. אנחנו שלחנו להם ערכה וזר מטעם ועד המחוז. אני לא יודע אם ראיתם, גם פרסמנו הודעות בעיתונים בשם ועד המחוז לאותם עורכי הדין. יש לנו חמ"ל שעובד, על מנת לסייע לכל מיני בעיות של עורכי הדין בעוטף, אבל יותר אלה שנמצאים בתל אביב.

ואנחנו כל הזמן חושבים מה עוד ניתן לעשות ואיך עושים, ואנחנו מסייעים בכל דבר. האמת שהדלת פתוחה בפנינו מול הוועד הארצי. אז כל דבר שאנחנו נדרשים ומבקשים, אנחנו מיד נענים ומקבלים עזרה וסיוע. אז זה בעניין הזה, אבל בהחלט זמנים קשים. אני לא יודע אם אתם מעודכנים, אתמול היה הדיון בכנסת, והייתה פניה של ראש הלשכה, לנסות לפתוח להחזיר את מערכת המשפט פחות או יותר בעבודה רגילה. קיבלתי, אני כבר אומר לכם שקיבלת כל מיני פניות מעורכי הדין בצו 8, שחלק מהם היו בדעה אחרת, שזה לא כל כך נכון לעשות, אבל אי אפשר להשבית את המשק לחלוטין.

ואותו דבר, אי אפשר להשבית את הלשכה. אבל אנחנו נמצא כל מיני דרכים על מנת להבטיח שאותם אנשים, חיילים שנמצאים בצו 8 לא ייפגעו כתוצאה מזה שהם שומרים ומגנים עלינו ונלחמים, והם שם, ומי שכאן מתנהל כרגיל. נדמה לי שאנחנו אפילו נוציא הודעה דרך ועדת האתיקה, שזה די מורכב. אני לא יודע איך נעשה את זה, אבל אנחנו רוצים לנסות לעשות את זה, שאנחנו לא נאפשר העברת תיקים מעו"ד שנמצא בצו 8 לעו"ד אחר בתקופה הזאת. שמי שמקבל תיק מהסוג הזה, זה יהווה עבירה אתית. אני לא יודע בדיוק איך נעשה את זה, אבל זה הרצון של הלשכה בגדול, לאו דווקא המחוז.

אנחנו מנסים לסייע למחוז דרום עד כמה שניתן, גם כשאנחנו בשיתוף פעולה עם כל מיני דברים שהם צריכים, ואנחנו עוזרים להם. אז זה בעניין הזה. זהו בגדול. אני בטוח שיש עוד דברים שאני אפספס, ואני מודיע שאני גם לא כל כך בקו הבריאות, אז אם יש לכם עוד יש שאלות, לפני שאני מתחיל את הסקירה, או יותר נכון, שגלעד יתחיל את הסקירה על המאזן שלנו לשנת 2024, אז אם יש לכם שאלות ספציפיות עכשיו, אז זה הזמן. מישהו רוצה להגיד משהו?

עו"ד מאיה נורי שקד:      ליאור, אני אשמח לגבי מה שאמרת על העומס ועל מועדי הדיון. למשל, כאילו, אולי אנחנו כלשכת עורכי הדין יכולים לדחוף את בתי המשפט במקרה של נגיד ביטולים של דיונים. להקדים דיונים של אנשים שכן יכולים נגיד להגיע או להשתתף גם בהיוועדות חזותית, או גם בדיונים פרונטליים, כדי שבהמשך, כשהמלחמה תיגמר, אם לא מסכימים לחזור לשגרה, שלפחות לא ייווצר הפקק הזה שנוצר נגיד אחרי הקורונה. האם גם מערכת בתי המשפט יכולה רגע לעשות שם איזה סדר, ולא סתם [קיטוע בזום] דיונים קדימה.

עו"ד ליאור שפירא:        פנינו בעניין הזה, זה בטיפול. יש היוועצות חזותית, אופירה, את כאן?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     כן.

עו"ד ליאור שפירא:        במה היוועצות חזותית? כבר יש פיילוט כזה.

עו"ד מאיה נורי שקד:      כן, יש בדיני עבודה.

עו"ד דור נחמן:              בהכל עושים. כל שלום ומחוזי עושים. כל שלום ומחוזי, וגם בתי דין לעבודה עושים. כולם עושים.

עו"ד מאיה נורי שקד:      לא, התכוונתי שלפעמים הם מבטלים, הם מבטלים ואז כאילו קובעים לעוד 1,000 שנה, נכון? אנחנו כולנו מכירים. אז אם מבטלים, בסדר, אבל-

עו"ד דור נחמן:              עד ה-7 ביטלו, אחרי ה-7 כבר לא מבטלים, כבר הכל בהיוועדות חזותית.

עו"ד מאיה נורי שקד:      לא, אני מתכוונת שבכללי, אם עכשיו מישהו נגיד בצו 8, או מישהו לא יכול להגיע, או מישהו בניחום אבלים, או מישהו בדיוק כמו גל, ואז התפנה עכשיו מקום. האם בתי המשפט דואגים למלא אותו באנשים שכן יכולים היום להגיע לדיונים האלה. נגיד, לי יש מלא דיונים שאני מחכה לקדם משפט וכאלה, שיכולים פשוט להקדים אותו, ואז לפנות את הפקק.

עו"ד ליאור שפירא:        מאיה, לדעתי בדקנו את זה, אבל אופירה תדבר עם ראש הלשכה, תבדקי את האופציה-

עו"ד מאיה נורי שקד:      פשוט מהיכרותי עם בתי המשפט, הם לא דואגים להקדים דיונים, הם רק דואגים לדחות אותם, וגם כמה שיותר מאוחר. אז-

עו"ד ליאור שפירא:        אנחנו נבדוק את זה.

עו"ד חיה מנע:               מאיה, את בעצם אומרת שבגלל שדיני ההוכחות ממילא לא מתקיימים, אפשר על חשבון הזמן-

עו"ד מאיה נורי שקד:      נכון, נניח.

עו"ד חיה מנע:               לעשות דיוני קדם במקום דיוני הוכחות.

עו"ד מאיה נורי שקד:      נניח, כן, גם דיונים, וגם סתם דיונים שנדחים בגלל שמישהו בצו 8. בדיוק, בכל המקומות שסתם דוחים, האם בתי המשפט דואגים גם להקדים דיונים, במקום רק לדחות אותם. זה נגיד יכול להיות איזשהו פתרון.

עו"ד ליאור שפירא:        מאיה, מאיה, הם לא סתם דוחים.

עו"ד מאיה נורי שקד:      לא, לא סתם. נכון, אתה צודק, סליחה, סליחה, סליחה. אבל בגלל שאנחנו במצב מלחמה, גם לפני המצב הזה, הם הרבה פעמים דוחים-

עו"ד ליאור שפירא:        אז אנחנו נפנה לראש-

עו"ד גיא קנפו:              אבל אפשר להרים פה כפפה, אפשר להרים פה איזו כפפה, וכאילו גם לנצל את העת הזאת, בעצם לבצע משהו אחר. קישור, ישיבות קשר שבבתי משפט, כי אנשים עכשיו רוצים לגמור תיקים ולא להאריך תיקים, ולא למשוך. ולקוחות שרוצים לגמור בפשרות כמה שיותר מהר.

עו"ד מרלין שושנה:        גם גישור ופגישות מהות דחו לי, וכל הדיונים זה דחו הכל לינואר 2024. להערכתי, הם עוד לא ערוכים לזה. זה פשוט כרגע …, גם פגישות מהות וגישור. כי חייב גם את ההסכמה של שני הצדדים.

עו"ד ליאור שפירא:        אוקי, חבר'ה, ברור, מאיה, תודה. אופירה תעלה את זה לראש הלשכה. תעלה את זה לראש הלשכה, ונבדוק את זה, אם זה לא נבדק. עוד דברים שאתם רוצים להגיד לפני שנתחיל?

עו"ד חיה מנע:               אני רוצה לשאול, מה קורה עם הפעילות השוטפת של הוועדות? כי בעצם אני הבנתי שיש רצון להאריך את הכהונה של הוועדות עד ינואר-

עו"ד ליאור שפירא:        אנחנו נגיע לזה. חיה, זה בסדר היום.

עו"ד חיה מנע:               כן, לא, אני ראיתי, אבל פשוט אני מתפרצת כרגע לפני זה, בגלל שבכל זאת אני חושבת שיש דברים שאנחנו צריכים לעזור גם לעורכי ועורכות הדין במחוז, בכל מיני פעילויות שכרגע הוועדות בעצם עצרו את הפעילות. לכן זה מאוד חשוב, אני יודעת שבד"כ הייתה לנו מישהי שריכזה את כל הפעילויות, טלמור. ובעצם כרגע אין לנו כל כך-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     ומבחינת טלמור, ולפי ההנחיה שלכם, כרגע לא שינינו, והן ממשיכות כרגיל-

עו"ד חיה מנע:               אני רק רוצה להסביר את זה, שאין איזושהי אמירה של ועד המחוז, שיש דברים שוועדות הקשר למשל פעילות, מה שאפשר לעזור. נניח, אני אתן לכם דוגמה. ועדת הקשר רמת גן, שאני הייתי יו"ר שלה הרבה מאוד שנים, יצרנו מן קהילה כזאת, שבדיוק יכולה להתאים עכשיו לאותה עזרה של עו"ד אחד לעו"ד אחר בתיקים. מה שהצעת למשל, שזו תהיה עבירה אתית. אפשר להסתכל על זה אחרת.

אפשר לבוא ולהגיד, כן, בואו תעזרו לי בתיק, ואז באמת אותו עו"ד שיסייע, הם יכולים להגיע ביניהם לאיזשהו הסכם, או איזשהו שיתוף פעולה. אבל צריך ליצור איזשהו כר פורה לעזרה הדדית, כי אנחנו הולכים כנראה למהלך מאוד ארוך. מצד אחד, אי אפשר והתיקים יתעכבו, תיקים שמטופלים ע"י עו"ד שנמצאים במילואים. מצד שני, באמת אי אפשר לפגוע בפרנסה שלהם. אז צריך למצוא איזשהו מתווה. אני חושב שזה קצת גדול על המחוז, אבל זה כן עורכי דין בינם לבין עצמם בהנחיה, בהכוונה של קבוצות נטוורקינג. אני לא יודעת אם תומר פה, אני לא רואה תומר, אבל אני יודעת שהיה נטוורק של מחוז תל אביב. היי, תומר, אני רואה אותך. היה נטוורק של מחוז תל אביב והיו ועדות קשר, ועדיין יש. אנחנו מכירים עורכי דין במחוז עם משרדים שפעילים. או אני ראיתי התארגנויות פרטיות שמציעים לעורכי הדין מהדרום לבוא להתארח במשרדים. אז כל הדברים האלה זה בעצם קיים, זה קיים בשטח, ואנחנו יכולים להרים את זה ולהיעזר בעורכי דין שממילא יש להם קשרים עם עורכי דין קיימים. אבל פשוט צריך לתת להם את ההכוונה ואת הסיוע.

עו"ד ליאור שפירא:        חיה, המחוז שאת מתארת, זה לא המחוז שאני מכיר-

עו"ד חיה מנע:               זה מה שאני מכירה מהרבה מאוד שנים, ואני אשמח אם זה יחזור להיות ככה. אני אשמח לעזור שזה כן יהיה ככה-

עו"ד ליאור שפירא:        אין בעיה, אבל בוא נגיד ככה, אני פגשתי את המחוז ביוני, נדמה לי, או ביולי פגשתי את המחוז, אין שום פעילות מהסוג הזה במחוז עד עצם היום הזה, המחוז די משותק לחלוטין. המחוז לא, הוא לא-

עו"ד חיה מנע:               אז זה הזמן. זה הזמן לעזור-

עו"ד ליאור שפירא:        אנחנו בהחלט, כשתראי את ההצעה של התקציב, את תראי שזה באמת קולע לחלק מהדברים, שבדיוק מה שאמרת לעשות. אבל כרגע זה לא קורה. וכרגע גם מי שמרכז את זה פנה לאופירה, הבחורה שמגייסת, אומרת, תשמע, אין לי, זה לא זה. יש כמה פה ושם דברים שפועלים, אבל זה המיעוט שבמיעוט. אוקי, ממשיכים? גלעד. מי שלא מכיר, גלעד, יו"ר ועדת הכספים שלנו. גלעד הוא רו"ח ומשפטן, אבל בעיקר איש עסקים מאוד מצליח. ניהל הרבה גופים ענקיים, ענקיים. אני מכיר אותו כחבר, ממש כחבר. הוא לא כל כך חבר שלי עכשיו אחרי מאז שהכנסתי אותו, אבל בתור חבר הוא מנהל לנו כרגע את ועדת הכספים. הוא לא מכיר את הלשכה, לא הכיר את הלשכה לפני כן. הוא הכיר את ההוצאה לאור ואת החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין, אבל את זה הוא לא מכיר. אז קדימה, גלעד, הבמה שלך.

 

 1. תקציב 2024

 

רו”ח גלעד דמארי:          טוב, קודם כל שלום לכולם. נעים מאוד להכיר. אני מתאר לעצמי שעם חלק אני אמור לשבת בוועדת כספים. ולדעתי, אם אני לא טועה, גיא הרים לי טלפון. אני צודק? אז כפי שליאור תיאר, העסק הזה נעשה קצת בחופזה, אבל אני חושב שבסה"כ התוצאה שלנו היא סבירה לחלוטין.

דובר:                          גלעד, 2022 נחתם ואושר?

רו”ח גלעד דמארי:          רגע, שנייה אחת. קודם כל, 2022 זה דו"חות שצריכים להיות מפורסמים, זה אצל רו"ח, והוא צריך-

עו"ד ליאור שפירא:        אני חתמתי לדעתי.

רו”ח גלעד דמארי:          אז זה צריך להיות ממש בימים טרופים אלה.

עו"ד ליאור שפירא:        אני חתמתי את 2022, אתמול, שלשום, אם אני זוכר נכון.

רו”ח גלעד דמארי:          טוב, אז קודם כל, רק כדי להכניס אתכם לתמונה, מה שאתם רואים פה זה תקציב לשנת 2024. ויש את הסעיף עצמו, הכנסות. יש את תקציב 2023, כפי שאושר. יש את הביצוע של טור E, זה הביצוע של מה שהיה לנו בפועל עד וכולל סוף ספטמבר. ואחרי זה, איזושהי הערכה מסוימת די מושכלת למה הולך להיות עד סוף השנה. ואחרי זה תקציב 2024. עד כאן, הכל בסדר? מישהו לא מבין? אפשר לשאול אותי מה שרוצים.

עו"ד דניאל חקלאי:        האמת שעד לפני חצי דקה אני לא הבנתי, והרגשתי קצת דביל, והנה אתה מסביר, ואני כבר מתחיל להבין, תודה.

רו”ח גלעד דמארי:          יופי, אתה רואה, אז זה כבר טוב. אז אני אעבור איתכם לאט, לאט. כל מי שרוצה לשאול אותי משהו. ליאור, מה מסגרת הזמן שלי?

עו"ד חיה מנע:               רגע, גלעד, אני רוצה לשאול-

עו"ד ליאור שפירא:        הזמן שלך הוא אין סופי, גלעד, אתה הכי חשוב.

עו"ד חיה מנע:               גלעד, התקציב הזה בעצם בנוי על כך שבעצם זה בעצם התקצוב שאנחנו מקבלים מהלשכה המרכזית בעצם.

רו”ח גלעד דמארי:          כן. המועצה הארצית החליטה להעלות לנו תקציב בכ-1,000,000 ₪ בשלב הזה, הגדלנו את זה. אבל אני מעריך שיהיה עוד.

עו"ד גיא קנפו:              יש צפי לעוד עלייה? אני לא יודע מתי-

רו”ח גלעד דמארי:          שנייה אחת. תאמינו לי, אני אענה לכם לכל מה שאתם רוצים. כפי שאתם רואים, תקציב 2023 מהלשכה היה 8,200,000 ₪. אתם רואים את זה? 8,262,000 ₪. וזה גם פחות או יותר מה שקיבלנו. המחוז שקיבל הכי מעט PER עו"ד, אולי כנראה כי אנחנו גדולים ויש איזשהו תקציב קבוע, אבל אחד המהלכים הראשונים שעשינו זה היה לשבת מול ראש הלשכה ומנכ"ל הלשכה, ולהעלות את זה בצורה משמעותית. עשינו איזשהו חתך השוואתי מול כל הדברים, ופשוט גרמנו למספר כמו שאתם רואים, מ-8,200,000 ₪ לעלות ל-9,200,000 ₪-

עו"ד חיה מנע:               אבל בעבר כבר היה 8,741,000 ₪ ב-2022.

רו”ח גלעד דמארי:          ב-2022 היה גם 8,200,000 ₪ ולא 8,700,000 ₪. יש איזה תקציבי השלמה. כמו שגם השנה, דרך אגב, בגלל שאנחנו בגירעון, אנחנו נקבל תקציב השלמה. התקציב שאושר היה 8,200,000 ₪, של 2022.

עו"ד חיה מנע:               אז בעצם אח"כ בפועל אח"כ הוסיפו עוד.

רו”ח גלעד דמארי:          הוסיפו עוד 500,000 ₪. גם השנה דרך אגב אנחנו יוסיפו לנו 500,000 ש"ח, יוסיפו לנו יותר מזה. אני אראה לכם תכף אח"כ. אבל שורה ראשונה-

עו"ד דור נחמן:              גלעד, את 2023, תכנון מול ביצוע לסיים בגירעון, לא? כי פה אתה-

עו"ד ליאור שפירא:        כן, גירעון ענק.

רו”ח גלעד דמארי:          רגע, חברים, תנו לי שנייה אחת. אני מה שנקרא, אני אתן לכם את הכל, מבטיח.

עו"ד ליאור שפירא:        אבל גלעד-

רו”ח גלעד דמארי:          כן.

עו"ד ליאור שפירא:        אני רוצה מילה אחת. מאחר ורק חיה, תומר ורון הם היו בוועד הקודם ומכירים, כל היתר, לרבות אני, שגיליתי את זה רק עכשיו, למרות שהייתי במועצה, אתה יכול להראות את השקופית הקודמת של כל המחוזות והפרופורציות, ואיך הלשכה מחלקת את הכסף, שהם יבינו מאיפה נולד ה-8,200,000 ₪? פעם שלחת לי כזה.

רו”ח גלעד דמארי:          ליאור, אני אשמח לעשות את זה, אבל תן לי לעבור על התקציב. אני אסביר לך למה. פתאום 21 איש פה ירגישו דפוקים. וזה יכול לעורר לך דיון שלא בהכרח אתה רוצה. אנחנו בגדול, מה שנקרא, השגנו עוד 1,000,000 ₪ לתקציב שלנו. אני אעבור שנייה אחת על הסעיפים. רק שתבינו, תקציב 2023 הוא תקציב שאושר עם 400,000 ₪ גירעון בתקציב, בסדר? אני ארד שנייה אחת למטה כדי שתראו.

אתם רואים, איפה שכתוב עודף תקציבי, יש 1,000,000 ₪ במינוס, אז זה היה מה שנקרא, תקציב שאושר עם 450,000 ₪ במינוס, ולא תקצבו את אילת. ואילת מופיע פה. אילת, זה הוסיף לנו לגירעון עוד 500,000 ₪. זאת אומרת, בסה"כ תקציב אילת, תקציב 2023 מראש נבנה עם פשוט גירעון. עכשיו, אני, יש לי בעיה עם דברים כאללה-

עו"ד מירב בר זיק:          אילת הארצי או המחוזי? כי לא היה אילת השנה.

רו”ח גלעד דמארי:          אילת המחוז.

עו"ד מירב בר זיק:          זה בוטל.

רו”ח גלעד דמארי:          הארצי-

עו"ד מירב בר זיק:          אה, המחוזי-

רו”ח גלעד דמארי:          הארצי משולם ע"י הארצי. המחוזי זה משהו שעלה, אם אתם רואים בטור J, אתם רואים בפועל היו הכנסות של 900,000 ₪, הוצאות של 1,400,000 ₪. זאת אומרת, על הגירעון של ה-450,000 ₪, כבר מה שנקרא, נכנסנו לעוד גירעון. תקציב 2023 הוא תקציב גירעוני. בעיניי, לא היה צריך להיות ככה. אוקי, בואו נמשיך שנייה אחת הלאה. אז כמו שאתם מבינים, לקחנו את השורה הראשונה והעלינו אותה. הכנסות ממכירת מוצרים לשכת קשר, היה בתקציב 70,000 ₪, בפועל יש לנו, אנחנו נגמור באזור ה-40,000 ₪.

אנחנו נגמור באזור ה-38,000 ₪. וכפי שאתם רואים, עשינו התאמה לתקציב 2024. אני עדיין באותה שורה, ל-40,000 ₪. אנחנו פשוט התאמנו את המספרים לפי מה שקורה לנו בפועל. אם אנחנו נלך להכנסות מהשתלמויות, אז הצפי היה ל-400,000 ₪-

עו"ד דור נחמן:              גלעד, סליחה שאני קוטע אותך-

רו”ח גלעד דמארי:          בבקשה.

עו"ד חיה מנע:               שנייה. מה זה ההכנסות האלה, מאיזה מוצרים?

רו”ח גלעד דמארי:          לשכת קשר. אנחנו מוכרים שם עניבות. לשכת קשר בבית המשפט בתל אביב. מוכרים שם כל מיני דברים לעורכי דין שנמצאים שם.

עו"ד ליאור שפירא:        עניבות, גלימות, כל מיני שטויות כאלה.

עו"ד חיה מנע:               כן, אז למה אתה חושב, כאילו, בעבר זה היה 75-

רו”ח גלעד דמארי:          אני לא חושב. אני לא חושב. התקציב של 2023 היה 70,000 ₪ הכנסה, זה מה שחזו וצפו. בפועל, יש לנו 38,000 ₪. זה מה שיש. ולכן התקציב של 2024 נבנה עם משהו שמתאים יותר למה שאנחנו מעריכים שנוכל למכור, 40,000 ₪. אוקי, אני אמשיך הלאה. הכנסות מהשתלמויות. תוכנן 400,000 ₪, בפועל אנחנו-

עו"ד דור נחמן:              אפשר לשאול שאלה לגבי הסעיף הראשון?

רו”ח גלעד דמארי:          בבקשה.

עו"ד דור נחמן:              תקציב שנתי מהמועצה הארצית.

רו”ח גלעד דמארי:          כן.

עו"ד דור נחמן:              איך זה עובד? מקבלים PER ראש, או שזה מחולק לפי שנה? זאת אומרת, למה צריך להיות ביצוע של 1 עד 9, 6,000,000 ₪, כשתקציב הוא 8,200,000 ₪.

רו”ח גלעד דמארי:          מכיוון שזה בדיוק 9 מתוך 12 חודשים. אם אתה תכפיל, תעשה את החלק היחסי, אתה תגיע ל-8,262,000 ₪. התשובה-

עו"ד דור נחמן:              יש שני מחזורים. זאת אומרת, יש שתי פעימות של התשלום הזה?

רו”ח גלעד דמארי:          לא. כל רבעון, אתה מקבל את הסכום. זה 3 רבעונים-

עו"ד דור נחמן:              הבנתי. זה רק לרבעונים. זה לא תשלום חד פעמי PER חבר.

רו”ח גלעד דמארי:          כן. אם תסתכל למעלה, אתה מכיר איך אקסל עובד?

עו"ד דור נחמן:              כן.

רו”ח גלעד דמארי:          אז תסתכל למעלה, יש לך הטור הזה כפול 12 חודשים, חלקי 9, אוקי? זה התקציב שלנו. הלאה. אז אין פה, זאת אומרת, זה מה שמראש נבנה לנו. הלאה, הכנסות מהשתלמויות, דיברתי איתכם, זה 400,000 ₪ חזו. בפועל, אנחנו נגמור באזור ה-250,000 ₪. זה גם מה שתוקצב לשנה הבאה. לא תוקצב יותר מזה. הכנסות אילת, כפי שאמרתי לא תוקצב. וסיפרתי לכם כמה היה לנו. אנחנו מה שנקרא, השתתפנו עם חברי המחוז ב-500,000 ש"ח.

הכנסות מחסויות, תוקצבו 150,000 ₪. בפועל, לא נעשה כמעט כלום. גם ה-9,000 ₪ הזה, זה משהו שקיבלנו בצורה כזו או אחרת, בצורה עקיפה. התקציב שלנו ל-2024 הוא 10,000 ש"ח. אני יכול להגיד לכם שאחד הדברים שאופירה, על האג'נדה שלה, זה לקחת את הדבר הזה, ולראות איך אנחנו יכולים להביא מזה יותר כסף. אין לי ספק שאנחנו יכולים להביא מזה יותר כסף. אנחנו פשוט צריכים לעשות עבודה שהיא עבוד מתאימה וראויה. הדבר השני שהוא בעייתי ביותר, זה הכנסות מהשכרה-

עו"ד דור נחמן:              זה נכנס למועצה או למחוז?

רו”ח גלעד דמארי:          הכל של המחוז. מה שאתה רואה פה-

עו"ד דור נחמן:              לאומי, לאומי. בנק לאומי נכנס למחוז או למועצה, לארצי.

רו”ח גלעד דמארי:          מועצה. למועצה. אם יש פה 9,000 ₪, צא מנקודת הנחה שזה זניח לחלוטין. זה אומר שלא נעשתה פה עבודה. ולדעתי, אפשר לעשות פה עבודה. ואופירה, זה אחד היעדים שלה, ומה שהיא הולכת לעשות השנה.

עו"ד ליאור שפירא:        ואתה מבין שהצפי היה 150,000 ₪.

רו”ח גלעד דמארי:          הכנסות מהכנסת נכסים-

עו"ד חיה מנע:               רגע, אני רוצה שנייה. רגע, רגע, גלעד. אני רוצה שנייה רגע לחזור רגע להכנסות מהשתלמויות. בביצוע 2022, זה לפניך במקרה-

רו”ח גלעד דמארי:          ביצוע 2022 כרגע לא לפני.

עו"ד חיה מנע:               אז מופיע שם 450,000 ₪ בתקציב, והביצוע 1,468,000 ₪. עכשיו, זאת אומרת, זה בעצם אתה יכול להסביר לי את זה?

רו”ח גלעד דמארי:          קודם כל, אני מה שנקרא, לא הסתכלתי על תקציב 2022 מול בפועל 2022. אני מעריך שמה שאת רואה שם זה פחות או יותר הכנסות מאילת. ולכן את רואה 1,400,000 ₪ עם הכנסה של 400,000 ש"ח. זה לא יכול להיות פער שהוא לא מסביר, ההסבר שלו יכול להיות רק אילת. הלאה, הכנסות מהשכרת נכסים. יש לנו נכס בהדר דפנה, שהפכנו את זה-

עו"ד מירב בר זיק:          כתוב פה, שייך לסעיף 54, יש פה הערה, שזה שייך לסעיף 54.

עו"ד ליאור שפירא:        זה אילת, זה אילת, זה מה שהוא אמר, כנסים גדולים זה אילת.

רו”ח גלעד דמארי:          אילת, אילת. לא יכול להיות הפרש כזה גדול אם זה לא אילת. הלאה, הכנסות מהשכרת נכסים. יש לנו נכס בהדר דפנה, בית הדר דפנה, שבפועל היה מושכר עד משהו כמו לדעתי תחילת הקורונה. עשו פעילות מאוד גדולה להסב אותו ל-work and law. העסק הזה, כפי שאתם רואים, מניב הכנסות זעומות.

לא רק שמניב הכנסות זעומות של 9,000 ₪ בשנה הזאת, אלא גם אנחנו יש לנו הוצאות של משהו כמו 300,000 ₪ על הנכס הזה. פעילות שאני לא מוצא שום היגיון, שחברי המחוז מה שנקרא, ינדבו את הדבר הזה. אז אחד הדברים שליאור כבר בשיחות, הולך להחזיר את זה לנכס מושכר. אנחנו נשכיר את זה ללשכה, ואנחנו נתחיל לראות מפה הכנסות במקום גירעון של כמעט 300,000 ש"ח בשנה, רק על הסעיף הספציפי הזה.

עו"ד חיה מנע:               אפשר לפצל את הנכס?

רו”ח גלעד דמארי:          סליחה.

עו"ד חיה מנע:               אני שאלתי אם אפשר לפצל את הנכס. חלק ממנו, כן להשאיר לטובת חברי ועד המחוז, וחלק להשכיר. אני לא יודעת מה הגודל של הנכס.

עו"ד רון לוינטל:            לא, הוא פיצי. חיה, הוא פיצי, פיצי. אין מה לפצל שם.

עו"ד ליאור שפירא:        חיה, הוא נכס קטן, אבל איכשהו הצליחו לעשות בו שיפוץ במעל ל-500,000 ₪, אם אני זוכר נכון את המספרים.

רו”ח גלעד דמארי:          כן, אתה זוכר נכון.

עו"ד רון לוינטל:            לא, הוא מקום לא מוצלח גם. אין שם חנייה, וזה מקום עם מעלית כזאת ישנה, ולא טוב.

עו"ד מאיה נורי שקד:      אבל כן חשוב להגיד שהרעיון עצמו זה רעיון שיש בו הרבה צורך לעורכי דין צעירים. כאילו, לבוא ושיהיה מקום שאפשר לעשות בו פגישות, שאפשר לעבוד בו בימים מסוימים. אני יודעת שכבר היום יש אנשים שרוצים לעבוד במקום הזה ופנו אליי נגיד בנושא הזה-

עו"ד רון לוינטל:            המיקום גם, המיקום, הוא יכול להיות-

עו"ד מאיה נורי שקד:      יכול להיות שהחדר עצמו לא מתאים, ויכול להיות שזה ממש לא משתלם, אבל כן צריך לזכור שהמטרה של זה היא כן מטרה נכונה, והיא כן עונה על צורך קיים.

רו”ח גלעד דמארי:          רגע, שנייה אחת. בפועל, אף אחד לא משתמש בזה. אתם יכולים לראות-

עו"ד רון לוינטל:            לא, כי אני אגיד לכם למה. זה קרוב לבית משפט שהפך להיות לא פעיל. זה קרוב לווייצמן יחסית, ובית המשפט הזה עבר לשוקן ברובו. זה פשוט תזמון גרוע, אין מה לעשות שם.

עו"ד דור נחמן:              לא, אבל רון, אפשר להשתמש בו גם לדברים אחרים. השאלה, מה הייתה ההצעה. אם ההצעה היא השכרה חודשית למשרדים לעורכי דין, יכול להיות שזו הצעה שלא מתאימה-

עו"ד רון לוינטל:            לא, אתם לא מכירים, אני חושב שאתם לא מכירים את המקום. המקום הוא נורא, נורא קטן-

עו"ד מאיה נורי שקד:      לא, זה PER שעה, זה PER שעה גם-

עו"ד רון לוינטל:            זה מקום קטן.

עו"ד מאיה נורי שקד:      יכול להיות שאפשר להשכיר את זה בצורה באמת שהיא יותר קבועה, או חודשית-

עו"ד רון לוינטל:            גם אין לו מטבח-

עו"ד דור נחמן:              השאלה, מה ההצעה. מאיפה המגיע 240,000 ₪, התקציב? נגזרת של מה זה 240,000 ₪? איך אנחנו נעלה מ-80,000 ₪ ל-240,000 ש"ח?

עו"ד ליאור שפירא:        אני רוצה שהלשכה תשלם לי שכ"ד על המקום הזה, ושתעשה עם זה מה שהיא רוצה.

עו"ד דור נחמן:              וזה משהו שכבר אישור? זאת אומרת, זה משהו שיש לו היתכנות, 240,000 ₪?

עו"ד ליאור שפירא:        לא, עוד לא. אבל זה 20,000 ₪ לחודש. זה לא עבר אישור. אבל זה התחילו לדבר עם זה.

רו”ח גלעד דמארי:          הלאה, בואו נעבור לסעיף הבא-

עו"ד ליאור שפירא:        בכל מקרה, אבל להשאיר את המצב כמו שהוא זה לא אופציה. אני אגיד לכם, בהוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, אנחנו ניהלנו גם כן wework, שאנחנו עשינו לעורכי הדין. ושם, אם אני לא טועה, ההכנסות שלנו היו סדר גודל של 24,000 ₪ בחודש, לעומת 1,000 ₪ לחודש כאן. ואנחנו לא השקענו שם 500,000 ש"ח, השקענו שם אולי 36,000 ש"ח, להפוך את זה לזה.

עו"ד רון לוינטל:            אז למה אי אפשר לעשות אותו דבר כאן?

עו"ד ליאור שפירא:        כי אני לא עוסק בדברים האלה, זו לא המהות שלי. אני לא זה. זה להחזיק עובד, לשלם ארנונה, לעשות זה. אין לי הצדקה כספית, שכבר גמרתם, המחוז הזה סיים את השנה הכספית שלו בגירעון של בסביבות 1,400,000 ₪.

עו"ד רון לוינטל:            מי שלא היה שם, זה דומה בגודל לכניסה ללשכת עורכי הדין למטה, איפה שנמצא השומר. זה בערך הגודל של זה. ועוד פלוס מטבחון. זה לא נורא גדול, אי אפשר לחלק את זה להרבה עורכי דין שעובדים במקביל, זה לא wework. זה ממשהו קטן. זה מקום להרצאה קטנה בפני 20 איש בערך.

עו"ד משה טייב:            אני אגיד לכם משהו, שומעים אותי? אני עשיתי בחברה הכלכלית את ה-wework, ואז מחוז תל אביב עשה את זה. עכשיו, ראינו תוך כדי תנועה שהשכרת חדרים על בסיס שעתי וזה, זה לא עובד, זה לא מעניין את עורכי הדין. אין לזה קהל, לא היה לזה קהל, לא בחברה, ואין לזה קהל גם בבית דפנה הזה. מי שזה מעניין אותו, כדאי לו ללכת להסתכל. אני הייתי כמה פעמים בבית הדר דפנה, המקום באמת קטן, משופץ בצורה נחמדה. לא נוח, לא נגיש, לא מזמין.

לכאורה, אני, היו לי מחשבות אולי לעשות שם איזה מועדון חברים, ואיזה מקום שיהיה מקום מה שנקרא, בית ועד לעורכי דין, שיוכלו לשבת, להיפגש, לדבר, אבל המקום הוא לא נוח. זאת אומרת, זה מקום שהוא לא לבלוע, לא להקיא. הוא לא קרוב, הוא מרוחק, הוא לא זה. מי שרוצה לראות כדי להיות שלם עם עצמו, כדאי לו ללכת לראות את זה. לכן המקום הוא באמת מקום לא טוב. ואם רוצים לעשות את כל היוזמות האחרות, אפשר לחשוב על משהו אחר. עכשיו-

עו"ד גיא קנפו:              אז למה לא להפיץ את זה… אחרים? רו"ח, יועצי מס, וכו', וכו'.

עו"ד משה טייב:            כי אם יש לך את הלשכה שנותנת לך שכ"ד, שכמו שאתה יכול להשכיר אותו החוצה, אז מה אכפת לך מי משלם לך את הכסף הזה?

עו"ד גיא קנפו:              לא, זה מעולה, אני מדבר דפ"א ב'. זה דפ"א א', מעולה.

עו"ד משה טייב:            זה יהיה דפ"א א', עזוב.

עו"ד ליאור שפירא:        יכול להיות שאני מפספס בסכום. לא יהיה 240,000 ₪, יהיה 180,000 ש"ח, אבל זה מה שיקרה.

עו"ד משה טייב:            זה עדיף מאשר להשכיר את זה החוצה ולהסתבך. עכשיו מאיה, לגבי הצורך, תראי, אני מסכים איתך רעיונית שיש צורך כזה. הבעיה היא כשזה מגיע לתכלס, זה לא באמת קורה, כי אנשים רוצים את הפנסי, ורוצים את הזה, ומוכנים לשלם עוד כמה שקלים, ומאוד קשה לנו להתחרות בפרטנרס או בכאלה, או ברומס, או בדברים כאלה. אפשר כן לחשוב על שיתופי פעולה, על סבסוד מסוים, לתת נגיד שעה חינם, לחשוב על משהו כזה. אבל לקחת את זה עלינו, א', קשה מאוד לנהל את זה. ב', זה המון כסף. ו-ג', בסוף את תראי שלא כל כך הרבה אנשים ישתמשו.

החלק הכי גדול של האנשים רוצים את זה לטווח ארוך, רוצים להשכיר את זה למשך שנה, שנתיים, לדעת שיש להם חדר בזול, זה אפשר למצוא. ומעט מאוד אנשים ירצו את זה על בסיס שעתי. אז אפשר לחשוב על פרויקט כזה. ובמיוחד אתם הצעירים יכולים לחשוב, למסדר איזשהו משהו ולהביא לנו לשולחן. אבל הפתרון שלנו לא נמצא במקום הזה, בהדר דפנה.

עו"ד מאיה נורי שקד:      בסדר. יכול להיות שהדבר הכי יעיל לעשות עם הנכס הזה, זה להשכיר אותו, אז אני מקבלת. בסדר, נחשוב על משהו.

רו”ח גלעד דמארי:          טוב, בואו נמשיך. תקבולים משיפוט משמעתי, זה בהתאם, מסתדר שיש לא מעט כל הסיפור של שיפוט משמעתי. והכנסות אחרות, עוד סעיף שהיה בתקציב 2023-

עו"ד גיא קנפו:              כן ירבו.

רו”ח גלעד דמארי:          כן ירבו. הכנסות אחרות, זה עוד תקציב שהיה ב-2023, שלא היה ולא קרה איתו שום דבר. אם אתם שואלים את עצמכם מאיפה הגיע הגירעון שיש לנו ב-2023. אז סה"כ, אנחנו מדברים על לעלות מאזור ה-9,500,000 ₪ ל-10,200,000 ₪. כשה-10,200,000 ₪ הוא הרבה יותר ריאלי, מאשר ה-9,500,000 ₪ שהיה לנו-

עו"ד מירב בר זיק:          אפשר לשאול רק איך קפצנו בתקבולים משיפוט משמעתי ב-100,000 ₪, ועל מה זה מבוסס, מ-2023 ל-2024.

רו”ח גלעד דמארי:          על סמך מה מעריכים החברים.

עו"ד משה טייב:            לא, ערן גולן, יו"ר ועדת אתיקה יבוא עוד מעט. הם פשוט מנהלים הרבה יותר הליכים, ויש הרבה יותר הוצאות.

עו"ד רון לוינטל:            יותר עורכי דין התחילו להקליט אחד את השני כנראה.

עו"ד מירב בר זיק:          לא, סתם תהיתי, האמת, מסקרנות, רק להבין.

רו”ח גלעד דמארי:          טוב, בואו נמשיך שנייה. אני רוצה שנייה אחת לרדת להוצאות. אתם תראו, גם הנושא של השיפוט המשמעתי זה משהו שקפץ לנו, וגם מערך האתיקה קפץ לנו בהוצאות. בעיקר זה אנשים שחזרו מחופשות לידה. שום דבר משמעותי, ושום דבר דרמתי. יש גם הסכם קיבוצי של 5%-

עו"ד דור נחמן:              אתיקה ושיפוט זה חלק משמעותי מהתקציב. זה שליש מהתקציב, אתיקה ושיפוט.

רו”ח גלעד דמארי:          חד משמעית, חד משמעית. אגב, ערן רוצה יותר. אם אתם רואים את בקשת ערן פה, אתם רואים שערן רוצה יותר. ערן רוצה 2,300,000 ₪ במקום ה-2,000,000 ₪ שאנחנו כרגע מתקצבים. עיקר מה שהוא רוצה, זה תוספות נוספות בשכר. עשינו את זה עובד, עובד, עברנו עובד, עובד.

נראה לנו ש-1,750,000 ₪ זה משהו שהוא סביר. גם עם כל מה שאנחנו מתכננים. עם ההסכם הקיבוצי, עם ה-5%, עם כל מיני שיפצ"ורים קטנים, נראה לנו שזה סביר לחלוטין. זה עוד פעם, זה מה שנקרא, bottom zap. זה ללכת ולעבור עובד, עובד. תפעול ועדות מקצועיות, אין הבדל גדול, אתם רואים, בין 289,000 ₪, שזה בביצוע של 2023, לבין 281,000 ₪. קצת ניהול טוב יותר של שעות נוספות של עובדים.

גל נושא של האקדמיה, למעשה באקדמיה אנחנו הולכים להוריד, אנחנו רוצים לעבד ולהישאר עם עובדת אחת בלבד. ולמעשה, את כל הנושא של הקורסים, את כל הנושא של ההוצאות, את כל הדבר הזה, אנחנו הולכים להעביר לניהול של ההוצאה לאור, שעושה גם קורסים כאלה ואחרים. וכל הניהול, וכל ההוצאות, וכל הדברים הולך לעבור לשם.

עו"ד חיה מנע:               מה, הולכים לעשות מיקור חוץ על הכל? למה, מאיזו בחינה-

רו”ח גלעד דמארי:          בדיוק. זה לא מיקור חוץ, כי גם ההוצאה לאור זה בבעלות מלאה של לשכת עורכי הדין.

עו"ד חיה מנע:               כן, אבל זה לא של המחוז בעיקרון. כאילו, זה לא-

רו”ח גלעד דמארי:          מי אמר שזה צריך להיעשות במחוז?

עו"ד חיה מנע:               השאלה, למה אתה מתכוון? [קיטוע בזום]-

רו”ח גלעד דמארי:          אני לא שומע אותך.

עו"ד חיה מנע:               אני אומרת, אם זו פעילות שאמורה להיות חלק מהיוזמות של ועדות מקצועיות, זה יותר טבעי שזה יהיה הוועדות הארציות-

רו”ח גלעד דמארי:          זה לא ועדות מקצועיות. תפעול ועדות מקצועיות זה החלק-

עו"ד חיה מנע:               אז תסביר לי מה השונות, מה ההבדל.

רו”ח גלעד דמארי:          זה כל הכנסים שיש, שעושים-

עו"ד חיה מנע:               יש גם כנסים שעושים, שוועדות מקצועיות עושות.

עו"ד ליאור שפירא:        תרשה לי שנייה, גלעד. תן לי, אני אסביר.

רו”ח גלעד דמארי:          בבקשה.

עו"ד ליאור שפירא:        אני מקדים את המאוחר. יש כל מיני שינויים פרסונליים במחוז, מסתבר. אחד מהם, אופירה, מי זו שטיפלה, אופירה?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     כן.

עו"ד ליאור שפירא:        מי זאת שטיפלה בכנסים והכל במחוז?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     מורן כליפי.

עו"ד ליאור שפירא:        והיא היום בארצי, היא כבר לא אצלנו.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     נכון.

עו"ד ליאור שפירא:        ועוד כמה שגם לא אצלנו, הם כבר בארצי. ולכן משתי סיבות. האחת, לא אתחיל עכשיו לגייס כח אדם חדש, על מנת לעשות את זה, אלא ניתן את זה בקבלנות להוצאה לאור לעשות את זה. ובנוסף, לטעמי זה אמור לצאת לנו יותר זול, כי להבדיל מאיתנו, ההוצאה לאור יודעת לקזז מע"מ, מה שאנחנו לא יודעים לעשות. ולכן, אני מעריך שאנחנו נקבל גם קורסים, כי הם יודעים לעשות את זה. אנחנו עושים את זה כבר כמה שנים ברמה מאוד גבוהה. אנחנו גם נצליח לעשות יותר קורסים גם ברמה יותר גבוהה, וגם בעלות יותר נמוכה. אני מבין שלשכת עורכי דין גם הולכת לאמץ את הרעיון שלנו גם בדברים של לשכת עורכי דין, לנהוג כמונו. אבל אנחנו כרגע ראש חץ בעניין הזה, בגלל הקשר ההדוק שלי עם ההוצאה לאור.

עו"ד חיה מנע:               אבל זה היה בעבר. אני אומרת, זה מה שהיה בעבר. בעבר, ההוצאה לאור בעצם ניהלה את כל הדברים האלה. ההוצאה לאור וגופים אחרים של לשכת עורכי דין, במישור הארצי ניהלו את הכל, והגיעו למסקנה שזה פחות טוב, ולכן החזירו את זה למחוזות.

אני חושבת שמשהו דווקא טוב היה בתל אביב, זה הכנסים, לפחות מהתקופה שאני מכירה את זה, היו אנשים שבאמת, נשים בעיקר שמכירות את עורכי הדין, מכירות את הצרכים של עורכי הדין, התאימו את הכנסים ואת האירועים לדברים האלה. אני לא חושבת שזה נכון דווקא יכול להיות שתקבל יותר, אבל לא בהכרח תקבל איכות יותר. לא בהכרח תגרום לכך שתהיה השתתפות של עורכי דין יותר. אני הייתי כן חושבת שצריך לחשוב על זה.

עו"ד תומר בכר:             צריך לזכור גם שחלק בלתי נפרד מהכנסים והאירועים האלה זה גם בשביל לתת במה לעורכי הדין במחוז, כדי שבאמת יעבירו את הדברים שלהם הלאה-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     לא סותר, זה לא סותר.

עו"ד ליאור שפירא:        זה לא סותר. רגע, כמה דברים. א', אני אתחיל דווקא מהסוף, מה שתומר אמר. הבנאדם החיצוני לא ירגיש שמשהו השתנה. הוא לא יידע שמשהו השתנה בעולמו. אם אתה, תומר, היית עושה הרצאות מטעם המחוז, בעוד יומיים תעשה הרצאות מטעם המחוז, שתתפעל את זה ההוצאה לאור, אף אחד לא יידע שהעולם השתנה. הם עדיין יחשבו שמחוז. יהיה את הלוגו, יהיה את הכל, יהיה את האנשים שלנו-

עו"ד תומר בכר:             אה, אם זה ככה, אז מצוין.

עו"ד ליאור שפירא:        ב', חיה, אני נמצא בלשכת עורכי הדין מתקופה של, שכחתי איך קוראים למי שהיה לפני שלמה כהן, ברח לי השם שלו. ומעולם אני לא זוכר שההוצאה לאור, או כל גוף אחר עשה את הדברים האלה עבור לשכת עורכי הדין-

עו"ד חיה מנע:               הייתה את מירי. אתה לא זוכר את מירי-

עו"ד ליאור שפירא:        אבל מירי עשתה מכון השתלמויות. מכון השתלמויות קיים.

עו"ד חיה מנע:               כן, היה גוף אחר. כן, היה גוף אחר, אבל שתכלל את הכל-

עו"ד ליאור שפירא:        לא, אז זו לא המתכונת. אנחנו לא ניתן לגוף אחר לעשות את זה. תדמייני עכשיו את רוצה לעשות, אגב, אם אנחנו עוד מעט נפתח את הנושא של כנס אילת, אבל בהנחה ואנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לעשות כנס אילת, אז מחוז תל אביב עושה עכשיו כנס אילת. אנחנו נוציא את לזה איזושהי חברה החוצה, שתנהל את זה ותעשה את זה עבורנו. אגב, בלשכה עושים את זה. אף אחד לא יידע שזה לא אנחנו, אבל הגוף שעושה את זה חיצוני, הוא לא יהיה אנחנו. אנחנו לא נגדל את האנשים, לא נכניס אותם על ה-pay roll שלנו. אם אנחנו נרצה להפסיק את העסקה, או נרצה לעשות כל מיני דרישות, נדע להגיד לגוף הזה לעשות, זה הרעיון.

עו"ד גיא קנפו:              אבל כן נפקח, כן נפקח, וננהל ברמת ניהול.

עו"ד ליאור שפירא:        אנחנו גם נשים, אנחנו נחליט איך זה ייראה, מה ייראה. יביאו את זה לאישורנו, הכל.

עו"ד מירב בר זיק:          הם מזמין עבודה, אני מניחה.

עו"ד ליאור שפירא:        בדיוק.

עו"ד חיה מנע:               רגע, ליאור, לא מפטרים את העובדים, נכון? הם עברו לארצי.

עו"ד ליאור שפירא:        הם עברו לארצי. לא כולם. נתתי לך תשובה גורפת. יש חלק מהעובדים שאנחנו נפרדים מהם.

עו"ד חיה מנע:               מה עם ויקי?

עו"ד ליאור שפירא:        אני לא מי זה, אני לא מכיר ספציפית את השמות. אבל אני יכול להגיד לך, את מקדימה את המאוחר, אבל מנכ"ל הלשכה-

רו”ח גלעד דמארי:          ליאור, אני אעזור לך, אני אעזור לך. מה שאת רואה בעלויות שכר אקדמיה, זה ויקי.  הלאה, בואו נמשיך-

עו"ד רון לוינטל:            ויקי ממילא עוד שנה פורשת.

עו"ד מירב בר זיק:          אפשר שאלה לגלעד?

רו”ח גלעד דמארי:          כן.

עו"ד מירב בר זיק:          גלעד, שאלה אליך רק לגבי הצפי עד 2023, בשורה של הסה"כ אקדמיה, כי זה 12 חלקי, E54 כפול 12, חלקי 9, אבל אני מניחה שזה לא יתממש בפועל, כי אנחנו לא קורה כלום. אני מניחה שהכל מוקפא לפחות אוקטובר, נובמבר, ולא יודעת לגבי דצמבר.

עו"ד חיה מנע:               לא, אבל לא צריך להקפיא את זה. אפשר לעשות-

רו”ח גלעד דמארי:          חבר'ה, רוב ההוצאה פה זה השכר, זה השכר. ולכן, לא, אני אסביר את זה. כשאתה לוקח מיקור חוץ, אתה לא מה שנקרא, משלם שכר לעובדים כל חודש. אוקי, בואו נמשיך הלאה. לשכת קשר. הבשורה השלישית הגדולה שיש בתקציב הזה, אנחנו רוצים לפתוח שתי לשכות קשר חדשות בהרצליה ובבת-ים. וזה חלק מהתקציב שיש פה. בגדול, זאת העלייה. אירועי תרבות, תוקצב פה 500,000 ₪, זה מה-

עו"ד רון לוינטל:            רגע, אפשר לדבר רגע על בת-ים?

רו”ח גלעד דמארי:          אפשר הכל.

עו"ד רון לוינטל:            אוקי. בת-ים, אתה מדבר על בית משפט, או מקום ליד כלשהו? כי בבית המשפט אני חושב שצריך להיות חדר, אני נמצא שם כשאין מלחמות. ובבית המשפט שם באמת אין חדר לעורכי דין, ואין גם מקום להטעין טלפונים, ואין גם מקום ל-WIFI. זאת אומרת, אין מקום שקולט אינטרנט כמו שצריך. זה מאוד מוזר לי, כי זה בית משפט חדש יחסית, והייתי מצפה שיהיו את הדברים האלה. והייתי מאבזר אותם באמת בחדר של עורכי דין. וכמובן, מדפסת או מכשיר פקס, כי לפעמים צריך לשלוח משהו-

עו"ד ליאור שפירא:        רון, על מה אתה מדבר? פספסתי את ההתחלה.

עו"ד רון לוינטל:            אני מדבר על בית המשפט בבת-ים-

עו"ד ליאור שפירא:        אז זה אנחנו מדברים, על בת-ים. אנחנו-

עו"ד רון לוינטל:            נכון, אז אני רק מרחיב. אני לא יודע אם זה הזמן והמקום, אבל אני אומר, אני נמצאתי שם לא מעט וגיליתי שחסר שם WIFI, אין קליטת אינטרנט. אז הייתי שם את זה. חסר סורק, מדפסת. זאת אומרת, באמת אין תנאים.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אז זה מה שיש בלשכת קשר, רון. יש מחשב. יש ערכה שלמה של לשכת קשר.

עו"ד חיה מנע:               מה שרון שלח זה יהיה בתוך בית המשפט.

עו"ד רון לוינטל:            כן, זה יהיה בתוך בית משפט-

דובר:                          אבל אנחנו בתקציב כרגע. זה יעלה הלאה. זאת אומרת-

רו”ח גלעד דמארי:          חבר'ה, זה מה שאתם רואים פה זו תכנית. את התכנית הזאת צריך להוציא לפועל במהלך שנת 2024. אבל חלק מהבשורה שאנחנו רוצים להביא כמחוז זה להוסיף שירותים לעורכי הדין. ואחד מהם זה לשכות קשר בשני בתי המשפט היותר גדולים במחוז. הלאה, אירועי תרבות-

עו"ד רון לוינטל:            אגב, רגע. אני רק לא רוצה לקטוע אותך, אבל בשוקן, בשוקן אין לנו גם, אני חושב שגם בשוקן אין חדר לעורכי דין, וזה באמת בית המשפט, מה?

עו"ד משה טייב:            צריך גם בשוקן.

עו"ד רון לוינטל:            שוקן, זה בית המשפט הפך להיות כרגע, בגלל השיפוצים הדמיוניים בווייצמן שעוד לא התחילו, הפך להיות בית המשפט המרכזי ביותר באזור תל אביב. הוא יותר מרכזי מבת-ים, יותר מהרצליה, יותר מווייצמן.

עו"ד ליאור שפירא:        רון, תקשיב, רון. אנחנו עכשיו תקצבנו שתי לשכות קשר. הצענו שזה יהיה בהרצליה ובבת-ים. לא יקרה שום דבר, לא בחודש, לא בחודשיים, לא ב-3 החודשים הבאים. אם אנחנו נתכנס, לא אם, כאשר נתכנס, ואנחנו חושבים שאנחנו רוצים את בית המשפט בג'לג'וליה ובבית המשפט בעכו, אין בעיה, נשנה. כרגע תקצבנו לעצמנו שתי לשכות קשר לשנת 2024, בסדר?

עו"ד רון לוינטל:            טוב. אני רק מציין ששוקן זה בית המשפט המרכזי ביותר-

עו"ד ליאור שפירא:        אין בעיה, אז-

עו"ד רון לוינטל:            מבחינת כמות בתל אביב.

עו"ד ליאור שפירא:        אין בעיה, נדון בזה. אגב, אם אתה רואה פה, רון, לא כתוב בת-ים והרצליה. כתוב שתי לשכות קשר חדשות. אם במסגרת הדיונים שנעשה, נראה שזה יותר הגיוני להקים בשוקן, אז זה מה שנעשה.

עו"ד רון לוינטל:            טוב.

עו"ד דניאל חקלאי:        אני רק אגיד ששוקן כרגע הוא כמובן המרכזי בתחום המשפט האזרחי, בתחום המשפט הפלילי נשארנו בווייצמן, למרות שכרגע הרוב המכריע מושבת, למעט דברים דחופים.

עו"ד ליאור שפירא:        אוקי.

עו"ד חיה מנע:               רגע, סעיף 25, למה אין תקצוב לוועדות קשר? אני אומרת, למה אין תקצוב לוועדות קשר, ב-25.

רו”ח גלעד דמארי:          מה זה 25?

עו"ד מירב בר זיק:          היא מדברת על 51, שורה 51.

עו"ד חיה מנע:               תת סעיף 25.

רו”ח גלעד דמארי:          כל ההוצאות שהיו בנושא של השתלמויות יחולו מעכשיו על ההוצאה לאור.

עו"ד חיה מנע:               אז זה חוזר לשאלה שלי-

רו”ח גלעד דמארי:          מעצם העובדה-

עו"ד חיה מנע:               לא, לא, רגע, רגע, רגע. בוא, אני אגדיר את השאלה, שזה יהיה ברור. יש אירועים וכנסים, ותרבות-

עו"ד ליאור שפירא:        אבל תראי את סעיף 6, חיה, סעיף 6 זה לשכות קשר. 25 זה-

עו"ד חיה מנע:               לא, אני לא מדברת, יש לך לשכות קשר בבית משפט, שהולכים להקים שתיים חדשות. המקום שאתה מגיע לדיון, אתה נכנס, אתה מקבל עניבה, מדפיס, עושה, יושב, שותה קפה. ויש ועדות קשר. ועדות קשר שבעבר היו במחוז, ועדות קשור שהיו, בעצם קישרו, חיברו את המחוז לעורכי הדין. לא אלה שגרים בתל אביב לצורך העניין. רמת-גן, גבעתיים, הרצליה, היו ועדות קשר, אוקי? זה ועדות קשר. אני לא רואה תקצוב לוועדות קשר.

רו”ח גלעד דמארי:          לא הבנתי. את מדברת על סעיף 25?

עו"ד חיה מנע:               כן.

רו”ח גלעד דמארי:          את מדברת על משהו שהוצאנו עליו 26,000 ₪.

עו"ד חיה מנע:               על משהו שהיה אמור להוציא עליו יותר, אבל פשוט זה לא נוהל, לכן לא הוציאו עליו.

רו”ח גלעד דמארי:          את מדברת על משהו שהוצאנו עליו 26,000 ₪.

עו"ד חיה מנע:               משהו שהיה צריך עליו הרבה, ולא הוציאו. לא הפעילו את הוועדות כשהיה צורך ורצון של הציבור שיפעילו אותן.

רו”ח גלעד דמארי:          אז אני אגיד לך. אנחנו נבדוק את הדבר הזה, נבדוק בכלל על מה זה-

עו"ד חיה מנע:               תסתכל בעבר-

רו”ח גלעד דמארי:          חיה, אם את רוצה רק לדבר זה בסדר, אבל אם את רוצה להקשיב זה גם אופציה. אז אני אומר, אנחנו נבדוק על מה מדובר, ואנחנו נחזור אלייך בעניין הזה. הלאה, אירועי תרבות-

עו"ד חיה מנע:               רגע, רגע, שנייה, שנייה-

עו"ד דור נחמן:              ליד אקדמיה, הוצאה לאור, אני רואה שיש הוצאה של 1,100,000 ₪, אבל אין סעיף מקביל להכנסה. זאת אומרת, יש הוצאה על ההפעלה באמצעות האקדמיה, באמצעות ההוצאה לאור, אבל הכנסות שהיא מפיקה כתוצאה מהאקדמיה נכנסות אליה, ולא משולם שום דבר למחוז?

רו”ח גלעד דמארי:          לא, יש לך סעיף של 250,000 ₪, אם אתה זוכר, כשעברנו על ההכנסות. אם תעבור על סעיף ההכנסות, אתה רואה בשורה 3, 250,000 ₪, אתה רואה?

עו"ד דור נחמן:              אני רואה, אבל אני רואה שהיה 400,000 ₪ בתקציב-

רו”ח גלעד דמארי:          אבל בפועל לא קרה, אז זה שהיה בתקציב, כפי שמה שנקרא, אם הצלחת להבין אותי נכון, תקציב 2023 לא היה מחובר כל כך למציאות.

עו"ד דור נחמן:              הבנתי, אבל זה נראה שמיקור החוץ עכשיו עולה הרבה יותר מאשר המצב הנוכחי.

רו”ח גלעד דמארי:          למה?

עו"ד דור נחמן:              כי במיקור החוץ אנחנו משלמים, איפה הסעיף? אתה יכול רגע לחזור לסעיף של האקדמיה. כרגע זה 1,170,000 ₪ הוצאה. קודם עשינו 234,000 ₪ כשזה היה אצלנו, עכשיו זה 250,000 ₪. אנחנו נדרשים להרבה יותר הוצאות. דה פקטו, הקיזוז בין 1,100,000 ש"ח ל-1,034,000 ₪ שהיה קודם זה די קורלטיבי-

רו”ח גלעד דמארי:          רק עלויות שכר אקדמיה ושכירות ונלוות זה 1,050,000 ₪, כן, אתה רואה? בשורה 47, אתה רואה? רק השכר, שזה 609,000 ₪, ועוד 446,000 ₪, זה למעלה מ-1,000,000 ₪. תוסיף לזה את הפרסומים שצריך לעשות, אתה מגיע פחות או יותר לאותו סכום.

עו"ד חיה מנע:               אבל פרסומים אתה עושה בכל מקרה, לא? גם ההוצאה לאור עושה פרסומים.

רו”ח גלעד דמארי:          אבל זה יחול עליהם, ההוצאה הזאת.

עו"ד חיה מנע:               מה זה יחול עליהם-

רו”ח גלעד דמארי:          ההוצאות פה יחולו, ההוצאות פה יחולו עליה. כל זה, אם תסתכלו, זה 1,125,000 ₪. אתה הבנת אותי, דור?

עו"ד דור נחמן:              הבנתי, אבל אני מסתכל ואני רואה שהפקת הרווח היא למעשה אותו הדבר. זאת אומרת, אין איזשהו, בגדול, חוץ מזה שהוצאנו למיקור חוץ, בניסיון אולי ליצור איזשהם שולי רווח יותר גבוהים, אנחנו לא מגיעים לשם.

רו”ח גלעד דמארי:          השאלה, מה המוצר שתקבל. וזה שאתה תקלוט עכשיו עובדים חדשים, מה המשמעות של זה. אני מה שנקרא, מעדיף לתת את זה לבנאדם, אבל בוא, תיקחו את זה עם ליאור, בסדר? אני לא. בעיניי דרך אגב, אין היגיון ללכת לקלוט עכשיו, אנחנו גם לא יודעים לנהל עובדים טוב. מי שדרך אגב מסתכל על כל עובדי הלשכה, עם כמות ימי החופש שיש להם, כמות ימי המחלה, אנחנו פשוט לא יודעים לנהל טוב.

עו"ד חיה מנע:               למה מחוז מרכז יכול לנהל טוב, ולנהל היטב את ההשתלמויות ואת התרבות? אין שום סיבה שהמחוז שלנו גם לא יהיה ככה.

עו"ד ליאור שפירא:        אבל חיה, את קדנציה שנייה, נכון?

עו"ד חיה מנע:               כוועד מחוז? לא. קדנציה ראשונה-

עו"ד ליאור שפירא:        יכול להיות שאין סיבה, אבל המחוז הזה ניהל רק השנה בשנת 2023 בגירעון תקציבי של 1,400,000 ₪. אז כנראה הוא לא יודע-

עו"ד חיה מנע:               אז אני אגיד לך למה. אבל ליאור, אתה יכול לראות בדיוק ממה נובע הגירעון. קוראים את הדו"חות-

עו"ד ליאור שפירא:        אני רואה. אני רואה, מה?

עו"ד חיה מנע:               החלטות שגויות שהתקבלו, הוצאת כספים על דברים שלא היו צריכים להוציא, רואים את זה.

רו”ח גלעד דמארי:          אבל אנחנו מנסים לתקן את זה עכשיו.

עו"ד ליאור שפירא:        אבל את משווה אותנו למחוז מרכז, להם יש ב-4 השנים האלה, הם איכשהו הצליחו לקבל רזרבות תקציביות של בערך 6,000,000 ₪. ואני מדבר איתך רק, מה?

עו"ד חיה מנע:               כי אני חושבת שהניהול שלהם היה נכון. אני גם רוצה להפנות את כולכם להסתכל ולראות את פעילות ועדות הקשר שלהם. אתה אמרת, גלעד, שצריך לבחון את זה. אני יכולה לכתוב לך דוקטורט על ועדות קשר, כמי שהקימה ועדת קשר ברמת-גן, וניהלה אותה בהתנדבות הרבה שנים, ואני בטוחה שגם תומר יוכל להוסיף מפרויקט ה-network שהוא עשה, שהתקציב שהושקע, אמנם עכשיו זה היה מעט מאוד, אבל בעבר השקיעו קצת יותר.

לא שילמו לנו, כי אנחנו עשינו את זה בהתנדבות. לא שילמו לעורכי הדין שהרצו בהתנדבות. ההוצאה היחידה שהייתה זה לשכור מקום ולהביא כיבוד. וזה היה רווח, כי גם עורכי הדין קיבלו את מה שבעצם רצו לקבל, גם נוצר networking. זה היה win-win לכולם. אז אני אומרת, לבוא ולעשות מיקור חוץ של כל הנושא הזה, ובכלל לא לתקצב ועדות קשר, זה דבר שהוא לא נכון בעיניי, בכלל לא נכון.

רו”ח גלעד דמארי:          חיה, אמרתי לך שאנחנו נחזור אלייך בנושא ועדות הקשר.

עו"ד ליאור שפירא:        וחוץ מזה, אני אמרתי-

עו"ד חיה מנע:               לא, אמרת שתבחן את הנושא. אני אשמח לתת לך את כל הידע שצריך-

רו”ח גלעד דמארי:          אין בעיה, אנחנו נבחן את זה.

עו"ד ליאור שפירא:        אבל תקשיבי, אמרתי בתחילת הזה שאנחנו כרגע אמרנו מראש, אני אמרתי מראש שזה לא התקציב שאני רציתי לראות, או לא הדיונים שאני רציתי לעשות מסביב לתקציב. ולכן אני אומר לכם מראש, אני בוודאות אומר את זה שיהיו לנו העברות תקציביות מסעיף לסעיף. גם עכשיו, כשאנחנו מציעים את העניין של ההוצאה לאור, אם באיזשהו שלב נחליט שזה לא נותן את התומר שאנחנו דמיינו וחלמנו, נפסיק לעבוד עם זה, ונפסיק את הכספים האלה-

עו"ד חיה מנע:               אבל ליאור, אתה חייב להבין משהו אחד. אני חייבת להגיד לך את זה, וזו התקופה שעכשיו צריך לדבר-

עו"ד ליאור שפירא:        אני לא שומע מה שאת אומרת.

עו"ד חיה מנע:               אני אומרת, צריך עכשיו לדבר על זה, כי זו התקופה. מה שוועדות הקשר עשו, זה בעצם נתנו למי שלא גר באזור הזה את האפשרות להשתתף בפעילויות של המחוז. עכשיו אנחנו במצב מלחמה. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח.

נכון, הרבה פעילויות יכולות להיות באמצעות הזום, אבל עדיין כשיש לך ועדות קשר, ועו"ד יכול ללכת ליד הבית שלו, ולא לנסוע לתל אביב, ולפגוש עורכי דין אחרים, או לשמוע הרצאה, אם תהיה אפשרות כזו, זה אחרת. אז דווקא לחסוך בזה, לדעתי זה לא נכון, כי אתה בעצם צריך כן, אז אולי לצמצם את ועדות הקשר כרגע, ואח"כ אם יהיה תקציב להרחיב, אבל יש לך מקומות שפשוט עורכי הדין לא יגיעו לתל אביב. אתה כאילו לא נותן להם את האפשרות ליהנות-

רו”ח גלעד דמארי:          ליאור וחיה, אפשר לעצור. אמרנו שנבחן את זה, ואנחנו נחזור אלייך. זה בסדר, חיה?

עו"ד חיה מנע:               אבל אתה רוצה לאשר תקציב, לא? היום.

רו”ח גלעד דמארי:          אפשר לעשות העברות מסעיף לסעיף אח"כ. בואו, זו לא דרמה.

עו"ד ליאור שפירא:        אין בעיה, גלעד. תעביר עכשיו מהזה של ההוצאה לאור 100,000 ₪ לזה, הרבה יותר, וזהו. ואח"כ חיה תהיה רגועה-

עו"ד חיה מנע:               מעולה, מעולה, ליאור. יופי, תודה רבה, זה חשוב מאוד.

רו”ח גלעד דמארי:          אין בעיה, הלאה. אירועי תרבות, זה עפ"י רלי, פחות או יותר קבעה. היא אמרה פחות או יותר את הדברים. זרקה איזושהי מסגרת כזו או אחרת-

עו"ד ליאור שפירא:        רלי גם לא איתנו יותר, נכון, אופירה?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     לא, זה לא מדויק, זה חצי מדויק.

רו”ח גלעד דמארי:          נכון, הוא צודק, זה חצי מדויק.

עו"ד רון לוינטל:            אוקי, חצי זה גם משהו. אבל תשמעו, אירועי התרבות, צריך לקחת בחשבון שבחצי השנה הקרובה לא יודע אם יהיו אירועי תרבות. זאת אומרת, אפשר להקטין את התקציב השנה, למרבה הצער. אבל ספק אם יהיו אירועי תרבות-

עו"ד ליאור שפירא:        אני מסכים איתך.

עו"ד רון לוינטל:            ריאלית, עד אפריל לא יהיו אירועי תרבות, במובן שאנחנו מתכוונים. מסיבות, אירועים, חגיגות-

עו"ד ליאור שפירא:        בסדר, זה רבעון ראשון, רון. יש לך עוד 3 רבעונים-

עו"ד רון לוינטל:            בסדר, אבל אם אתה מוריד שליש, שליש מהתקציב, גם בשליש השני, אני לא יודע כמה אירועי תרבות חגיגיים יהיו לנו. השנה-

רו”ח גלעד דמארי:          רון וכולם, זה נכון. לא נכון, אני לא אומר שזה נכון, אבל זו דעתי, יכול להיות שזה לא נכון, ואתה ואני טועים, אבל אם הדבר יקרה, או אם נחשוב את זה, אנחנו נעשה העברת תקציב מסעיף לסעיף כדי לעשות את הדבר הזה, לנצל את הכסף. אבל כרגע אנחנו צריכים להציג בפני המועצה שאנחנו משתמשים בכסף. כי אם לא נציג, יורידו לנו מהכסף שנותנים לנו.

עו"ד רון לוינטל:            זהו, אז כדאי לעשות שלא יגיע למחוז מרכז בטעות. חוזר בי.

רו”ח גלעד דמארי:          טוב, הלאה, בואו נמשיך שנייה אחת. כל שאר הסעיפים, הם סעיפים מה שנקרא, עובדי מנהלה. אין בו שום דבר דרמתי וחריג. פחות או יותר כמעט אותם מספרים. יש מה שנקרא, אנחנו כן רוצים לטפל בנושא של כל הנושא של לראות איך אנחנו משיגים חסויות, פרסומים, כל הדברים האלה. אז זה משהו שהכנסנו לתקציב. כל השאר, פחות או יותר מה שנקרא, אותו דבר. כל הנושא של-

עו"ד תומר בכר:             סליחה רגע, יש לי שאלה, אפשר שאלה רגע?

רו”ח גלעד דמארי:          בבקשה.

עו"ד תומר בכר:             לגבי הנושא של שכר עבודה, סתם מעניין אותי לדעת, עלויות שכר מנכ"ל ונלוות, מה זה נלוות?

רו”ח גלעד דמארי:          נלוות? נלוות זה ביטוח לאומי, פנסיה וכן הלאה, וכן הלאה. כל מה שקשור לנלוות לשכר.

עו"ד תומר בכר:             אוקי, ומה שכר המנכ"ל? מה שכר המנכ"ל-

רו”ח גלעד דמארי:          שכר המנכ"ל הקודם היה 550,000 ₪. ושכר המנכ"ל הנוכחי, אנחנו הולכים להתחלק בו בין המחוז לבין הלשכה, ואופירה הולכת להיות חצי-חצי-

עו"ד ליאור שפירא:        אז עוד פעם הקדמתם את המאוחר, עוד מישהו שמנכ"ל לשכת עורכי הדין הודיעו לנו שהמנכ"לית הקודמת, דנה, לא תשוב, ואופירה תמלא את מקומה עד שאנחנו נחליט על מנכ"ל קבוע. כרגע, כתוצאה מזה שהיא עושה גם את זה וגם את זה, אנחנו נתחלק בשכר עם הארצי.

עו"ד תומר בכר:             אוקי.

רו”ח גלעד דמארי:          כל השאר זה דברים, אמרתי, סטנדרטיים. שלמעשה, התקציב של 2024, יש לנו עודף תקציבי של 180,000 ₪. ואת העודף התקציבי הזה, זה התקציב שלנו של 2023, שגם עליו אנחנו עומלים, איך אפשר מה שנקרא, אנחנו נתחיל לקבל השלמות מהלשכה, כדי לראות איך אנחנו סוגרים את הבור הזה. התקציב מראש של שנת 2024, נבנה עם הדבר הזה. אם אנחנו נרצה לעשות אירוע אילת, אם אנחנו נרצה לעשות לקראת סוף השנה, או כל מיני דברים כאלה, יהיה לנו מקור תקציבי.

עו"ד חיה מנע:               העיתון של המחוז לא תוקצב, נכון?

רו”ח גלעד דמארי:          למה לא?

עו"ד חיה מנע:               כתבי עת זה רק היומן רשום שם, אני לא רואה תקציב.

רו”ח גלעד דמארי:          יומן. אגב, זה גם התקציב שהיה גם שנה קודמת.

עו"ד חיה מנע:               זאת אומרת, זה אין לעיתון של המחוז?

עו"ד תומר בכר:             אנחנו יודעים כמה יומנים נלקחו בפועל? זה בכלל מישהו משתמש-

עו"ד חיה מנע:               רגע, שאלתי לגבי כתב העת, לא לגבי היומן. כתב עת. היה כתב עת של המחוז.

עו"ד רון לוינטל:            מודפס, את מתכוונת.

עו"ד חיה מנע:               שאגב לא צריכים להדפיס אותו, אפשר לעשות אותו כתב עת באופן אינטרנטי.

עו"ד רון לוינטל:            אבל אנחנו בעידן אחר, חיה. אנשים קוראים בפייסבוק, אנשים כבר לא יושבים לקרוא ממש את הדברים האלה. עולם העיתונות במצוקה, את יודעת. עולם העיתונות-

עו"ד חיה מנע:               זה מאמרים מקצועיים, מה זה עיתונות? כתב עת, יש לך לשכות עורכי הדין בכל העולם יש להן כתבי עת.

עו"ד רון לוינטל:            יש כתב עת ארצי, מה מיוחד בכתב עת בתל אביב?

עו"ד חיה מנע:               אם תאמרי לי, אופירה, שבתוך הארצי יקצו עמודים למחוז, ותגידי לי שזה יהיה עמודים קבועים-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אם יש צורך, אני לא רואה-

עו"ד חיה מנע:               לא צורך, לא, זה לא צורך. אני אומרת, אם מגדירים שבארצי מקצים לכל מחוז עמודים למאמרים מקצועיים או לכתבות-

עו"ד רון לוינטל:            אבל מה מאמר מקצועי מיוחד לתל אביב בנושא נזיקין, שאיננו מיוחד לשאר הארץ? מדוע צריך מאמר-

עו"ד חיה מנע:               רון, זה לא קשור למקצועי. רון, עוד פעם, ברגע שיש לך-

עו"ד רון לוינטל:            את אומרת מאמר. מאמר זה מקצועי בד"כ.

עו"ד חיה מנע:               אני אומרת, כן, כי בעבר היה כתב עת שהיה של מחוז תל אביב, וזו הייתה במה, כמו אותם כנסים שאתה אומר שמגיעים ומרצים, זו הייתה במה לעורכי דין, גם לפעילויות של המחוז, וגם-

עו"ד דור נחמן:              חיה, הבמה באתר. אפשר ליצור במה באתר דיגיטלית.

עו"ד חיה מנע:               זה מה שאני אומרת-

עו"ד דור נחמן:              לא צריך אותה מודפסת.

עו"ד רון לוינטל:            אבל השאלה היא גם לגבי היומן. מעניין אם עדיין אנשים, זאת אומרת, יש אנשים שרוצים יומן כתוב. באותה כמות, אבל צריך להדפיס באותה כמות של פעם? זה נראה לי כל כך של פעם.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אנחנו נעשה ספירה של כמה מתוך היומנים שהודפסו, נלקחו, ואנחנו כמובן נעשה אדפטציה לפעם הבאה, אבל אני יכולה לומר לך שאנשים אשכרה מתקשרים למחוז, ואפילו-

עו"ד רון לוינטל:            אני יודע, אני יודע. יש כל אוגוסט-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     שמגיעים וכדומה.

עו"ד תומר בכר:             אני, יש לי הצעת ייעול בעניין הזה. אני חושב שאפשר לעשות, לפני שמדפיסים כמות, לעשות הרשמה מראש לכל מי שרוצה, ולהדפיס קצת יותר ממה שיזמינו, ובזה נגמר הסיפור, כי אני חושב שלדעתי, הרבה מאוד יומנים נזרקים לפח. אני לא יודע, זו דעתי.

עו"ד רון לוינטל:            אני חושב שהרבה נזרקים לפח, אבל הרבה פונים לפני, באוגוסט, ספטמבר, מה עם היומן, איפה היומן, למה אין יומן, למה רק למחוז מרכז יש יומן, למה אין לנו יומן, וזה תמיד מוזר בעיניי. אבל כנראה צריך להדפיס כמות מסוימת, אבל לא להגזים, כי רוב בני האדם היום לא מחזיקים יומן כתוב.

עו"ד גיא קנפו:              אולי לפי הזמנה מראש.

עו"ד רון לוינטל:            כנראה שכן.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     כמו שתומר הציע, ואנחנו נבחן את הנושא, ונעשה את זה, אין בעיה.

עו"ד רון לוינטל:            זה יכול להוזיל. לדעתי, 3,000 עותקים-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אבל אתם סוטים מהנושא, שזה תקציב 2024, ויש עוד כמה דברים על סדר היום, אז נראה לי שאפשר לשמור לפעם הבאה.

עו"ד חיה מנע:               לא, אופירה. אני שאלתי לגבי האפשרות לתקצב כתב עת, שהוא לא רק היומן, זה בדיוק התקציב.

עו"ד ליאור שפירא:        אבל חיה, זה נושא שצריך לנהל עליו דיון.

עו"ד חיה מנע:               אוקי.

עו"ד ליאור שפירא:        מאחר ועכשיו אנחנו לא מנהלים את הדיון-

עו"ד גיא קנפו:              היו צריכים לרשום מראש, וזה היה כתוב בסדר היום. סליחה, חיה, באמת, אבל צריך גם להתקדם.

עו"ד חיה מנע:               לא, לא, אני לא רוצה לקיים על זה דיון. אני פשוט ראיתי שזה לא תוקצב, זה מה ששאלתי, מכאן זה הגיע.

עו"ד דור נחמן:              יש לי שאלה פה לגבי התקציב, ויש לי גם הצעה. השאלה, זה ראיתי שפרסום דיגיטלי קפץ בכמעט פי 3. השאלה היא, מה הסיבה לזה, זה אחד. אני אשמח להבין מה קרה פה מ-129,000 ₪ ל-300,000 ₪, זה כמעט כפול 3. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני רואה שפעם ראשונה-

עו"ד תומר בכר:             איפה אתה רואה את זה? איזה סעיף זה, דור?

עו"ד דור נחמן:              זה שורה 51, פרסומים, מיילים, SMS, פייסבוק, גוגל. מ-129,000 ₪ זה עלה ל-300,000 ₪.

עו"ד תומר בכר:             לא רואים את זה בשורה-

עו"ד דור נחמן:              שורה 51.

עו"ד דניאל חקלאי:        סעיף 11, דוברות ופרסומים-

עו"ד ליאור שפירא:        אני אסביר לכם, אני אסביר-

עו"ד דור נחמן:              שנייה, ליאור, דקה, רק תן לי רק להשלים, ואז נוכל אולי לפתח את זה עם אחרים-

עו"ד ליאור שפירא:        אבל רציתי לענות על השאלה שלך.

עו"ד דור נחמן:              אולי נחבר בין הדברים. ראיתי שגם פעם ראשונה תוקצב קרן סיוע, שזה מבורך. עכשיו, לאור הימים האלה, מה שאני מציע, בחיבור עם מה שרון וגם אתה, ליאור, אמרתם על כל נושא התרבות. מה שאני מציע, זה אולי שנעשה הסטת תקציב לאיזושהי פעילות שבמסגרתה נתרום את עורכי הדין שכעת מצויים בסיטואציה או של חל"ת או סטודנטים למשפטים, או כאלה שנמצאים לקראת מבחני לשכה, לאיזושהי פעילות שקשורה או לחקלאות, או לתרומה לקהילה, דברים כאלה. נוכל לתקצב את זה באמצעות פעילויות התרבות שקיימות. זאת אומרת, מהתקציב של ה-500,000 ₪. או באמצעות שווי כסף, באמצעות ההוצאה לאור. כלומר, מתן של קורסים, או מתן של ספרי לימוד מסובסדים, או משהו, רעיון בצורה הזאת. וכך גם הלשכה תיראה מעורבת, המחוז ייראה מעורב בפעילות בצורה רחבה, וזה ייתן איזושהי הצדקה לתקציב קצת יותר נרחב גם מול המועצה.

עו"ד ליאור שפירא:        אז אני אענה לך. מה שאתה מציע, בוא נתחיל ככה, מה שאתה מציע זה רעיון לא רע בכלל, אוקי? לכאלה לקראת התמחות כמובן שלא, הם לא שייכים למחוז, הם לא עורכי דין, אבל זה רעיון לא רע. אבל הלשכה הארצית עושה את כל הדברים האלה. אנחנו לא צריכים להשתמש בתקציב שלנו למה שכבר נעשה הלשכה. אם הלשכה הארצית רוצה את הסיוע שאנחנו ניתן, אבל היא לא צריכה. היא בחלוקת הכספים, חבל שלא, אולי גלעד אח"כ יראה לך. בחלוקת הכספים בין המחוזות לבין הלשכה, הלשכה מחזיקה, אם אני לא טועה, 55% מכלל הכספים. זאת אומרת, תדמיין שאם יש לך 65,000,000 ₪ או משהו כזה, הלשכה מחלקים למחוזות כולה 30,000,000 ₪, וכל היתר הולך לארצי, והארצי משתמשת בכסף. זה לשאלה.

הפתרונות, חבל לי להשתמש מהכסף שהם נותנים לי, כי אז התשובה תהיה, אנחנו עושים את זה בארצי, אז בוא נוריד את זה כבר ממך, ואני לא מצליח לגמור כאן את החודש. הדבר הנוסף, זה העניין של הפרסום, המחוז לא קיים, המחוז לא קיים. הוא לא קיים בריץ' אאוט, זה אני יודע גם מתקופת הבחירות שלי, הוא לא באמת קיים בקשר שלו עם ציבור עורכי הדין. אנחנו רוצים בכסף הזה לנסות להגדיל את המאגר שלנו, והקשר שלנו עם עורכי הדין במחוז שאין לנו אותו כרגע, ולכן אנחנו מגדילים את התקציב על מנת לעשות את זה, לנסות לעשות את זה.

אני לא יודע אם נהיה מוצלחים בעניין הזה, ואני לא רוצה לעשות את זה באמצעות הלשכה הארצית, כי שם יש כל מיני שיקולים אחרים, שהם לאו דווקא השיקולים שהם למחוז, כמו שחיה הזכירה את ההבדלים של הפעילות של מחוז מרכז ומחוזות אחרים. ולכן אני כן, ההגדלה שם היא כן ליצור קשר ולהביא כמה שיותר אנשים לפעילות במחוז, וליהנות מהשירותים של המחוז. שוב-

עו"ד גיא קנפו:              היה ולא נצליח, אפשר גם לנייד את חלק מהתקציב הזה-

עו"ד ליאור שפירא:        בדיוק, ותמיד אני חוזר על אותו זה. אתה צודק ב-100%, גיא. לא יצליח, לא נעשה את זה. אני מניח, בטח שלא, אני מסכים עם ההערה שרון אמר בהתחלה, זה לא יקרה בחודש, החודשיים הקרובים, תקצבנו את זה לשנה שלמה. אם עד ה-1.1 לא נחזור לפעילות, אז נדחה את כל הדברים האלה למקומות אחרים, שאנחנו אולי נחשוב שהם יותר יעילים בעת הזו.

עו"ד גיא קנפו:              אגב, בין היתר, זה הפרסום של ועדות הקשר. זאת אומרת-

עו"ד ליאור שפירא:        גם ועדות הקשר, אתם תראו בהמשך, מאחר ולא התכנסנו ולא דנו ולא התפנינו לדון בזה, אנחנו גם את זה דוחים כרגע, אבל זה משהו אחר על סדר היום.

עו"ד דור נחמן:              הכוונה שלי זה דווקא היה, כמו שאנחנו כמחוז דואגים בעצם לאלה שהם מוסמכים, ומחלקים להם תעודות, ויוצרים איתם על קשר, כאן באמצעות מה שהצעתי, אתה בונה איתם את הקשר כבר משלב ההתמחות. כי אם הם עכשיו עומדים לקראת בחינות לשכה, והבחינות נדחו, אפשר לנצל את המומנט כרגע, ולייצר איתם קשר באיזשהו מודל מסוים שהם יתנו איזושהי תרומה לקהילה-

עו"ד ליאור שפירא:        אני לא נחשף אליהם. אני לא יודע מי זה המתמחה אצלך במשרד. אני לא יודע מי המתמחה אצלך במשרד, הוא רשום בארצי ולא במחוז. אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל כמעט בלי יוצא מן הכלל, מחוז תל אביב והארצי אף פעם לא היו באדיז-באדיז, אוקי? והיו הפרדות, חומות סיניות בין השניים. זה השתנה בקדנציה הזאת, ולכן כמות המידע שאתה חושב שיש במחוז היא לא כמות המידע שיש במחוז. וגם לשאלה שלך, כמות הכספים שהמחוז קיבל זו לא כמות הכספים שמחוזות אחרים קיבלו. אנחנו עושים-

עו"ד דניאל חקלאי:        אני רוצה בעניין הזה לשאול, ליאור.

עו"ד ליאור שפירא:        כן.

עו"ד דניאל חקלאי:        אני גם יודע שיש כאן כמה חברים שהם חברים גם בוועד המחוז וגם במועצה הארצית. יש בכלל על מה לדבר בהקשר של העברה תקציבית ממחוזות אחרים אלינו? גם כי הם סיימו בעודף תקציבי, אבל בעיקר כי המחוז שלנו הוא הרבה יותר גדול, וכשיש תקצוב שווה לכל המחוזות, המשמעות היא שאנחנו הכי מקופחים. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, אני הייתי רוצה גם בהקשר של התקציב לומר עוד משהו אח"כ, אחרי שתענה על השאלה הראשונה, בנושא של ועדת האתיקה, כי אני דווקא תומך בהצעה של ערן באופן טבעי, מיד נדבר על זה.

עו"ד ליאור שפירא:        אז לשאלה הראשונה שלך, זה כמו במלכות היופי, שהם רוצים שלום עולמי.

עו"ד דניאל חקלאי:        הבנתי.

עו"ד ליאור שפירא:        זה בערך אותה רמה. אני אתן לך נתונים. שוב, גלעד לא העלה את זה, אבל עו"ד שנמצא במחוז צפון, הלשכה משקיעה בו 1,400 ₪ על כל עו"ד. עו"ד שנמצא בחיפה, סליחה, בדרום, הלשכה משקיעה בו נדמה לי 1,200 ₪ על כל עו"ד. אם אתה נמצא בחיפה, הלשכה משקיעה בך סדר גודל של 900 ₪ ומשהו לכל עו"ד. ואם אתה נמצא במחוז תל אביב, הלשכה משקיעה 234 ₪.

עו"ד דניאל חקלאי:        זה בלתי נתפס.

עו"ד ליאור שפירא:        אתה מבין את העיוות הנוראי שיש בתקציב, שזה נובע מחלוקה אי שוויונית של קבועים ויחסיות, זה עיוות נוראי. זו עוד אחת הסיבות שיש גירעונות, אבל גם ניהול, אז זה העניין. ולעניין של ערן גולן, אני שוחחתי עם ערן גולן. אמרתי לערן גולן, אני אומר גם לך, אני לא ראיתי, אם תסתכל כאן, מה שגלעד הראה לנו מול הביצוע, לא ראיתי שהשתמשו בכל הדברים שתקצבו אותם בקדנציה הקודמת, לא היה בזה שימוש.

אנחנו לא הפחתנו, עשינו בדיוק את אותו תקציב שהם קיבלו בקדנציה הקודמת. ואגב, ועדת האתיקה כן עבדה. וקיבלו את אותו תקציב, והם לא השתמשו בזה. אמרתי לו, כך או כך אני מעריך, אני יותר ממעריך שבין כל הסעיפים שעכשיו ראיתם, ושוב אני עוד פעם כל פעם חוזר לרון, ומצטער שאני מעריך שיש דברים בעיקר בתרבות שאנחנו לא נעשה בהם שימוש, ותקצבנו לא מעט כסף, אני אעביר אותם לאתיקה. אני, אנחנו נעבור אותם לאתיקה. ערן, לעניין האתיקה לא ייצא מקופח. אבל כרגע אין שום הצדקה לתת עוד 100,000 ₪ ומשהו, שאת הכסף שהוא תוקצב, לא נוצל.

עו"ד דניאל חקלאי:        טוב, ערן עוד מעט ידבר, כי הוא ממילא אמור להציג פה את המועמדים לוועדת האתיקה-

עו"ד ליאור שפירא:        נכון.

עו"ד דניאל חקלאי:        אני רק אומר, אין פה שאלה אישית של ערן, שאכן הוא מהסיעה שלי, הוא נציג שלנו במועצה הארצית. יש פה נקודה עקרונית, כי תראו, ופה צריך לומר מילה טובה לזכות המחוז, עם כל הקשיים, שבשנים האלה, בתקופה הזו, שבה באמת ערן הוא יו"ר, יחד עם צוות מאוד רציני, אנחנו עברנו ממצב של פיגור איום ונורא, שעורכי דין שספגו תלונות שווא, ובאמת התענו חודשים ויותר, ומצד שני מתלונני אמת שגם סבלו חודשים ויותר, הגענו למצב שכבר אין פיגורים. כלומר, באמת נעשתה כאן עבודה מאוד טובה. בסדר, תכף נשמע את ערן שידבר.

עו"ד חיה מנע:               אני רוצה גם להתייחס לזה כחברה בוועדת האתיקה, ואני רוצה לומר קודם כל שצריך לקחת בחשבון שכשאתה לוקח למשל רפרנטים שצריכים לכתוב חוות דעת, צריך לדעת מראש מה התקציב שלך, אם לקחת יותר רפרנטים, פחות. גם מבחינת האם זה סטודנטים, האם מישהו יותר רציני. בסוף, יש לו יותר ראייה רחבה. ושאנחנו כחברי ועדה מקבלים חוות דעת, אז אנחנו צריכים לקרוא אותן, צריכים להבין על מה אנחנו מחליטים.

הרבה פעמים כשזה רפרנט שהוא פחות בקיא או פחות עם ותק, כי זה השכר בעצם, אז אנחנו צריכים לבקש את התיק כולו כדי לקרוא שוב, ואז זה גורם לעיכובים. צריך לקחת בחשבון גם את הדברים האלה כשמתקצבים. אני כן שמחה לראות שההכשרות תוקצבו באתיקה, זה מאוד חשוב. הכנסים שהתחילו לעשות למערך האתיקה, הכנסים השנתיים, עם ההכשרה והזה, זה מאוד חשוב. וערן כמובן ישלים, אבל אני בהחלט תומכת בכך שיהיה תקציב ראוי לאתיקה. וצריך לזכור שבעצם זו עיקר הפעילות, לפחות לפי התקנות של המחוזות. לכל מחוז והאתיקה שלו.

עו"ד דניאל חקלאי:        ובמיוחד שככל שהרפרנטים אכן יותר ותיקים, או יותר מנוסים, ככה אנחנו גם בהכרח נקבל עבודה הרבה יותר בהירה וטובה.

עו"ד ליאור שפירא:        אני מסכים באופן גורף עם מה שאמרתם. התחלתי בזה שאני אמרתי שערן לא ירגיש מקופח, רק כרגע אין שום סיבה לתקצב את זה שונה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא קצת לא הוגן. הפעם אני בכובע הזה. כמות התלונות באתיקה היא פי כמה וכמה יותר גדולה במחוז תל אביב מאשר בכל המחוזות. בוא נגיד ככה, אם תיקחו את כל המחוזות, תוסיפו אותם ביחד, תכפילו אולי ב-20, אתם לא מגיעים לכמות העבודה שעושה מחוז תל אביב. עכשיו כשאנחנו מדברים על אתיקה, אז זה נכון שזה מחולק על המחוזות, אבל זה גם חלק מהדברים שלשכת עורכי הדין כלשכה מחויבת לעסוק בהם. ואם לשכת עורכי הדין כלשכה מחויבת לעסוק בזה, היא צריכה לתת למחוזות את הכלים לתקצב את הכלים, על מנת שיעשו את העבודה הזאת.

עו"ד חיה מנע:               נכון.

עו"ד ליאור שפירא:        אז אני בכוונה רוצה לגרום לכך שאם יהיה חוסר, כי בקדנציה הקודמת יגיד לכם ערן, הארצי מימן לו איזה 100,000 ₪ ומשהו, שהוא לא השתמש בהם אגב. אבל מעבר לזה שהוא לא השתמש גם במה שכאן, גם ב-100,000 ₪ הנוספים לא השתמשו.

אבל אני רוצה עדיין לקבל גם מהלשכה הארצית את המימון הזה, שלא הכל ייפול על החברים שלנו. ואז זה יוצא מצב מעוות, שאנחנו שורפים כמויות אדירות של כסף שאנחנו צריכים לתת לחברים, לתת להם שירותים, על אתיקה לכאלה שאנחנו לא רוצים לזרו עליהם את הכסף ואין לנו ברירה. ולכן התקצוב הוא כפי שהוא, אבל אמרתי את התשורה התחתונה. ערן לא יהיה מקופח.

עו"ד ערן גולן:               ליאור, בתור מי שלא יהיה מקופח, אולי אני יוכל להגיד כמה דברים.

עו"ד ליאור שפירא:        כן, אבל אנחנו לא סיימנו, אנחנו לא הגענו אליך עדיין, אנחנו עדיין בתקציב.

עו"ד ערן גולן:               בתקציב של האתיקה אני רוצה לדבר.

עו"ד ליאור שפירא:        נו.

עו"ד ערן גולן:               נאמרו דברים שהם לא מדויקים.

עו"ד ליאור שפירא:        אוקי.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     כן, אבל ערן, אני מבקשת בבקשה, יש סדר יום שאנחנו רוצים לסיים את התקציב של 2024, להצביע עליו, לעשות את שאר הסעיפים-

עו"ד ערן גולן:               אבל אופירה, אתם לא יכולים-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     בסוף אני אתן לך את הקול.

עו"ד ערן גולן:               לא, אופירה, אתם לא יכולים להצביע על התקציב בלי שאני אדבר, ואני אציג את ההצעה של ועדת האתיקה-

עו"ד גיא קנפו:              ברור שכן. לא, לא, ערן, אנחנו נמצאים כרגע, מי שבעלי זכות דיבור והצבעה בתקציב זה חברי הוועד.

עו"ד ליאור שפירא:        אבל ערן, שנייה גיא, מילה. כי ערן עושה עבודת קודש, והוא לא שווה בין שווים, הוא שווה יותר משווים, אצלי בכל אופן, מההיכרות שלי, ואני, דעתו של ערן מאוד חשובה. ערן, אני אמרתי לפני שעלית, אתה לא היית מההתחלה. אני אמרתי שהתקציב הזה כפוף לכך שמתי שתהיה לנו ישיבה שכולנו נישב ביחד ולא בזום בגלל 1,001 סיבות, וחלק מזה בגללי, אנחנו נעשה העברות תקציביות מסעיף לסעיף.

אמרתי, ואני אומר עוד פעם, וגם באוזניך, וגם בין חברים אחרים, אתה לא תקופח. אם יתברר לנו שבאמת הדרישה, כפי שהייתה, היא הדרישה שנדרשת על מנת לעשות את ועדת האתיקה, זה מה נעשה. אבל כרגע אנחנו רוצים להעביר את זה כמו שהוא, ואולי אח"כ, כתוצאה מכך, לבוא לוועד הארצי ולהגיד, נדרש לנו עוד, תוסיפו לנו. במקום שאנחנו נפנה עכשיו מהתקציב שלנו.

עו"ד ערן גולן:               ליאור, הכל בסדר, אני רק רוצה להסביר. אמרת כמה דברים שהם פשוט לא היו נכונים, אני רוצה לתקן אותם.

עו"ד ליאור שפירא:        אוקי.

עו"ד ערן גולן:               תראו, ההצעה שאנחנו הצענו, ואני באמת מאמין לליאור שהדברים ישתנו. חוות הדעת וחוות דעת של רפרנטים חיצוניים כותבים לנו, קיבלנו ב-2023 תקציב מהמועצה הארצית. ראש הלשכה הסכים אז, כי היה חשוב לו הדברים האלה, של 150,000 ₪. הסעיף הזה כבר נוצל ב-90,000 ₪, והולך להגיע לניצול של 120,000 ₪. ולכן, ובנוסף לזה, יש לזה תקציב של המחוז, שתוקצב ב-15,000 ₪, וההוצאה עליו היא 21,000 ₪. כשאני מחבר-

עו"ד ליאור שפירא:        ערן, ערן, שנייה. אני התחייבתי בפני גלעד שאני אשחרר אותו, הוא נשאר לי וזה. אני אומר לך עכשיו, ערן, אני חייב פשוט לשחרר את זה ולאשר את התקציב כשגלעד נמצא כאן. אני אומר לך, אני אומר לך, הוועד שומע את זה, זה מוקלט, אתה לא תהיה מקופח. מה זה משנה כרגע מה אתה תאמר. אם הדעה שלנו, ואני לא יודע אם שמעת כמה חשובה לנו האתיקה, כמה לא נקפח, אבל אנחנו צריכים לגמור עם זה. זאת אומרת, איזה שינוי אתה חושב שהדברים שלך עכשיו ישנו מבחינתנו?

עו"ד ערן גולן:               עוד הפעם, לי היה חשוב לעשות תיקון עובדתי, כי אמרת שהסעיפים-

עו"ד ליאור שפירא:        אז אין בעיה, אבל ערן-

עו"ד ערן גולן:               אז זה דבר אחד. הדבר השני-

עו"ד ליאור שפירא:        אבל ערן, עוד דקה יש סעיף שאתה תדבר בו רבות, וגלעד כבר לא יהיה איתנו, ותתקן אותנו בדברים שהיה צריך לתקן-

עו"ד ערן גולן:               טוב, בסדר.

עו"ד חיה מנע:               ערן, לגבי הרפרנטים התייחסתי ואמרתי, ואני מאמינה שליאור אומר שברגע שתהיה אפשרות, יהיה תקציב נוסף לסעיף הזה.

עו"ד שרון ציונוב:           בסוף זאת ועדה שהיא ועדת דגל צריכה להיות מבחינתנו.

עו"ד חיה מנע:               נכון.

עו"ד שרון ציונוב:           הפנים שלנו כלפי חוץ, תפיסה ציבורית של המחוז, זה מאוד משמעותי.

עו"ד ליאור שפירא:        טוב. יש עוד הערות, או אנחנו יכולים לאשר-

עו"ד חיה מנע:               יש לי רק דבר אחד קטן וקצר, לשקול, זה קצת קשה כי אנחנו בתקציב גירעוני, אבל גם אני יודעת שערן הציע בארצי, אני לא יודעת אם זה עבר או לא-

עו"ד ליאור שפירא:        אנחנו לא בתקציב גירעוני.

עו"ד חיה מנע:               אבל לשקול הנחה, סבסוד, משהו לחיילים עצמאיים בצו 8, שגויסו בתקופת המלחמה, או איזושהי הקלה-

עו"ד ליאור שפירא:        אבל חיה, ולמה אנחנו, למה לא הארצי?

עו"ד חיה מנע:               אוקי, אז בסדר, אז לא אצלנו, אבל לפחות להעביר את זה כמסר שלנו.

עו"ד ליאור שפירא:        אז תגידי את זה לאופירה, אופירה תעביר את זה. יש באמת רעיון עם קרן. אגב, כל אחד מהמחוזות, אנחנו, לקחו מאיתנו. בהתחלה תוקצבנו בעוד איזה 200,000 ₪, לקחו לנו 200,000 ₪ לאותה קרן שאת מדברת עליה. מכל המחוזות, מאיתנו ומפתח תקווה לקחו 200,000 ₪, והמחוזות הקטנים לקחו 50,000 ₪, אבל אני לא בטוח. סיימנו את הנקודה הזו של התקציב? יש למישהו הערות? אז אנחנו מאשרים אותה פה אחד, גלעד, תודה רבה. גלעד, שמעת, סיכמנו. תודה רבה, אני מתנצל שעיכבתי אותך יתר על המידה.

רו”ח גלעד דמרי:           תמיד מעניין לשמוע מה כולם חושבים. תודה לכם.

 

 1. אישור נוהל טיפול ועד מחוז ת"א בפניות לפי סעיף 16(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו 1986 (בקשות להיתר ייצוג).

 

עו"ד ליאור שפירא:        אופירה, תמשיכי.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אנחנו נעבור לסעיף 2, שזה אישור נוהל טיפול ועד מחוז תל אביב בפניות לפי סעיף 16 ב' לכללי לשכת עורכי הדין, אתיקה מקצועית. שזה בעצם הבקשות להיתר ייצוג. אתם צריכים פה לבחור בעצם 3 אנשים, שבעצם הם יהיו-

עו"ד ליאור שפירא:        אני אסביר. אופירה, תרשי לי, אני אסביר, ברשותך.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     יאללה, קדימה.

עו"ד ליאור שפירא:        מסתבר שיש משרדי עורכי דין, אני מסביר למי שלא מכיר. יש משרדי עורכי דין שרוצים לקבל החלטה מראש שלנו, האם מבחינה אתית הם יכולים לייצג לקוח זה או אחר, והם צריכים את חוות הדעת במהירות. במהירות זה תוך 36 שע' גג, 48 שע' גג, כי אם לא, הלקוח שלהם ילך למקום אחר. האם יש להם ניגוד, האם עצם העובדה שהם יצגו לקוח אחר, הם שמעו אחר, הם עשו. היה לנו אגב אחד כזה שהעברתי ביניכם, אוקי? הייעוץ המשפטי שלנו אמר שבמקום שאנחנו נכנס את כל הוועד, ולאור המהירות שצריך והכל, נקים ועדה של 3, שהוועדה של ה-3 האלה ייתנו את חוות הדעת, והיא תהיה חוות הדעת של המחוז. אמרתי נכון, אופירה?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     כן, זה כמובן אחרי שהם פנו לאתיקה, והאתיקה סירבה, ואז הם מגיעים אליכם לערר בעצם.

עו"ד ליאור שפירא:        יופי. ולכן, אין לי, לא באתי, גם בזה לא באתי מוכן, אין לי בשליפה 3, אז אם יש מישהו מכם שרוצה, אנחנו צריכים 3 נציגים.

עו"ד גיא קנפו:              אין בעיה.

עו"ד ליאור שפירא:        דור, גיא, ומי עוד, מי עוד?

עו"ד רון לוינטל:            אני יכול לספר איך זה היה פעם שעברה, בעיקר אני כחבר מועצה ושניקי שיפמן היינו "מתלבשים" על זה. זה היה באמת מגיע כבר עם חוות דעת של משרד קסוטו, והיינו צריכים או לאמץ את חוות הדעת או לדחות אותה. וזה נעשה כזה בהצבעה, במייל. בד"כ זו הייתה חוות דעת כבר די הגיונית. היו מקרים אבל שלא קיבלנו אותה. שחשבנו שהיא מחמירה מדי-

עו"ד מירב בר זיק:          גם אני יכולה להצטרף, אם יש רק שניים. אני לא-

עו"ד ליאור שפירא:        אוקי. אז גיא, דור ומירב.

עו"ד רון לוינטל:            אם ירצו אותי כמחליף, אני מוכן-

עו"ד ליאור שפירא:        מנטור, מנטור.

עו"ד רון לוינטל:            לא מנטור, חלילה. אם יצטרכו את העזרה, אני-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     רגע, שנייה, איזה גיא, קנפו או רוטנברג?

עו"ד ליאור שפירא:        גיא רוטנברג, נכון? גיא רוטנברג, מי מכם רצה? גיא רוטנברג, דור ומירב. יאללה, נקסט.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     בסדר גמור, הלאה.

עו"ד ליאור שפירא:        חברים, אבל אתם צריכים לענות מהר. כשעשיתי את מסע הבחירות עם עמית, זה אחד הדברים שהוא התגאה בהם, וזה אחד הדברים בערך שהיו תלונות עליהם. ועכשיו, היה לנו איזה אירוע שנפל לנו בין הכיסאות שהבאנו לכם, שלקח המון זמן, נדמה לי משרד ויינרוט.

 

 1. אישור המשך כהונת ועדת התמחות (אישור מאמנים)

 

גב’ אופירה יוחנן וולק:     תודה. אנחנו רגע נקפוץ על סעיף 3, אנחנו נעשה את סעיף 4. זה אישור המשך כהונת ועדת התמחות. זה אישור של המאמנים. פה ליאור בעצם מציע שתאמצו, לפחות עד ה-31.1.2024 את הנוהל של שאר המחוזות. אני רגע אסביר. הנוהל של תל אביב זה בד"כ שהם מראיינים פיזית את המאמנים. עכשיו, לאור המצב זה פחות אפשרי, ולכן זה מייצר דחייה, עיכוב. ולכן, פה בעצם אנחנו מציעים שעד ה-31.1 תאמצו את הנוהל שייעשה כמו כל שאר המחוזות. זאת אומרת, שההמלצה מתקבלת, הבקשות מתקבלות ללא זימון לראיונות, ועל סמך החומרים הקיימים חברי ועדת ההתמחות בעצם מאשרים את המאמנים.

עו"ד ליאור שפירא:        אני אזכיר לכם, אנחנו דיברנו על הנושא הזה. אמרתי לכם שאני לא ידעתי, אני עד עכשיו לא יודע למה מחוז תל אביב שונה. ויכול להיות שדווקא אנחנו צודקים, אבל אני לא יודע את זה. ואז אמרנו שזה לא כזה דחוף, ואנחנו נברר את זה בהזדמנות בינינו, ונחליט לראות, ונזמין את יו"ר ההתמחות ונשמע על זה.

כל הדברים האלה היו בתאוריה, לא קרו. בינתיים נוצר תור מאוד גדול של אנשים שלא נתנו להם שירות. והיו דרישות מוועדת ההתמחות שאנחנו די פוגעים בחלק מהאנשים. אז על מנת שלא לקבוע מסמרות, ולא להחליט כרגע על עתידנו לכל התקופה, בהתייעצות עם הוועדה אנחנו נעשה כמו יתר הוועדות עד ה-31.12, וב-31.12-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     זה ינואר.

עו"ד ליאור שפירא:        בינואר, סליחה, ב-31.1, עוד פעם בבחירות, אוקי. ב-31.1. ואחרי ה-31.1 אנחנו נתכנס, ואז אנחנו נחליט מה השיטה שנוחה לנו לעשות. ובינתיים אבל לא נגרום לאנשים נזק, בסדר?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אוקי. פה אחד? תודה רבה.

 

 1. ועדות מקצועיות – הארכת תוקף המינויים עד לתאריך 31.1.2024

אישור נוהל ועדות מקצועיות.

 

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אוקי, ועדות מקצועיות. אז אנחנו ממשיכים, כי מישהו מכם העלה את זה, נדמה לי חיה. אז מומלץ פה להאריך בעצם את תוקף המינויים של הוועדות המקצועיות שקיימות מהקדנציה הקודמת. וכך הן יוכלו לתת את המענה שהן צריכות לתת. ובהמשך לאט, לאט אתם תגיעו לזמן שבו אתם תוכלו לדון בצורה מסודרת, ובעצם לתת מינויים חדשים.

עו"ד גיא קנפו:              אני רק חייב להגיד שחייבים גם לזרז את זה.

עו"ד דור נחמן:              איך זה מתחבר עם הקול הקורא ועם הגיוסים החדשים שהיו לוועדות?

עו"ד ליאור שפירא:        זה לא מתחבר. זה אומר שאנחנו לא דנו. בקול קורא היו כמה מאות אנשים שהציעו את מועמדותם. והמשמעות זה שאנחנו צריכים להחליף יו"רים. צריכים זה לא. אם אנחנו נחליט, אנחנו כנראה נחליף חלק מהיו"רים והסגנים והכל. אני סברתי, א', שלא דנו בזה כמו שצריך פעם אחת. פעם שנייה, אני לא בטוח שזו לא בדיוק עכשיו התקופה לבשר לאנשים שהחלטנו בצורה חגיגית למנות אותם ליו"רים, ואנשים אחרים, בצורה החגיגית בדיוק עכשיו, כשחלקם אולי אפילו בצווי 8, להגיד להם, גיא כאן על מדים, היינו אומרים לו, תשמע, תודה רבה, תישאר בצו 8, אבל אתה כבר לא יו"ר או סגן יו"ר של אותה ועדה. אני סברתי שזה לא נכון כרגע לעשות את זה, ולכן ביקשתי מכם לעשות את הדחייה. יש לנו, טייב ריכז את כל השמות, הם נמצאים, נעבור בפניכם כולם. אתם תגידו בכלל, אני עדיין אפילו לא יודע, כי טייב ריכז, אם אנחנו רוצים יו"ר אחד, שני יו"רים, כמה סגנים. אני מנסה לראות אם אני יודע לגרום לכך שכל מי שיו"ר אצלנו יהיה אוטומטית ממלא מקום בארצי. אני מנסה להבהיר את הדבר הזה. אני לא יודע להגיד לכם את זה, ולכן אני נדרש לכך עוד זמן. אז זו הייתה המחשבה שלי, דור.

עו"ד רון לוינטל:            אבל אפשר לצרף עוד אנשים לוועדות? ולהגיד לאנשים-

עו"ד ליאור שפירא:        כן, כן. לצרף אפשר כל הזמן.

עו"ד דור נחמן:              זה מה ששאלתי, ליאור. שאלתי לגבי האלה-

עו"ד רון לוינטל:            לצרף חברים. לא יו"רים, לא סגני יו"רים-

(מדברים ביחד)

עו"ד ליאור שפירא:        דור, לצרף לא צריך אותנו, הם פשוט פונים למחוז ומצטרפים.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     מדובר על הנשיאות, אוקי? על יו"ר וסגנים. זה הסיפור. חברים, אין בעיה בכלל.

עו"ד רון לוינטל:            אפשר לפרסם פוסט נגיד ואומר, מי שרוצה להצטרף לוועדה כזו וכזו בואו, תירשמו.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     פרסמו.

עו"ד ליאור שפירא:        הם פרסמו, יש את השמות האלה אצל משה, לדעתי.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     יש 1,300 מועמדים.

עו"ד חיה מנע:               כן, אבל מה שנוצר זה מן ואקום, כי אלה שהיו עד עכשיו יודעים שפורסמו חדש. ואלה ששלחו, לא הודיעו להם. אז בעצם אין ממש פעילות של הוועדות, כי לא יודעים מה קורה. אז כן צריך לבוא ולהגיד שלאור המצב, כן צריך להוציא את ההחלטה הזאת, הוחלט לא להחליף את הנשיאות, אבל כן יש מקום למעורבות של ועדות, כן המחוז מתכוון לעשות מפגשים בזום, ואם אפשר גם פרונטלי, וכן להפעיל את הוועדות בכל התחומים. יש למשל צריך ייצוג של ועדות בעניין ביטוח לאומי בכנסת. יש המון, המון דברים שיכולים באמת עורכי הדין להשתתף ולעזור. וכן צריך-

עו"ד גיא קנפו:              מסכים, כי אנשים רצו להירתם לתוך הדבר הזה, ואז אני לא רוצה שיהיה איזה מצב של עייפות החומר, ואנשים כאילו כבר מתבאסים מהדבר הזה. אז זאת אומרת, כן ליידע-

עו"ד ליאור שפירא:        אנחנו נוציא את ההודעה-

עו"ד גיא קנפו:              נדחה בגלל המצב. זה בהיבט הזה.

עו"ד ליאור שפירא:        אם תאשרו את ההצעה, אנחנו נוציא וידאו כמו שחיה אמרה לאותם אנשים שהם ממשיכים, אוקי?

עו"ד גיא קנפו:              יש לי עוד איזו הצעת ייעול במקרה הזה-

עו"ד ליאור שפירא:        רגע, שנייה, גיא, מילה. Saying that, אנשים עד עכשיו לא ידעו שזה נפסק, הם לא עושים שום דבר, הוועדות מושבתות לחלוטין. אף אחד מהן לא מתכנסת. אגב, הדבר דומה מאוד גם בארצי. אין כזה שוני-

עו"ד תומר בכר:             לא, שנייה, ליאור, ליאור, ליאור, אני חייב להגיד משהו. בכתב המינוי של נשיאויות הוועדות, כתוב שהקדנציה היא קדנציה. זאת אומרת, בסוף הקדנציה, בסוף הבחירות נגמר המינוי. זה לא-

עו"ד ליאור שפירא:        כן, אני יודע. בגלל זה אנחנו עושים את זה עכשיו בתור אקט פורמלי, ומאריכים להם עד ה-31.1-

עו"ד תומר בכר:             כן, כן, אבל אמרת שכאילו לא עושים-

עו"ד ליאור שפירא:        לא, אבל מרכזת הוועדות אצלנו כן פנתה אליהם לשאול אותם, האם יש, מה צריך, כן. זאת אומרת, אתה עכשיו מדבר על פורמליקה, אבל זה לא-

עו"ד תומר בכר:             לא, אני יו"ר ועדת נזיקין ויו"ר ועדת ביטוח לאומי, לא קיבלתי שום פנייה.

עו"ד חיה מנע:               גם אליי לא פנו.

עו"ד רון לוינטל:            גם אני כוועדה לשון הרע, לא קיבלתי שום פנייה-

עו"ד ליאור שפירא:        של המחוז או של הארצי אתה?

עו"ד רון לוינטל:            של המחוז, לא קיבלתי שום פנייה.

עו"ד ליאור שפירא:        אז זה מה שהבנתי שעשו במחוז, אבל בכל אופן עכשיו אנחנו מאריכים לך את הקדנציה עד ה-31.1, אם תסכימו.

עו"ד תומר בכר:             ופה עולה השאלה השנייה, אנחנו כבר באמצע נובמבר, האם זה מספיק עד ה-31.1, כי עד אז אנחנו למעשה נצטרך למנות את הנשיאויות החדשות, האם נספיק. האם זה לא מעט מדי זמן של הארכה.

עו"ד גיא קנפו:              אני לא חושב, אני לא חושב כמוך. במידה ונצטרך בהמשך, אז נתכנס ונצביע, ונראה איך זה. אבל כן יש צורך למינוי חדש, זה לא-

עו"ד תומר בכר:             לא, אין ספק. השאלה היא, בהינתן המצב, אם נספיק.

(מדברים ביחד)

עו"ד דור נחמן:              אני הייתי עושה את זה עד סוף הרבעון הראשון.

עו"ד ליאור שפירא:        עד סוף?

עו"ד דור נחמן:              עד סוף רבעון 1. 31.3.

עו"ד דניאל חקלאי:        עד כדי כך אתם חושבים שהמלחמה תימשך?

עו"ד דור נחמן:              כן, כי מהניסיון שלי, ואני בוועדות המקצועיות לא מעט שנים. מבחינת הפעילות היום, היום רצית להתניע לפעילות, היא תצא לפועל רק בעוד חודש ומשהו, אולי. לוקח זמן לכנס וכו'. אתה נותן פה חודשיים לאנשים, הם לא באמת יעשו עם זה משהו, זה סתם on the record.

עו"ד דניאל חקלאי:        אני מבין, אני מבין.

עו"ד דור נחמן:              אז אם רוצים להתניע באמת פעילות, אז לפחות צריך לתת רבעון.

עו"ד ליאור שפירא:        אני די מסכים עם תומר ועם דור, כי ברגע שנחליט שיש, אז גם אנחנו בינינו ובין עצמנו צריכים להתכנס, להחליט מי אנחנו רוצים, כמה אנחנו רוצים. זאת אומרת, גם אם זה היה בשביל 31.1, כמו שהעלינו כאן, אז זה אומר שבדצמבר הכל כבר סבבה בבה, ואנחנו בינואר מתווכחים בינינו מי יהיה, וזה לא-

(מדברים ביחד)

עו"ד דור נחמן:              אפילו לעוד נקודה, והנקודה היא הניסיון להעביר את כל הפעילות של האקדמיה להוצאה לאור, כי הפעילות של האקדמיה וההשתלמויות קשורה גם לוועדות המקצועיות, ולפעילות של הוועדות המקצועיות. אז כדי שלא יהיו חבלי לידה פעמיים, כדאי שהתקופה תהיה ארוכה יותר.

עו"ד ליאור שפירא:        אז אני מוכן לקבל את הרבעון, כמו שאמרת.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אז אתם מחליטים שאנחנו מאריכים את הוועדות המקצועיות-

עו"ד מירב בר זיק:          רגע, אבל אולי כדי שנרגיש טוב עם עצמנו, נקבע איזו תקופת בינתיים כזאת, שאנחנו מטמיעים את הדבר הזה כדי שלא יעבור רבעון, ואז נגיד, אה, רגע, עבר הרבעון, נתחיל עכשיו. כאילו, זה החשש. אז אולי כן.

עו"ד משה טייב:            אני רוצה להגיד רגע משהו בהקשר הזה, דור. אתם מנהלים שיח ב-10 הדק' האחרונות שהוא שיח היפותטי לגמרי. מתוך כל הוועדות המקצועיות, שאנחנו מדברים גבוהה, גבוהה, יש אולי 4 ועדות שתפקדו במשך כל 4 השנים. קיבלתי רשימה מטלמור לצורך הבדיקה ולראות, כי אנחנו בסופו של דבר, לפחות כך אני רואה את זה, את הטובים רוצים להשאיר. מי שהיה פעיל, שיישאר. זו העמדה שלי לפחות. לא יודע, אין לי מהבחינה הזו צבע פוליטי. כלומר, אם הוא היה טוב, שימשיך. ובלבד שהוא לא 20 שנה, וצריך לרענן את השורות. אז מתוך כל הוועדות [קיטוע בזום], שאנחנו מדברים על עשרות, [קיטוע בזום]. אני אומר שאתם מדברים על הארכה, אתם בעצם מאריכים כמעט שום דבר לשום דבר. יש 5, 6 ועדות פעילות. גם אם עכשיו אם מישהו 4 שנים לא עבד, עכשיו ב-3, 4 החודשים האלה הוא יגיד, וואלה, אני עכשיו מתחיל להניע את הוועדה שלו? זה לא ריאלי.

עו"ד תומר בכר:             זה לא משנה, משה, אבל אתה חייב לאייש את הנשיאויות, זה לא משנה.

עו"ד משה טייב:            שנייה, שנייה, שנייה, תומר. תעצור רגע, ובוא נסלק את הדברים-

עו"ד תומר בכר:             אני מבין מה שאתה אומר.

עו"ד משה טייב:            שנייה, שנייה, תן לי לסיים. לגבי המינוי של הוועדות החדשות, אני חשבתי כשליאור דיבר איתי ואמר לי, תשמע, למנות עכשיו זה יש בזה טעם לפגם. אני חשבתי ברמה הדקלרטיבית. כלומר, לעכשיו אנשים יתחילו להעלות פוסטים, אני יו"ר, אני זה, אני זה, אני זה, זה לא נראה טוב. אבל אם אנחנו מדברים פרקטית ברמת הפעילות, אין לזה שום השפעה, אין לזה שום השפעה, כלום. ברמה הפרקטית היה נכון למנות את האנשים החדשים. יש לנו רשימות, 90% מלאות באנשים חדשים, דם חדש שרוצה לעבוד. כמעט לא קיים סיכוי שזה יהיה פחות ממה שהיה. עכשיו, אתם מדברים-

עו"ד מרלין שושנה:        מה הן 5 הוועדות הפעילות עכשיו? אמרת 5 ועדות פעילות, מה הן?

עו"ד משה טייב:            [קיטוע בזום].

עו"ד מרלין שושנה:        אני מכירה לפחות 4. אני לא יודעת אם זה אותן ועדות. אחת מהן זה מעמד האישה. אחת מהן זה לשון הרע.

עו"ד משה טייב:            אני אומר, ההפך. אנחנו מדברים עכשיו על 5, 6 אנשים שעובדים. ההיגיון האמיתי היה דווקא למנות ולהזרים דם חדש מתוך ה-300 או 400, או אני לא יודע כמה שנמנה, אז תמיד 20% יעבדו, יהיו לנו הרבה שיעבדו הרבה, הרבה, הרבה יותר ממה שעכשיו. אני הסכמתי-

עו"ד מרלין שושנה:        זה הבנו, אבל שאלתי מה 5 הוועדות הפעילות נכון להיום.

עו"ד משה טייב:            הן מסומנות. באקסל אגב ששלחתי, מסומן בצהוב מי שפעיל. מדברים על ישיבת בוררות, ישיבת ועדת, אני לא זוכר איזה, משפחה וסכסוכים. זה גם לא ועדות הפרמיום, זה יחסית ועדות אזוטריות. ועדת התמחות אגב עובדת, היא ועדה סטטוטורית שעובדת. אבל כל הוועדות האחרות זה סתם. לכן, לזרוק את זה עוד קדימה ועוד קדימה, לדעתי מיותר לגמרי. אני גם חשבתי שצריך לקחת נגיד 10 ועדות גדולות, למנות להן כן עכשיו כדי להזרים לפחות בנזיקין, במשפחה, בדברים כאלה, כי הם לא מתפקדים, אבל אומרים שיש עם זה בעיה וטעם לפגם, אני מקבל את זה. אבל לדחות את זה יותר מדי זה נראה לי מוגזם. בסופו של דבר, האקסל מוכן, השמות מוכנים. מי שירצה עוד להוסיף אנשים טובים, הדלת פתוחה, אבל אין טעם לעכב עוד, ועוד, ועוד.

עו"ד דור נחמן:              זה מתעכב כבר 5 חודשים. והסיטואציה שזה גורם לכך, כי אני אומר לך כמי שכן הוועדה שלו די פעילה, זה גורם לפגיעה בכח האינרציה של פעילות הוועדות, כי א', המינוי הסתיים, מבחינה מהותית המינוי הסתיים, אי אפשר להפעיל את הוועדה, פעם אחת. פעם שנייה, אני לצורך העניין כעת בזמן המלחמה, אתה מכיר, אופירה יודעת, היה לי אירוע שרציתי לפעול בו כיו"ר ועדה ולא יכולתי לפעול בו, אוקי? כי אין לי מנוי. אז שוב פעם, או… את הדבר הזה. עכשיו, אם אתה כרגע נותן עוד עיכוב של עוד חודשיים, החודשיים האלה לא יתנו כלום, כי לא תהיה פעילות בחודשיים האלה. ואז אנחנו 7 חודשים אחרי. אתה לא רק תאבד את הנשיאויות, אתה תאבד גם את חברי הוועדות.

עו"ד משה טייב:            לא הבנתי מה רצית להגיד במשפט הזה. אם אתה מדבר על כח האינרציה, שהאינרציה שלך היא מקסימום 4 ועדות או 5 ועדות שפעילות. כלומר, אתה לא באמת, אין אינרציה.

עו"ד דור נחמן:              אני מדבר על אותן ועדות שפעילות, גם הן לא יוכלו לעשות כלום.

עו"ד משה טייב:            [קיטוע בזום]. אמרתי שממילא מי שהוא פעיל, 90% מהם להערכתי יישארו גם בקדנציה הבאה. תהיה לך פה גם המשכיות. אלה שתאריך להם, זה בסדר. [קיטוע בזום]. אתה נותן לו עד ה-31.1, לדעתי זה די והותר, זה הכל.

עו"ד רון לוינטל:            אני רוצה להגיד לכם משהו. אני פשוט התקשרתי לטלמור, אמרתי לה, אני רוצה לכנס את ועדת לשון הרע. קבעתי איתה 5 מועדים, ובזה נגמר העניין. בלי פורמליסטיקה.

עו"ד חיה מנע:               לא, אבל אתה כן צריך פורמליות, כי אין לך, כי בעצם הפסקת, ביוני סיימנו.

עו"ד רון לוינטל:            לא יודע, אני-

עו"ד חיה מנע:               ביוני פקע המינוי.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     טוב, חברים, אתם צריכים להחליט. אחרי אני חושבת-

עו"ד חיה מנע:               אני חושבת, תראו, אני חושבת, תראו, אני שוב מסתכלת על מחוז מרכז, בסדר? שאר המינויים בוצעו ממש אחרי הבחירות, וראיתי כבר שחברים פרסמו שהם קיבלו מינוי. ראיתי שהתחילו לעבוד. חלק אני מכירה שהיו פעילים בקדנציה הקודמת, חלק חדשים, ורואים עשייה, רואים עכשיו שעושים כל מיני השתלמויות בזום, כל מיני יוזמות, וזה מאוד יפה לראות את זה. כי באמת אני מסכימה עם משה שצריך דם חדש וצעיר, אבל אני גם מסכימה עם ליאור שלא צריך כרגע למנות יותר מדי, וכל הפוסטים האלה באמת החגיגיים, זה לא הזמן. אז לדעתי, כן הפתרון בעיניי זה לא להאריך הארכה גורפת, אלא רק עד ינואר, סוף דצמבר, תחילת ינואר, במידת הצורך להאריך עוד. כפי שגם שר המשפטים מאריך כל הזמן את הצו, ומאריך, ומאריך, ולא קובע משהו גורף כבר תקופה מאוד ארוכה. וכן-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אני יכולה להציע, אני חייבת להציע הצעה אחרת-

עו"ד חיה מנע:               רגע, רגע, אבל אני רוצה להשלים עוד משהו. רגע, אופירה, עוד דבר. ודבר נוסף, חשוב לי לומר. כן לפתוח את הדלתות, כן להודיע לחדשים, בואו, לא לנשיאות, אבל בואו תצטרפו, בואו קחו. וועדות שבהן הנשיאות כבר לא פעילה אפשר להרים טלפון לאותם אנשים, תקשיבו, אתם רוצים להמשיך? לא רוצים? בואו תפנו את המקום, וכן להכניס חדשים בלי טרראם. במינוי, בלי לפרסם ובלי זה, כן להכניס כוחות חדשים בשקט. כמובן בצורה הפורמלית הנכונה עפ"י החוק, אבל לא לעשות מזה טרראם. יש ועדות שאני מסכימה עם משה שהן לא פעילות. יש שם נשיאות שפשוט לא עשתה כלום. ודווקא כן צריך עכשיו פעילות, כן צריך להחיות את המחוז הזה. אז צריך למצוא את פתרון הביניים. זה לא חייב להיות שחור או לבן, יש פה גם באמצע.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אני חשבתי להציע-

עו"ד מאיה נורי שקד:      אני פשוט חושבת שברגע שאוחזים [קיטוע בזום] תירוצים, אז בסוף זה ככה תיראה גם כל הקדנציה שלהם. אם אנחנו עכשיו נמנה אנשים, ברגע שבאמת הדברים יהיו קצת רגועים, ובאמת יוכלו לבוא ולעשות דברים, ואפשר גם לעשות את המינויים האלה בבום, ביח"צ, במשהו שייראה טוב, אז 5 השנים האלה יהיו באמת טובות. ולכן לדעתי-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     4, 4, זה לא רשות מקומית.

עו"ד מאיה נורי שקד:      אה, 4, סליחה. אני לומדת, סבבה. זהו, זה מה שרציתי להגיד פשוט, שאני חושבת שזה יותר נכון להיכנס לתפקיד כשבאמת יש את כל המשאבים, ואת ההיכרויות פנים מול פנים, ושאפשר ללכת ולעשות אירועים וימי עיון, ומינגלינג, ונטוורקינג, וכל הדברים האלה, מאשר עכשיו שבסדר, אפשר לעשות איזה יום, שניים, אבל זה לא באמת להיכנס לאיזושהי עשייה כזאת.

עו"ד ליאור שפירא:        אז אני מציע, בואו נקבל את הפשרה בין חיה לבין דור, ונקבל את ההצעה של תומר, שהיא בדיוק באמצע. את אמרת 31.1, אתה אמרת 31.3, בואו נקבל 28.2, כמו שתומר אמר, וזה בדיוק האמצע ביניהם. אם אתם מקובל עליכם.

עו"ד גיא קנפו:              כן.

עו"ד תומר בכר:             כל הכבוד לך, ליאור, באמת.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אתם צריכים עכשיו לאשר את נוהל הוועדות המקצועיות. כמובן, שלחתי לכם את זה לפני מספר ימים. ואם יש שאלות, אז משה טייב פה היה ציר מרכזי בניסוח, והוא עבר על זה היטב. אז אם יש לכם שאלות, אתה מוזמנים. ואם לא, אז פשוט תצביעו על הנוהל. אני מנסה לומר לכם משהו. אם אתם לא רוצים, אתם תמשיכו לדבר, אז אנחנו ניתקע על הסעיף הזה וחבל. אני הסברתי לכם בקבוצה, ביום חמישי כתבתי לכם, ש-א', הייתה תקלה. 2, המזכירה, בעלה הגיע אחרי חודש וחצי מהמילואים. היא קיבלה ממני אישור לצאת הביתה, והיא לא הייתה, ולכן לא קיבלתם את זה למיילים. הדרך הנכונה תהיה שאתם תקבלו גם וגם. למי שנוח יהיה לו ככה, וככה. פשוט לאור המצב, אז זה הסיפור. אתם רוצים שאני אקפיץ לכם את זה? אין בעיה, אני אקפיץ לכם את זה עכשיו רגע, ואתם מספיק מוכשרים לעבור על זה רגע ולהסתכל.

עו"ד ליאור שפירא:        אופירה, תעברי לנושא הבא.

 

 1. מינוי אופירה למורשית חתימה.

 

גב’ אופירה יוחנן וולק:     הנושא הבא זה המינוי שלי למורשית חתימה בחשבון. ופה זה צריך להיות ככה, מאחר והפרוטוקול הזה מגיע לבנק, אז צריך לעשות את מה שעשיתם ב-9.7 שוב מבחינת מה שנאמר. זאת אומרת, שצריך להקריא את כל השמות של האנשים שהם יהיו מורשי החתימה, ואז אתם מצביעים עליהם, ואז אנחנו נעבור ואני אגיד עוד פעם את הקבוצות, ואז את השם שלי ואת ה…

עו"ד ליאור שפירא:        קדימה.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     השמות שמוצעים כרגע להיות מורשי החתימה: (הזום קטוע) יהיו גורמי המקצוע והלשכה שזה אני, (קטוע) אוקיי, אז את השמות מחדש? אוקיי, בסדר גמור. אז שמות מורשי החתימה הם: מרלין שושנה, רועי קנת, רפי אסרף, מירי נתן, אהרון אקסול, משה טייב. מאשרים פה אחד?

עו"ד ליאור שפירא:        בסדר, מאשרים פה אחד.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     יפה. החתימות יחולקו ל-2 קבוצות: קבוצה א' – גורמי המקצוע והלשכה, ממלאת מקום המנכ"לית אופירה, ומנהלת החשבונות.

עו"ד ליאור שפירא:        שם מלא, אופירה יוחנן וולק.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אופירה יוחנן וולק, ומנהלת החשבונות אנה ברוק. קבוצה ב' – על פי הרשימה שהוצגה, כלומר מרלין שושנה, רועי קנת, אסרף רפי, מירי נתן, אהרון אקסול, משה טייב, אנה ברוק, אופירה יוחנן וולק. זו ההחלטה. והשינוי במורשי החתימה הוא שאתם מסירים את הגברת דנה אורן ומוסיפים את אופירה יוחנן וולק.

עו"ד ליאור שפירא:        פה אחד.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אוקיי.

עו"ד דור נחמן:              כלומר, חתימה של א' פלוס ב', זה בעצם מורשי החתימה?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     נכון, כן. כל שיק יוצא עם קבוצה א' וקבוצה ב'.

עו"ד דור נחמן:              בכל סכום? זאת אומרת, אין פה רמות של סכומים?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     נכון. זה מה שאתם החלטתם ב-9.7.

עו"ד דור נחמן:              לדעתי היה משהו לגבי סכומים קטנים שזה רק דנה.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     כל שיק נחתם על ידי 2 הקבוצות.

עו"ד ליאור שפירא:        לא, לא, לא בוא נחליט ככה. דור, עד שנכיר את זה, בואו נעשה כל דבר. אחר כך נשנה, אבל בוא, עד שנכיר מה המחוז הזה מוציא, בוא נעשה ככה.

 

 1. השלמת חברי ועדת האתיקה (נשלחו קו"ח של המועמדים).

 

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אנחנו סיימנו בעצם את הזה. מבחינת עדכוני מנכ"ל, יש שני נושאים קטנים-

עו"ד ליאור שפירא:        אז רגע, אז אולי נעלה את ערן עכשיו, בוא נשמע את העניין-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אוקי, מעולה, מעולה.

עו"ד ליאור שפירא:        אוקי, תציגו את הנושא של ערן בבקשה. ערן, תציג את הנושא של עצמך.

עו"ד ערן גולן:               תראה, השאלה היא, א', כמה אתם רוצים לשמוע סקירה על הפעילות של האתיקה. לגבי המועמדים להיות חברים, אז יש לכם את הקו"ח-

עו"ד דור נחמן:              מה שהיה, ערן, בפגישה הקודמת, שמעבר לעניין של הקו"ח, היה חסר לנו פירוט לגבי דברים שקשורים לוועדת האתיקה. הגיוון, נשים, גברים, ידע, כל מיני דברים כאלה. מה הצרכים. לקרוא קו"ח זה היה חסר. ואז בעצם הועלה הרעיון שתבוא ותפרט מה הצרכים אל מול מועמדים וכיוצא באלה. זה בעצם-

עו"ד ליאור שפירא:        עורכי דין במגזר הציבורי מול עורכי דין במגזר הפרטי, ערן.

עו"ד ערן גולן:               תראו, קודם כל, הצרכים הם קודם כל לפי הענפים המקצועיים. יש לנו- (הפסקה בדיון בגלל אזעקה).

עו"ד ליאור שפירא:        בואו נמשיך. ערן, עכשיו אתה בהקלטה, אתה יכול לדבר.

עו"ד ערן גולן:               בקיצור, התחלתי להגיד שהחלוקה שביקשתם היא חשובה, אבל היא לא החלוקה החשובה. בעיניי, קודם כל, הדבר שחשוב זה הענפים שעורכי הדין עוסקים בהם. יש לנו מחסור בתחום הנזיקין, יש לנו מחסור בתחום המקרקעין. ואנחנו נשמח אחרי שבישיבה הבאה יהיו השלמות בתחומים האלה. עכשיו, לגבי החלוקה. כרגע יש 16 חברים, מחולקים בצורה שוויונית בין נשים לגברים. 4 מהמגזר הציבורי, פרקליטות, עירייה. 4 ממשרדים בינוניים גדולים, ו-8 ממשרדים קטנים.

עו"ד חיה מנע:               המועמדים עכשיו יש שניים, נכון, מהמגזר הציבורי? שניים או יותר, ערן?

עו"ד ערן גולן:               יש שניים מהמגזר, כן, שניים מהמגזר הציבורי. יש לנו אגב 3 מהפרקליטות, אף אחד מהסנגוריה, שזה תיקון שאחת המועמדות באה לתקן. אין כרגע אף אחד מהתחום של ארגונים חברתיים. גם זה משהו שבאים לתקן.

עו"ד תומר בכר:             סליחה, אני לא הייתי קודם בסקירה שנתת לגבי התחומים. מי נמצא? יש בתחום הנזיקין, הביטוח הלאומי, יש שם מישהו?

עו"ד ערן גולן:               אז אני כרגע אמרתי שחסר לנו בתחום הנזיקין, חסר לנו בתחום מקרקעין-

עו"ד חיה מנע:               אני בנזיקין, אבל חסרים, אין חוץ ממנו עוד מישהו.

עו"ד תומר בכר:             את לא כולה לכהן אבל בוועדת האתיקה גם.

עו"ד חיה מנע:               מה זאת אומרת?

עו"ד תומר בכר:             את לא יכולה להיות גם חברת ועד וגם חברת ועדת אתיקה.

עו"ד חיה מנע:               באמת?

עו"ד ערן גולן:               לא, היא יכולה, אין עם זה בעיה.

עו"ד חיה מנע:               פעם ראשונה שמעתי דבר כזה.

עו"ד תומר בכר:             זה לא מה שאני יודע, כי גם אני הייתי חבר ועדת אתיקה בזמנו. וכשמוניתי להיות חבר ועד-

עו"ד ערן גולן:               אין עם זה שום בעיה. אני רוצה להזכיר שכרגע חברינו, שאדי, הוא בכלל גם יו"ר מחוז ויו"ר ועדת האתיקה.

עו"ד תומר בכר:             חיה, כחברת ועדת מחוז היא בעצם נמצאת כערכאת ערעור על ועדת האתיקה.

עו"ד ערן גולן:               אף אחד לא נמצא כערכאת ערעור עלינו, מה פתאום. אוי ואבוי אם ועד המחוז יהיה ערכאת ערעור עלינו.

עו"ד תומר בכר:             לא, הכוונה לא ערכאת ערעור כזאת. הכוונה היא כשיש משהו שוועדת האתיקה מחליטה לא לדון בו, יש הרי הליך כזה, דיברנו עליו קודם, שיש נושאים שוועדת האתיקה לא רוצה לדון, ואז מערערים אלינו.

עו"ד ערן גולן:               זה לא נכון, זה לא נכון. מה שבאתיקה הוא באתיקה, ומן הסתם חיה, אם תהיה סיטואציה כזאת של ערעור על ועדת האתיקה, מה שאני לא חושב שיכול להיות בפני ועד המחוז, אז חיה בתפקיד-

עו"ד תומר בכר:             לא, לא, לא, זה לא ערעור, זה לא ערעור, אני טעיתי, זה לא ערעור. זה הנושאים שמגיעים, כשוועדת האתיקה לא דנה בהם, אז הם מגיעים לדיון אלינו.

עו"ד ערן גולן:               מה פתאום. תקשיבו-

עו"ד חיה מנע:               אין דבר כזה.

עו"ד ערן גולן:               אני לא שמעתי על כזה דבר.

עו"ד תומר בכר:             מתן היתר ייצוג וכל הדברים האלה. נו, השאלות האלה.

עו"ד ערן גולן:               מתן היתר ייצוג זה סמכות של ועד המחוז, זו לא סמכות של ועדת האתיקה.

עו"ד חיה מנע:               לא קשור לאתיקה.

עו"ד ערן גולן:               אנחנו יכולים, אם לא היה לנו כזה עומס, והיה עוד כח אדם, היה אפשר לבקש מהצוות שיכתוב לוועד המחוז חוות דעת, אבל אנחנו בטח לא מחליטים בזה. זה בדיוק כמו שהמשרד של קסוטו לא מחליט בזה, אלא ועד המחוז, או מי שהסמכתם. בקיצור, אנחנו נשמח לעזרה בתחום המקרקעין, בתחום הנזיקין, פלילים, משפחה, עבודה מכוסים אצלנו. גם משפט אזרחי זה בסדר.

עו"ד גיא קנפו:              חדלות פירעון, יש?

עו"ד ערן גולן:               מה?

עו"ד גיא קנפו:              חדלות פירעון.

עו"ד ערן גולן:               חדלות פירעון אין, וגם לזה אנחנו נשמח כי יש זה. וגם תאגידים. יש הרבה מאוד תלונות על סוגיות של ניגודי עניינים. אז 4 נושאים שנשמח שתשלימו בפעם הבאה כשאתם מתכנסים. עכשיו, אני רוצה לתת לכם כמה נתונים. מספר התיקים, תלונות פלוס שאילתות שאנחנו דנו בהם בשנה וחצי, זה יותר מכל ועדות האתיקה ביחד, כולל ועדת האתיקה הארצית. המספרים שיש פה הם לא נורמליים. חלק מהתיקים הם תקדימיים ומורכבים בצורה יוצאת דופן. אנחנו גם מגיעים לבית הדין הארצי, ולמחוזי, ולעליון כשאנחנו צריכים. רק מתוך זה, איזה 300 שאילתות. השכר שמשולם לעובדי המערך הוא נמוך. המשמעות, אני רוצה שהדברים פשוט יהיו על השולחן, כי אני מעביר את האחריות אליכם. בתקצוב של משכורות של 9,000 ₪ ו-10,000 ₪ אל תצפו שאתם תקבלו עורי דין עם ותק, עם ניסיון, ואת מצטייני הדיקן של הפקולטה. המשמעות היא אחת, שחברי המחוז מקבלים שירות הרבה פעמים מאנשים לא מנוסים, במובן שמי שכותב את חוות הדעת. אז כמובן שהפרקליט ואני עוברים על התיקים, ואנחנו מחזירים להשלמות ושאלות, אבל במסות האלה אז אנחנו גם אנחנו מדי פעם מפספסים, גם חברי הוועדה מתקנים אותנו. אבל אני אומר שתדעו את זה. זה דבר אחד. לניהול הקובלנות אגב, אנחנו משתמשים, בגלל הכמות שעלינו מ-50 תיקים קובלנות לשנה לאזור ה-200, 250, שזה חלק זה גם פועל יוצא של גידול במספר ההחלטות שקיבלנו. גם הקנסות שהמחוז קיבל עלו מאזור ה-100,000 ₪ לאזור ה-400,000 ₪. אילו עוד דברים אתם רוצים לדעת על הפעילות של הוועדה?

עו"ד גיא קנפו:              הגיוון של מגזר ציבורי אל מול מגזר פרטי.

עו"ד ערן גולן:               המגזר הציבורי היום הוא כבר רבע מחברי הוועדה. אני חושב שלא רבע מעורכי דין במדינת ישראל הם במגזר הציבורי, אלא פחות. נראה לי, האיזון היום הוא די והותר במובן של מגזר ציבורי.

עו"ד גיא קנפו:              ועוד שאלה-

עו"ד תומר בכר:             תלונות שנוגעות למגזר הציבורי?

עו"ד ערן גולן:               יש תלונות. אין הרבה תלונות. עד היום אנחנו לא חושב שהחלטנו כן, הגשנו קובלנה נגד מנהלת רשות החברות, אבל זה היה במסגרת דברים שהיא עשתה כעו"ד פרטית, לפני שהיא התמנתה. וכן במדיניות התעדוף שלנו, אנחנו הכנסנו סעיף של שימוש לרעה בסמכות שלטונית. לשמחתנו הרבה, אין כמעט תלונות על המגזר הציבורי. אבל אם תהיה תלונה מוצדקת, אנחנו לא נהסס להעמיד לדין. מה?

עו"ד חיה מנע:               ערן, אני חושבת שיש פחות מדי ממשרדים פרטיים.

עו"ד ערן גולן:               אני גם חושב, אבל תראי, כל ההשלמות של כל הענפים שציינו קודם זה יהיה בישיבה, אני מניח שזה בישיבה הבאה של ועד המחוז, ואלו תחומים שהם מאוד מובהקים ממשרדים פרטיים.

עו"ד חיה מנע:               דרך אגב, למה אתה רוצה שזה יהיה בישיבה הבאה? למה לא עכשיו שהם יחליטו?

עו"ד ערן גולן:               כי אין כרגע מועמדים עם התחומים האלה על הפרק, צריך לאתר אותם.

עו"ד חיה מנע:               אבל הקו"ח שהעברתי לחברי הוועד, עליהם הם עכשיו מצביעים.

עו"ד ערן גולן:               עליהם עכשיו, זה בסדר. אני רק אומר שיש-

עו"ד ליאור שפירא:        כי אמרת פעם הבאה מצביעים, לא הבנו מה שאתה אומר.

עו"ד ערן גולן:               לא, התכוונתי שמעבר למה-

עו"ד ליאור שפירא:        אוקי, 100%, ערן, הייתה אי הבנה, מובן. אני חייב לגמור, אני מתחיל להיות בכאבים גדולים.

עו"ד מירב בר זיק:          אפשר אולי כדי לחסוך לליאור, לאשר את זה במייל אח"כ?

עו"ד ליאור שפירא:        לא, תקשיבו. משה, אתה מרגיש שאתה יכול להמשיך לנהל את האירוע הזה?

עו"ד משה טייב:            כן, כן.

עו"ד ליאור שפירא:        תסלחו, רבותי. נקווה לימים טובים יותר. ביי, כל טוב.

עו"ד רון לוינטל:            משה, אתה שומע אותי? זה רון. אני ראיתי עכשיו פעם ראשונה את הנוהל, אני לא יודע, אולי הוא נשלח קודם, אני קיבלתי אותו היום פעם ראשונה. לדעתי, אולי אני טועה, ויש לי בו כל מיני דברים שרציתי לדבר עליהם. ונראה לי קצת שלא נספיק את זה-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אז בואו נעשה דבר כזה. אני אשלח לכם במייל ונעשה הצבעה טלפונית. זה לא משהו שהוא-

עו"ד רון לוינטל:            עכשיו, יש לי פה כל מיני סעיפים שאני חושב, יש לי כל מיני תיקונים או הצעות.

עו"ד ערן גולן:               רגע, הערה אחרונה. אני ממש מפציר שתאשרו את המינויים האלה, כי אנחנו על הקשקש של קוורום בכל ישיבה, ואנחנו חייבים את התוספת הזאת כדי שאנחנו לא נתחנן כל ישיבה, ונעשה טלפונים לכולם, כי כבר הייתה ישיבה אחת שהתבטלה. ולכן האישור של האנשים הוא קריטי במובן הזה.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אוקי, אז אני מבקשת, אני אעשה סדר. רגע, רגע, רגע, שנייה, אני רוצה לעשות סדר, שנייה. אתם צריכים להצביע על הקו"ח שהוגשו עבור מועמדים לחברות בוועדת האתיקה. האם אתם מאשרים פה אחד, או שיש למישהו איזושהי הסתייגות?

עו"ד משה טייב:            מאשרים.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     מאשרים פה אחד, אוקי. עכשיו, תמשיך טייב לנושא-

עו"ד דור נחמן:              רגע, תומר. לפני אישור, היו קו"ח שנשלחו בישיבה הקודמת, זה לא אותם קו"ח-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     זה אותו דבר. אני שלחתי את כל מה שהיה לכם.

עו"ד רון לוינטל:            אנחנו לא עוברים עליהם שם, שם? אנחנו לא עוברים עליהם שם, שם ומאשרים אותם? כאילו, אפילו את השמות שלהם לא אמרנו. כאן יש פרוטוקול, לא יהיו אפילו את השמות.

עו"ד דניאל חקלאי:        אנחנו נגיד אותם, כי יש לי הסתייגות אחת.

עו"ד רון לוינטל:            אני מציע לקרוא את השמות ואז לאשר אותם אחד, אחד, לא?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אין בעיה.

עו"ד רון לוינטל:            אחרת לא יודעים בכלל אילו שמות אישרנו. מי שיקרא את הפרוטוקול לא יידע-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     למה, יש בצירוף של הפרוטוקול את הקו"ח, אבל בסדר, אין בעיה, אני אקריא עכשיו, רק שנייה, בסדר? אבל רגע, מישהו רצה להעיר הערה. דניאל, מי רצה להעיר הערה?

עו"ד דניאל חקלאי:        כשנגיע למועמד הספציפי אני אעיר את ההערה, את ההסתייגות שלי.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     הבנתי.

עו"ד דניאל חקלאי:        שלי ושל שרון אגב.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אוקי, אז רק שנייה אחת.

עו"ד רון לוינטל:            אני אפתח את הקו"ח תוך כדי שאת מדברת. את רוצה להתחיל ממי? ממיה אוברבאום, ממי את רוצה להתחיל?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אני לא מבינה את מה שאתה אומר, יש עוד רעשים חוץ מזה. מה אמרת?

עו"ד רון לוינטל:            את רוצה להקריא שם, שם, ואני אפתח את הקו"ח תוך כדי-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     כן, זה מה שביקשתם, אז זה מה שאני אעשה. מיה אוברבאום-

עו"ד גילה מאור ארליך:   אבל אופירה, שלחת לנו כבר הכל בווטסאפ, עם כל השמות ועברנו על הכל. אולי פשוט רק נעשה מאשרים או לא, זה הכל.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אז שוב, חלק מהחברים ביקשו שאני אקריא שם, שם, כי יש למישהו מהחברים הסתייגות. אז אני יודעת שזה קצת כי אנחנו בזום, ולא כולם שומעים כמו שצריך עד הסוף-

עו"ד גילה מאור ארליך:   אין בעיה, אין בעיה.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אז אני מבקשת את סבלנותכם, בסדר? אז אני אקריא עכשיו שם, שם, ואני אשאל פה אחד. ואם יהיו הסתייגויות, אז תגידו הסתייגות וכדומה, בסדר? אוקי. אז מיה אוברבאום, למישהו יש הסתייגות או שמאשרים פה אחד?

עו"ד דניאל חקלאי:        פה אחד.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     פה אחד, יופי. ענת ברנע.

עו"ד דניאל חקלאי:        עינת, לא?

גב’ אופירה יוחנן וולק:     סליחה?

עו"ד דניאל חקלאי:        עינת, אני חושב. בכל אופן, מאשרים, כן.

עו"ד חיה מנע:               אני רק רוצה להגיד-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אלי כהן כגן.

עו"ד חיה מנע:               רגע-

עו"ד דניאל חקלאי:        רגע, חיה רצתה להגיד משהו.

עו"ד חיה מנע:               אני רק רוצה להגיד משהו עוד פעם, שבאמת יש פה מצב של עורכי הדין, וערן, אתה עוד איתנו?

עו"ד ערן גולן:               אני פה, אני פה.

עו"ד חיה מנע:               אז קשה לי, כי אני מסתכלת, יש 3 נדמה לי. היא עובדת בכנסת, נכון? ויש עוד יועץ משפטי. אני לא יודעת עד כמה, חשוב שיהיו כמובן יהיה קוורום, ויהיה זה, אבל כשאתה מצביע לעורכי דין שהם לא בפרקטיקה באמת, אלא שהם מגיעים ממן בועה כזאת של ייעוץ משפטי לסער או לח"כ, או אני לא יודעת מה, לדעתי זה מאוד בעייתי-

עו"ד מירב בר זיק:          אני מסכימה עם חיה.

עו"ד שרון ציונוב:           על זה ההסתייגות, בדיוק על זה ההסתייגות.

עו"ד חיה מנע:               מאוד, מאוד מפריע. ועל זה דיברנו בישיבה הקודמת, המטרה היא להביא עורכי דין שמבינים. אתה לא יכול שאתה לוקח מישהו שהוא לא חלק מההוואי, אתה שם אותו בוועדת אתיקה שאמורה לבחון את פעילות של עורכי דין במגזר הציבורי, לא הציבור. יש פה בעייתיות מאוד גדולה, וכל אחד בפני עצמו ראוי מאוד, אבל כולם ביחד זו בעיה, ערן.

עו"ד ערן גולן:               על מה את מדברת?

עו"ד מירב בר זיק:          אני ממש מסכימה, רגע, ערן, אני רוצה את התגובה, בסדר? אנחנו נתקלים הרבה מאוד בכל מיני קשיים שנוגעים ושאלות שנוגעות לנושא של נניח כל מיני דברים שקשורים לייצוג בסכסוכי בעלי מניות, וכל מיני דברים מאוד מסחריים שמתעוררים בחיי הליטיגציה. אני לא חושבת, קשה מאוד למישהו שלא מהתחום ולא מבין את הניואנסים בהקשר הזה לתת input משמעותי. אני מסכימה בנקודה הזאת עם חיה. ואני מודה שאני לא, כלומר, כל אחד הוא בפני עצמו הוא באמת ראוי, אבל התמהיל זה מתחבר גם למה שאתה אמרת קודם, שצריך למצוא אנשים. אז השאלה היא, האם בהיעדר אנשים אנחנו נאשר שמות שהם בפני עצמם-

עו"ד ערן גולן:               את מיה אוברבאום, הסיבה שאני חשבתי שהיא מועמדת ראויה זה לאור העבודה שלה באיגוד מרכזי הסיוע. אני חושב שיש לנו-

עו"ד תומר בכר:             אנחנו לא אומרים שהיא לא ראויה, שלא יובן לא נכון-

עו"ד ערן גולן:               לא, אבל אני אומר, יש לנו תלונות על הטרדות מיניות. יש לנו תלונות על התבטאויות מיניות. אנחנו בתחילת הקדנציה חזרנו בנו מקובלנה אחרי שהיה עו"ד שפנה בצורה סקסיסטית ודוחה לאיזושהי עו"ד, ודווקא העמידו לדין את בת כוחה של אותה עו"ד, ואני חשבתי שזו הייתה שגיאה גדולה. יש לנו תיקים, יש לנו דברים שהם מורכבים, והנושא הזה של הטרדות מיניות, כן, אני חושב שזה חשוב שתהיה מישהי שבאמת עוסקת בתחום הזה. אז אולי היא עושה פחות תיקים במובן הרגיל בליטיגציה הזה, אבל ההבנה שיש לאנשים לאיגוד מרכזי הסיעה בעניין הזה, אני חושב שהיא משמעותית.

עו"ד תומר בכר:             כמה תלונות על הטרדות יש? זאת אומרת, זה משהו כזה משמעותי? זה נתח כל כך גדול בתלונות?

עו"ד ערן גולן:               זה לא נתח גדול, אבל ההכרעה בתיקים האלה היא מאוד מורכבת. הייתה לנו תלונה שדנו בה ביחס לאדם מוכר בלשכה, שבסופו של דבר גנזנו אותה, אבל היו שם אלמנטים. זה קיים. זה קיים. כל ישיבה או שתיים יש אולי איזה אחד כזה, אבל ההשלכות כשאתה מגיש נגד עו"ד קובלנה, או לחלופין סוגר בנסיבות מהסוג הזה, הפוטנציאל לעשיית עוול הוא מאוד גדול, וזה סוגיות שהן מאוד, מאוד רגישות. ואני מזכיר לכם שוב, יש מספיק מקומות. יישארו עוד 4, 5 מקומות למלא בסקטור הפרטי ליתר התחומים. זה לא שעכשיו-

עו"ד חיה מנע:               ערן, ערן, אני חושבת, תראה, עינת ברנע, סנגוריה. עו"ד שטרן, יועץ חקיקה ורגולציה. עדי יעקבי, עוזרת-

עו"ד ערן גולן:               עדי יעקבי ויעקב שטרן זה לא היה רעיונות שלי. אפשר לשאול את משה עליהם.

עו"ד חיה מנע:               יש את אלי כהן כגן שהוא היחיד [קיטוע בזום]. לפי הקו"ח כולם, מחוץ מעו"ד אלי כהן, שהוא במגזר הפרטי. אז פשוט לדעתי, מתוך [קיטוע בזום]. אני יודעת שאתה אומר, אנחנו נמלא, ערן, אתה שומע? אתה אומר שנמלא, אבל [קיטוע בזום].

עו"ד משה טייב:            חברים, אנחנו כבר ישיבה שנייה דנים בזה, ואנחנו עוד פעם בוויכוח שהוא ספקולטיבי. כרגע יש לנו ועדה שהיא על כרעי תרנגולת, בקושי מתפקדת כי אין לה קוורום. אחרי זה יש לנו עוד להוסיף 5 אנשים נוספים מהפרטיים, כדי לאזן את מה שרוצים.

עו"ד ערן גולן:               משה, יש גם סיכוי שזה יהיה יותר, כי עד עכשיו בו נגיד אני הייתי סלחן לגבי ההיעדרויות, בגלל העובדה שקשה לאתר קוורום, אבל ברגע שאנחנו נתחיל להקפיד על 3 היעדרויות מצריכות סילוק מהוועדה או פרישה, אז יתפנו עוד מקומות. יש לנו אנשים שבשנה וחצי האחרונות הגיעו אולי ל-20% ו-30% של נוכחות. אבל אם הייתה לי כמות גדולה של אנשים, אז כנראה שהם לא היו היום בוועדה, אבל מכיוון שאנחנו על הקשקש של קוורום בכל ישיבה אז אני אומר לכם, ברגע שאתם משחררים את ה-5 האלה, או ה-4, או כמה שלא תאשרו, יהיה עוד שאני אוכל להתחיל להקפיד יותר על הנהלים, כי 20%, 30% נוכחות זה לא משהו שבהכרח מקובל.

עו"ד תומר בכר:             איך נעשה האיתור של האנשים?

עו"ד ערן גולן:               יש מדי קדנציה קול קורא לקראת תום הקדנציה-

עו"ד תומר בכר:             כשאתה אומר שאתם בקוורום מאוד, מאוד לחוץ, איך עכשיו מאתרים את האנשים, את ה-5 האלה, איך הם אותרו? מה היה התהליך?

עו"ד משה טייב:            זה אנשים שהיו במערכת, וזה אנשים שאנחנו מכירים כל אחד באופן אישי, ושהיו מוכנים להירתם. אני הצעתי לעוד הרבה אנשים. אגב, אתם מדברים על המגזר הפרטי, אנשים לא ששים לזה. זו עבודה, עבודה. אתם-

עו"ד ערן גולן:               זו עבודה שחורה-

עו"ד משה טייב:            זו עבודה שחורה-

עו"ד ערן גולן:               תומר, אתה היית בוועדת האתיקה הארצית, לדעתי, איתי ביחד.

עו"ד תומר בכר:             נכון.

עו"ד ערן גולן:               נו, אז אתה יודע כמה עבודה זאת, היא עבודה סיזיפית. המספרים הם פה פי 3, פי 4, פי 5 מוועדת האתיקה הארצית לגבי מספר התיקים.

עו"ד תומר בכר:             אין ספק, אני לא מתווכח עם זה. אני רק אומר שאולי אפשר לשפר את הליך-

עו"ד ערן גולן:               אז קדימה, תוציאו מחר קול קורא ליתר המקומות שיתפנו, שיהיה את מי למנות, אבל לפחות עכשיו תשחררו אותנו עם הקוורום הזה. זה מינויים שכבר היו צריכים להיות. אתם כאילו באמת, כשלי התבטלה ישיבה בקיץ, אחרי שהזמנו כיבוד, כי אחד מהחברים לא יכל להגיע ולא היה קוורום, ו-100 תיקים כאילו לא יכולנו לדון בהם, זה 100 אנשים, 200 בעצם, אם כוללים את שני הצדדים. השחרור של הקוורום הזה הוא קריטי, שאני אוכל לפחות לנהל את הישיבות. אני חושב שיתפנו עוד מ-5 מקומות, לדעתי יתפנו יותר קרוב ל-8, 9 מקומות לישיבות הקרובות, שאפשר יהיה להביא עוד אנשים.

עו"ד דור נחמן:              יש לי איזושהי הערה מהותית. אופירה, מה שהעברתם למעט אלי כגן, ולמעט עינת, 3 המועמדים האחרים הם בלי קובץ הגשת מועמדות, והם בלי שהם מילאו את כל תנאי הכשירות שלהם, בלי שהם נתנו את הרזומה שלהם, ולמה הם צריכים. כלומר, טופס הגשת המועמדות שלהם לא קיים בקבצים שנשלחו.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אוקי. אלה הפרטים שקיבלתי. אני מעבירה-

עו"ד גיא קנפו:              אם הוא קיים אצל אופירה, אז זה-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     לא, שנייה, רגע-

עו"ד דור נחמן:              זו השאלה, אם זה קיים אצל אופירה ואפשר לקבל אותו. אולי הוא בקובץ נפרד פשוט.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     שנייה, רגע, בואו נעשה סדר. אני צינור. מה שאני קיבלתי מערן או מטייב, אני העברתי אליכם. אין לי כרגע שום, זה לא אצלי הקו"ח. הם לא מגיעים אליי גם.

עו"ד משה טייב:            זה פעם שעברה לדעתי הם העבירו את זה, אבל אפשר להצביע בכפוף לזה שגם כמובן עומדים בכל תנאי הכשירות, ולדעתי כולם ידעו.

עו"ד גיא קנפו:              חייבים להצביע בכפוף לזה.

עו"ד חיה מנע:               אני חושבת, תראו, עו"ד יעקב שטרן למשל הוא יועץ חקיקה ורגולציה ליו"ר הקואליציה. אני לא מבינה מה, יכול להיות שיש לו ידע נרחב במשפט, אבל אני לא מבינה כאילו מה, למה הוא צריך להיות בוועדת האתיקה. זאת אומרת, הוא מופיע באולמות-

עו"ד משה טייב:            מה זה קשור?

עו"ד חיה מנע:               לא, אבל משה, תשמע-

עו"ד משה טייב:            חיה, הבחור הזה-

עו"ד חיה מנע:               התקשרויות משפטיות, נהלי עבודה, ליווי חקיקה-

עו"ד משה טייב:            יש דברים שהם, א', יש דברים שהם לא פרטניים. כלומר, יש גם דברים שהם רוחביים. החלטות שיש, ועדת אתיקה צריכה לקבל החלטות רוחב של מדיניות ושל דברים כאלה, זה 1. 2, הבחור הספציפי הזה, ששנינו יודעים למה את מתרעמת לגביו-

עו"ד חיה מנע:               לא, אני אפילו לא יודעת מי זה. אני לא יודעת מי זה-

עו"ד משה טייב:            את יודעת, את יודעת. את יודעת.

עו"ד חיה מנע:               לא, לא, בחיי שלא.

עו"ד משה טייב:            תחזרי לתקופת הבחירות, ואז תיזכרי למה.

עו"ד חיה מנע:               לא, אני ממש לא זוכרת, אני לא יודעת מי זה. בחיי שאני לא יודעת.

עו"ד משה טייב:            הבחור הזה, א', הוא בחור דתי. ב', הוא חבר מועצה-

עו"ד חיה מנע:               דתי זה מעולה, אבל לא קשור.

עו"ד משה טייב:            והוא עוסק בייעוץ משפטי, בחקיקה כבר הרבה מאוד שנים, והוא עכשיו יועץ לשרים, ויש לו ראייה רחבה. והוא גם עו"ד ברמה מאוד גבוהה. לא צריך לפסול בנאדם בגלל שהוא לא עו"ד פרטי-

עו"ד שרון ציונוב:           הוא חייב הסדר ניגוד עניינים, משה.

עו"ד חיה מנע:               אבל משה, עדי יעקבי, עוזרת ראשי-

עו"ד דור נחמן:              גם ניגוד עניינים וגם את הטופס.

עו"ד חיה מנע:               השירות המשפטי, המחלקה האזרחית-

עו"ד דור נחמן:              צריך הסדר ניגוד עניינים, אם הוא מעורב באיפה שהוא מעורב לפי הקו"ח, צריך להיות הסדר ניגוד עניינים. תחימה של השירות שלו. אם לתחום את מה הוא יכול לעסוק בו ובמה לא.

עו"ד משה טייב:            איזה הסדר ניגוד עניינים?

עו"ד תומר בכר:             אני רוצה להגיד משהו שנייה. עם כל  הכבוד, אף אחד לא אומר שאף אחד מהמועמדים חלילה לא ראוי. הם מועמדים נפלאים. צריך להבין שהאנשים האלה בסופו של דבר, החברים בוועדת האתיקה הם חורצים גורלות. לא מדובר בתיקים שהם שטויות, בואו, בינינו, במירכאות. אני מדבר על תיקים שיכולים לחרוץ גורלות לחברים אחרים, ואנחנו חייבים שם שיהיו שם אנשים שהם לא רק ראויים, אלא שהם גם בתמהיל הכולל של הוועדה מתאימים לשם, ואני לא בטוח שאנחנו נמצאים בתמהיל הזה. עם כל הכבוד לצורך בקוורום, ואני מבין את הצורך הזה, אבל צריך להביא אנשים שבסופו של דבר יתאימו לתמהיל הכולל של הוועדה. ולא, אנחנו לא בוחנים פה אחד, אחד. כל אחד מהם, ברור שהוא ראוי, אבל אנחנו בוחנים פה תמהיל של ועדה שחורצת גורלות, וצריך להבין את הדבר הזה.

עו"ד ערן גולן:               תומר, זה שאין אף אחד כרגע מהסנגוריה, ו-3 מהפרקליטות, זה נראה לי די בסיסי למנות מישהו מהסנגוריה. לא נראה לי שעל זה בכלל אמורה להיות-

עו"ד חיה מנע:               אין בעיה, אז עינת ברנע מהסנגוריה, נכון?

עו"ד ערן גולן:               כן.

עו"ד דניאל חקלאי:        כן, והיא גם הייתה בשוק הפרטי. אני ראיתי שהיא הייתה שכירה.

עו"ד חיה מנע:               אין בעיה, אז עינת ברנע בסדר גמור. ואלי כהן כגן מהשוק הפרטי גם בסדר גמור. אבל חוץ מזה, יש לך 3 עורכי דין מהמגזר הציבורי, זה יותר מדי-

עו"ד ערן גולן:               דרך אגב, כהן כגן היה גם במגזר הציבורי הרחב וגם בשוק הפרטי-

עו"ד חיה מנע:               ראיתי.

עו"ד ערן גולן:               שזה כפול.

עו"ד חיה מנע:               ראיתי, נכון. אז שניהם בסדר גמור. אבל ה-3 הנוספים תבחר מביניהם, אי אפשר 3 מהמגזר הציבורי.

עו"ד רון לוינטל:            אני רוצה להגיד לך משהו, ערן, אתה שומע אותי, ערן?

עו"ד ערן גולן:               כן.

עו"ד רון לוינטל:            תשמע, אני הייתי מאוד שמח אם היו בוועדה אנשים שמחזיקים משרד פרטי-

עו"ד ערן גולן:               יש, יש.

עו"ד רון לוינטל:            רגע. שרבו על השכר, שקיבלו נזיפה מלקוח או משופט. שנאלצו להתמודד בעצמם יום אחד עם תלונה באתיקה-

עו"ד ערן גולן:               רון, רון, א'-

עו"ד רון לוינטל:            רגע, רגע, שנייה. היועץ הזה מהכנסת, אני לא יודע אם הוא ניהל משרד ועבר את התהליכים שעורכי הדין עוברים. אני רק אומר, אני לא מכיר אותו. אני אומר-

עו"ד ערן גולן:               רון, אני יכול להגיד לך שאנחנו גנזנו השנה, אני גנזתי, ואני מאוד לא עושה בשימוש, תלונה ששופטת הגישה על סניגור, כי אנחנו ראינו מחומר הראיות, ומבירור שאנחנו עשינו גם עם שב"ס, שהיא פשוט נכנסה בו ללא כל סיבה אובייקטיבית, והשתמשה בתפקיד שלה כדי להגיש תלונה. וזה נסגר ברמה של תלונה על הסף. ואנחנו יודעים לעשות את זה בדברים המתאימים.

עו"ד רון לוינטל:            אבל זה בגלל שאתה מהשוק הפרטי. השאלה אם אתה לא יותר מדי שם סביבך אנשים שלא חוו את כל החוויות האלה של עו"ד, מה שנקרא, אמיתי, שמתרוצץ בשטח-

עו"ד דניאל חקלאי:        אז רגע, רון, יש לי הצעה. רון, אתה שומע אותי?

עו"ד רון לוינטל:            ודאי.

עו"ד דניאל חקלאי:        אני רואה קודם כל שאותה עינת היא הייתה 7 שנים שכירה של אלעד דהרט, סניגור מעולה. והיא הייתה גם שנה בשוק הפרטי לבד. ועכשיו היא מייצגת מטעם הסנגוריה הציבורית. לכן בהקשר שלה, ואני לא מכיר אותה, אין לי שום דבר בעדה או נגדה. בהקשר שלה, אני חושב שהיא עונה על הציפיות שלנו. אני רק אוסיף שלטעמי, גם הבחורה, ששוב, אני לא מכירה אותה, שיש לה ניסיון עשיר בתחום של מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית, גם פה יש, גם את ההיבט המגדרי וגם את ההיבט של התלונות. אני מסכים, ואגב, אני כמובן מסכים לגבי הכגן הזה, מה שאמרתם, שהוא מגיע מהשוק הפרטי, ומאוד מנוסה, ומגוון דברים. אני מסכים שיש קושי למשל אם הוא אמר, שאני בטוח שהוא מעולה, אני בטוח שהוא מעולה, אבל שהוא עובד נגיד עם יו"ר הקואליציה, ולצורך הדיון אני אומר, גם אם הוא היה עובד עם היו"ר האופוזיציה. לכן, אם מחליטים שכן, אז בהסדר ניגוד עניינים. ועוד משהו, צודק תומר במה שהוא אמר, שאנחנו בעצם ממנים כאן אנשים שהם מקבילים אולי למדור התביעות הפליליות במשטרה, או לפרקליטות המחוז. אנשים שהגשת קובלנה או אי הגשת קובלנה לפעמים ממש חורצת גורלות.

עו"ד חיה מנע:               נכון.

עו"ד שרון ציונוב:           אני הייתי פשוט עושה בגלל שיש כאן בסה"כ די תמימות דעים לגבי מי כן ומי צריך להישאר לדיון עם מועמדים אחרים. דיברנו על כהן, אני לא מכירה אף אחד מהם אגב. דיברנו על כהן כגן, שיש לגביו הסכמה. דיברנו על עינת או ענת ברנע, שגם לגביה יש הסכמה. היחידה מבין ה-3 האחרים, היחידה שיש טעם מיוחד זאת מיה אוברבאום, בגלל הסיפור על תלונות שיש בהן אופי מיני. שמעתי עוד סיפורים כאלה, גם כאלה ששלחתי בעבר להגיש תלונה כדי לא להתערב, אבל כן יש עניינים עם טענות על הטרדה מינית, על תשלום באתנן מיני, שמעתי כמה סיפורים. אני הייתי מאשרת את ה-3 האלה, ומשאירה את השניים האחרים לישיבה הבאה.

עו"ד משה טייב:            אני לא מצליח להבין את הזה. לקחתם בנאדם, אתם גם מתעלמים מעוד דבר. הפניות של האנשים. צריך לדבר עם הבנאדם, לראות שהוא באמת מוכן להירתם, שהוא מבין את האחריות. אתם יוצאים מתוך איזשהו עולם אוטופי, שמה שכתוב בקו"ח, זה מה שמשקף. זו לא המציאות. הבנאדם שאנחנו רוצים להביא אותו, צריך לדבר איתו, צריך להסביר לו את המשמעויות, והוא צריך להירתם ולהבין. עכשיו, כשתיקחו בנאדם פרטי, ממשרד פרטי, לא תמיד הוא מוכן להירתם, ולא תמיד יש לו את הזמן, ולא תמיד יש לו את הרצון, ולא תמיד זה שהוא עבד במשרד פרטי משקף עכשיו את כל הזה שהוא עכשיו יבוא ויצדד בכל הדברים של משרדים פרטיים, זה לא נכון. אתם מדברים על איזון מגדרי? דתיים, יש? אין. למה זה נעלם מהאופק?

עו"ד דניאל חקלאי:        לא, אני חושב שאתה צודק גם לגבי הנושא הדתי, ואני אגב שוב מתרשם מהמועמד שאתה העלית, מאוד מרשים. אני רק אומר שאם לוקחים מישהו כזה, זה חייב להיות עם הסדר ניגוד עניינים מאוד ברור.

עו"ד משה טייב:            שיהיה הסדר ניגוד עניינים, אני לא חושב שיש איזושהי בעיה עם זה.

עו"ד תומר בכר:             הייתה סיבה למה שאלתי איך מתבצע תהליך האיתור. יש 28,000 עורכי דין במחוז, אוקי? אני בטוח שאם יהיה הליך איתור אולי קצת יותר יעיל, נוכל למצוא מתוך 28,000 עורכי הדין האלה, כאלה שבאמת יגרמו לתמהיל נכון, לפחות לדעת רוב מי ששמעתי שדיבר פה, יותר מתאים לוועדה הזו, זה הכל, זה העניין. אף אחד לא אומר שהם לא-

עו"ד גיא קנפו:              אבל ערן דיבר על מצוקה. כלומר, הוא-

עו"ד תומר בכר:             אבל עם כל הכבוד למצוקה, אנחנו-

עו"ד גיא קנפו:              אנחנו כבר 3 ישיבות בזה.

עו"ד תומר בכר:             אבל עם כל הכבוד למצוקה, בגלל המצוקה אנחנו לא יכולים למנות תמהיל שהוא לא תקין.

עו"ד משה טייב:            אבל אתה מאזן את זה בישיבה הבאה, תוסיף עוד 8 אנשים. יהיה לך רוב מוחלט של הפרטיים. תאזן את זה אחרי זה עם מה שאתה רוצה.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אני יכולה רגע להציע הצעה? חברים יקרים, השעה היא 20:40, אתם כבר שעתיים ו-40 דק' באמת בדברים ברומו של עולם. ובכל זאת, בנושא הזה, א', אני חושבת שאם יש לכם הסכמה על 3 שמות, אז בואו תנו אותם ותחליטו עליהם, ותאשרו אותם. בנוגע לנועה, תומר, אני מסכימה איתך, אולי כדאי להוציא איזשהו קול קורא בצורה מסודרת, כדי שיבואו עוד אנשים, ויהיה  לכם מאגר עוד יותר טוב, ועוד יותר גדול להביא מתוכו אנשים באמת בצורה מסודרת, שגם יידעו בדיוק לאן הם הולכים. וכשהם יגידו שהם רוצים, אז הם באמת יגיעו לוועדות האלה, שיעשו את ההתנדבות כמו שצריך. ולא שערן גולן יצטרך לרדוף אחרי אנשים ולהתחנן אליהם, כדי שיגיעו לוועדות. אז זו ההצעה שלי. בואו נעשה תהליך של תאשרו את 3 האנשים שאתם מסכימים עליהם. עכשיו כל אחד מכם יודע. אם אתם רוצים, אפשר לבקש מערן גולן איזשהו דף שאומר מה צריך על מנת ש-. תפיצו את זה לאנשים שלכם, שיגישו אליו את הקו"ח. ואז בואו נחליט שבעוד שבועיים תעשו ישיבה אד-הוק רק על הדבר הזה, כי הוא צריך את האנשים הללו. בסוף זה עינוי דין ובעייתי בכל דרך.

עו"ד משה טייב:            אופירה, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד פעם, לגבי האיש שכולם הסיטו עליו את הזרקור משום מה. אני עוד פעם חושב, יש עבירות עמומות, יש עבירות עמומות, שאני יש לי בעיה איתן, כמו התנהגות שאינה הולמת. דברים שהם שאלות של מדיניות. פה דווקא חשוב אנשים שהם אנשים עם רקע ציבורי, עם הבנה רחבה. והזילות שאנחנו עושים פה לאנשים כאלה לדעתי מיותרת ולא נכונה. ותומר, אין בעיה, יש לך עוד 8 אנשים, תעשה קול קורא, תעשה זה, תעשה מה שאתה רוצה, תאזן את זה אחרי זה עם מה שאתה רוצה. תביא אנשים טובים-

עו"ד חיה מנע:               משה, אני חייבת להגיד משהו. רגע, רגע, משה-

עו"ד תומר בכר:             שנייה, חיה, אני חייב להגיד על מה שהוא אמר, כי אף אחד לא מייצר פה שום זילות כלפי אף אחד.

עו"ד חיה מנע:               ממש לא.

עו"ד תומר בכר:             אתה מוציא דברים מהקשרם פה, וזה ממש לא בסדר, משה. אנחנו אומרים פעם עשירית, כל אחד מהאנשים האלה סופר ראוי כשלעצמו. אנחנו מדברים על תמהיל, משה, ולא על בנאדם לגופו-

עו"ד משה טייב:            אבל התמהיל שלך, אתה מאזן אותו בישיבה הבאה עם עוד 8 אנשים אחרים. תכניס אנשים טובים, קודם כל תכניס אנשים טובים למערכת, שרוצים להירתם, שיודעים. אחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. טוב, בואו נתקדם, נו. אופירה, תקריאי, ובואו נצביע.

עו"ד תומר בכר:             בכל מקרה, הבחור הזה צריך הסכם ניגוד עניינים, לא?

עו"ד משה טייב:            אז שיהיה לו הסדר ניגוד עניינים, שכולם יהיו עם הסדר ניגוד עניינים, שכולם יעמדו בתנאים, הכל כפוף לזה.

עו"ד ערן גולן:               משה, אני אגיד לך מה. תראה, בתחילת כל ישיבה אנשים מצהירים על מניעות ביחס לתיקים ספציפיים. פה יצטרך להיות לו הסדר ניגוד עניינים כי הוא עובד בתפקיד פוליטי. יש לנו תלונות מאוד רגישות שדנו בהן. היו תלונות נגד, זה פורסם, נגד טלי גוטליב. הייתה לנו קובלנה שניהלנו נגד ח"כ מילביצקי. היום הגשנו קובלנה שנוגעת לפרסומים של עו"ד ערביה, שתמכה בזה. המקום הפוליטי הזה הוא שלו, בגלל העבודה הפוליטית, לא בגלל ההשקפות שלו. עוזר ליו"ר הקואליציה, ולכן ההסדר שלו יצטרך להיות שונה ממניעות כזאת או אחרת, זה הכל.

עו"ד משה טייב:            טוב, אין בעיה, נו.

עו"ד דור נחמן:              פשוט לא לקבל תיק ספציפי, זה בצורה רוחבית יותר, זה הכל.

עו"ד משה טייב:            בסדר גמור.

עו"ד גילה מאור ארליך:   יש מועמדת נוספת, עדי יעקבי, שלא דיברו עליה. מה שראיתי, היא כן עסקה בליטיגציה, והייתה תובעת צבאית בעברה. אז לדעתי, אפשר לשקול בחיוב כן לצרף אותה.

עו"ד רון לוינטל:            אפשר להצביע על כולם? אפשר להצביע על כולם? אם אתם מתחייבים להביא 8 אחרים בפעם הבאה. כי פעם שעברה לפעם הזאת לא הביאו 8 אחרים.

עו"ד משה טייב:            אני חושב ששוב, אם רוצים פרטנית עוד פעם להצביע פרטנית, אבל לאשר את החבר'ה האלה. יש לנו 8 בישיבה הבאה. תומר, אתה רוצה להיות אחראי על איך לבנות את זה, לפנות ליותר אנשים, להיות אחראי על הגיוס, על הזה? קח את זה על עצמך, תביא פעם הבאה 8 אנשים-

עו"ד תומר בכר:             אני לא בטוח שאני הבנאדם המתאים. אני לא חושב שזה צריך לבוא גם אישית מכל אחד מאיתנו שיפיץ את זה לאנשים-

עו"ד משה טייב:            לא אישית, לא אישית-

עו"ד תומר בכר:             אני חושב שצריך-

עו"ד ערן גולן:               תומר, בגלל שיש לך רקע באתיקה, אם תרצה להיות הגורם שמרכז, נעביר לך את התחומים שצריך. נשב שנינו, נמיין, נראיין, ואז נביא אותם-

עו"ד תומר בכר:             אל מי אתה מדבר, אתה מדבר אליי?

עו"ד ערן גולן:               כן.

עו"ד דור נחמן:              אני לא חושב שצריכה להיות התייחסות, ואני לא חושב שזה צריך לבוא ממי מטעם מחברי הוועד. כדי שלא יהיה לזה ולו צל צלו של איזשהו היבט פוליטי. זה צריך להיות משהו מאוד, מאוד נקי, ואיזשהו קול קורא שמפורסם בצורה רחבה יותר, ומוגשת אליו, יש תהליך. זו גם הסיבה שאני שוב פעם חוזר, מפריע לי שאין את טפסי המועמדות, בדיוק מהסיבה הזאת, כי יש פרוצדורה, ושם הם כותבים מה הם תנאי הכשירות שלהם, והם עונים על שאלות מסוימות. ולכן מבחינתי, ככל שזה נוגע ל-3 המועמדים שאין להם את הטופס הזה, זה בכפוף לכך שהם ימציאו אותו, ושנאשר אותו.

עו"ד ערן גולן:               טוב, זה ברור שהם ימציאו אותו.

עו"ד חיה מנע:               מה שרציתי לומר, משה, זה עוד פעם. אני לא יודעת כמה שמעתם, אז אני אחזור בקצרה. אין שום בעיה עם כל אחד בפני עצמו. הבעיה היא כזו, שכשאני יושבת שם, ואני באה ממשרד פרטי, ורוב הקוורום של אנשים שמגיעים לא מהמגזר הפרטי, שמגיעים מהמגזר הציבורי, ומגיעה סוגיה שהיא רלוונטית נניח ליחסי בין מעסיק לעובד, שהוא מתמחה, אוקי? סתם אני אתן דוגמה. והם לא הגיעו לסיטואציה הזאת. אף פעם הם גם לא יגיעו. לפעמים מאוד, מאוד קשה להסביר את זה. עכשיו, זה גורם להתארכות דיונים, זה גורם למצב של מחלוקות בתוך הוועדה. עכשיו, בסדר, זה טוב לסיעור ממוחות והכל טוב ויפה, אבל זה לא תקין שכל הוועדה תורכב מגוון מסוים. לכן תראה, גם בית המשפט העליון באים ואומרים, יש שופטים מכל מיני תחומים, שופט מכל מיני מגזרים. אותו דבר גם בוועדה. צריך להיות ייצוג למגזר הפרטי, ייצוג למגזר ציבורי, ייצוג לנשים, לגברים. צריך להיות איזשהו תמהיל מסוים.

עו"ד תומר בכר:             לדעתי, משה לא איתנו. אני לא רואה אותו. משה, אתה איתנו?

עו"ד רון לוינטל:            אנחנו עדר בלי רועה.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     תרשו לי להיות הרועה שלכם. בבקשה, אנחנו חייבים לסיים כבר את הדיון.

עו"ד גילה מאור ארליך:   כן, חייבים להתקדם.

עו"ד חיה מנע:               אז אני מציעה לאשר את ה-3 האלה, ולחכות עם השניים הנוספים לישיבה נוספת. אפשר לעשות ישיבה בזום גם בשבוע הבא-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אבל רגע. כשאת לא היית, חיה, העלתה גילה לדעתי את השם של עדי יעקבי, נכון, גילה?

עו"ד גילה מאור ארליך:   כן, כן, שלא התייחסו לגביה. אני פחות עושה הבחנה בין מגזר ציבורי לפרטי, כי גם בציבורי יש כאלה שיש להם ניסיון בליטיגציה כמוני, שהופעתי ומופיעה בבתי משפט 23 שנים. לבין כאלה שבאמת אין להם שום נגיעה לבתי המשפט. ועדי יעקבי, נראה לי שהיא כן מהמגזר הציבורי, אבל מה שקראתי, יש לה ניסיון בליטיגציה, והיא הייתה תובעת צבאית, אז לא הייתי שוללת אותה. גם עינת ברנע, עינת ברנע היא סנגורית, אז היא גם יש לה ניסיון עם בתי משפט, עם מתמחים, כל ההיבטים של הנושאים שעולים-

עו"ד מירב בר זיק:          בסדר, אבל כולם פה, זה כולם סנגורים ומהפלילי, ומהעולם זה חוזר לזה. כאילו, זה העניין של התמהיל, כי מבחינתי, תראי, השותפים שלי אני מכירה את העולם הזה. יש הבדל עצום בין העולם הזה לבין העולם-

עו"ד גילה מאור ארליך:   אין בעיה, אבל כרגע אומרים שצריכים אנשים. אני מסכימה שיעקב שטרן, מי שדיברו עליו, יכול להיות שבאמת גם אין לו נגיעה לעולם הליטיגציה, וגם אנחנו עלולים להיתקל בשאלות של ניגוד עניינים, אז אולי לא כדאי להכניס את עצמנו לסיטואציה הזאת מלכתחילה. אבל כרגע-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אני יכול לשאול רגע שאלה? סליחה רגע. ערן.

עו"ד ערן גולן:               כן.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     יש לך איזשהו נוהל שאומר, נגיד, יש בדירקטוריונים וחברות עירוניות, אז הדירקטוריון אמור להיות בנוי [קיטוע בזום]. האם יש בנוהל שוועדת האתיקה, דבר כזה שאומר, שאני לא יודעת כמה חברי ועדה יש, אבל אם יש 21, אז צריך להיות 7, יש לכם משהו כזה? אני חושבת שאז זה יקל עליכם, כי אז אתה כל פעם תחפש בדיוק מהמגזר.

עו"ד ערן גולן:               תראו, אני אגיד לך מה. אני לא בטוח. זה המינוי הראשון מאז שנה וחצי. לא היו אף מינויים בעצם מאז מרץ 2022. יש לנו קלסר של כל מי שמגיש מועמדות, ואנחנו עברנו עליו. לתחומים האלה שאנחנו צריכים לא היה לנו שם.

וליטיגציה זה נושא שהוא כל הזמן חוזר אצלנו, אבל גם תאגידים זה חוזר, וגם ניגודי עניינים זה חוזר, שזה דווקא מהעולם המסחרי. מקרקעין יש לפעמים לא מעט, בנזיקין. יש לפעמים ענפים שאתה בשביל לשלוט טוב, אתה צריך לעסוק באותו תחום שלאו דווקא זה קשור לבית משפט. מקרקעין זה התמחות נפרדת. נזיקין זה התמחות נפרדת-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     לא, אבל מה שאני שואלת, יש לך תחומים שאתה מחפש עבורם. אני יכולה לנסות ולטרגט לך אותם אולי, ולשלוח עבור כמו שאמר תומר, יש 28,000 עורכי דין, אז בוא ננסה ונבדוק אם יש לנו פילוח. אני אפלח-

עו"ד ערן גולן:               בשמחה. אני אשלח לך מחר את 5 הענפים שאנחנו נשמח להשלמה, ואחרי זה אין שום בעיה שאנחנו נעשה להם רעיון, הפרקליט ואני. אם מישהו מהוועד ירצה, גם כמובן מוזמן, והכל בסדר. אבל אתם חייבים את ה-3, 4 האנשים האלה, כאילו, אי אפשר שאנחנו לא נוכל לקיים ישיבות.

עו"ד דור נחמן:              בואו רגע ננסה להתכנס, יש לי עוד זום ב-9. לגבי עדי, אני מנוע, יש לי איזושהי היכרות איתה, אז אני נמנע. לגבי ה-4 האחרים, אין לי בעיה מבחינתי. לגבי השניים שרק ימציאו את הטופס.

עו"ד תומר בכר:             בואו נעבור שם, שם, ונעשה הצבעה.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אין בעיה, אוקי. בואו, אנחנו נעשה ככה. אלי כהן כגן, יש מישהו שמתנגד? לא.

עו"ד דור נחמן:              לא, אושר פה אחד.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אושר. יעקב שטרן, מתנגדים?

עו"ד חיה מנע:               אני חושבת שצריך את יעקב שטרן ואת עדי יעקבי להשאיר לאחר שיהיו לנו שמות נוספים-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     שנייה, לא, חיה, חיה, שנייה, בואי נעשה את זה מסודר. אני מבקשת, אני מקריאה שם, תגידי מתנגדת או זה. זו הצבעה. הרוב. אם אחרי זה את רוצה, את תגידי על אותו שם-

עו"ד חיה מנע:               כי ההתנגדות היא לא פרסונלית.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אין בעיה, אני מבינה שהיא לא פרסונלית, אבל אני חייבת סדר. היא גם אחרי זה מתמללים את זה-

עו"ד דור נחמן:              יעקב שטרן אושר, בכפוף לחתימה-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     יעקב שטרן.

עו"ד דור נחמן:              אושר בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים.

עו"ד חיה מנע:               אז אצלי תרשמי מאושר בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים, ולכך שבעצם הוא מבחינתי בסבב המינויים הבא. אחרי שאנחנו מקבלים תמהיל של יותר מהמגזר הפרטי. מבחינתי הוא יכול להיות גם-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אז את נגד. תקשיבו, אתם מצביעים עכשיו כן או לא-

(מדברים ביחד)

עו"ד משה טייב:            בואו נתקדם. הלאה. בעד, נגד, נמנע. אופירה.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     סבבה, זה מה שאני מנסה. עדי יעקבי, יש מתנגדים?

עו"ד דור נחמן:              אני נמנע, אמרתי קודם.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     נמנע. דור נמנע. אוקי. מיה אוברבאום-

עו"ד משה טייב:            שנייה, רגע. דור לא משתתף, אל תעשה את עצמך נמנע, תעשה לא משתתף.

עו"ד דור נחמן:              כן, לא משתתף.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     בסדר.

עו"ד דור נחמן:              כי יש לי היכרות איתה, אני לא רוצה-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     לא, את זה הבנתי, למה אתה נמנע, הכל בסדר. שנייה. טייב, אמרת בעד, נגד, נמנע-

עו"ד משה טייב:            לא, הוא יהיה לא משתתף, כי הוא כאילו מכיר אותה, אז שימי אותו בצד.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אני יודעת, בסדר, הוא יהיה לא משתתף. מיה אוברבאום, יש מתנגדים? נמנעים? אושרה. עינת ברנע, מתנגדים? נמנעים? אושרה. תודה רבה לכם.

עו"ד רון לוינטל:            רק מבקשים שבאמת יביאו בפעם הבאה שמות נוספים מהמגזר הפרטי, כמו שדובר פה.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אין בעיה. יו"ר ועדת האתיקה נמצא פה עדיין לדעתי, הוא יודע, מודע, אנחנו נעזור לו להוציא קול קורא כדי להביא את האנשים המדויקים לתחומים שהוא צריך, בסדר?

עו"ד דור נחמן:              אני מבקש שאת נוהל הוועדות המקצועיות נדחה לישיבה הבאה, וגם-

גב’ אופירה יוחנן וולק:     אין בעיה, אנחנו אמרנו-

עו"ד דור נחמן:              עד אז יש סתירה בסעיף עם גורמי החוץ, שמצד אחד צריך אישורים, מצד שני אפשר לשתף פעולה. יש שם הוראות לא ברורות-

עו"ד מרלין שושנה:        אז אולי אפשר לכל אחד, אם יש לו הערות, שישלח במייל, ואז נרכז את זה.

(מדברים ביחד)

גב’ אופירה יוחנן וולק:     חברים יקרים, מחר בבוקר אתם תקבלו למייל את הנוהל. ובמייל יהיה כתוב, אנא הערותיכם, סייגים וכדומה. אנחנו נאסוף את כל זה, תחליטו איך שאתם רוצים. אם אתם רוצים ועדה ספציפית טלפונית או זומית, ותדונו ותחליטו, בסדר?

עו"ד דור נחמן:              אופירה, אני רק אבקש שבאותו מייל יהיה גם נוהל ועדות מקצועיות של הארצי.

עו"ד מרלין שושנה:        היא אמרה, אין בעיה.

עו"ד דור נחמן:              לא של המחוזי, של הארצי.

עו"ד משה טייב:            זה כמעט אותו נוהל.

עו"ד דור נחמן:              לא בהכרח. גורמי חוץ זה לא אותו נוהל.

עו"ד משה טייב:            הנוהל שלנו מבוסס על הארצי, עם תיקונים לא מאוד משמעותיים, באופן יחסי. אבל בסדר, תקבל אותו.

עו"ד דניאל חקלאי:        אני מבקש לציין לפרוטוקול שיש כאן ממלא מקום יו"ר ועדה וירטואוז, שמנהל אותנו מארה"ב, שיירשם בפרוטוקול.

גב’ אופירה יוחנן וולק:     חברים יקרים, אני מודה לכם מאוד.

 

התחברות למערכת
מס׳ רשיון לא תואם
האתר החדש של ועד מחוז תל אביב כבר כאן! אם אתם נתקלים בבעיה במהלך הגלישה, אנא צרו קשר במייל support@talpress.co.il